Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

1.Înfățisarea schematică a aparatului de vorbire;


2.Aparatul respirator;
3.Aparatul de articulație;
4.Schema urechii;
5.Clasificarea vocalelor;
6.Tabelul vocalic;
7.Triunghiul vocalic;
8.Trapezul vocalic;
9.Cubul vocalic;
10.Clasificarea consoanelor;
11.Figura orientativă a pătratului.Pătratul labialelor.Pătratul apicalelor.
Pătratul prepalatalelor.Pătratul mediolingualelor.Pătratul postlingualelor;
12.Paralelipipedul consonantic cu figura orientativă.Paralelipipedul cu
secțiunile consoanelor dupa locul de articulație;
13.Tabelul consonantic;
14.Clasificarea alofonelor;
15.Alte informații suplimentare…