Sunteți pe pagina 1din 3

Dex

1. Motiune- Procedeu de formare a substantivelor feminine de la cele masculine sau a celor


masculine de la feminine prin adăugarea unui sufix, pentru a exprima deosebirea de sex la
oameni și la animale.
2. Trunchiere-Procedeu secundar de formare a cuvintelor care constă în eliminarea părţii finale
sau iniţiale.
3. Locutiune-Grup de cuvinte cu înțeles unitar, care se comportă din punct de vedere
gramatical ca o singură parte de vorbire.
4. Norma-Totalitatea regulilor codificate pentru limba literară care reglementează practica
lingvistică.
5. Paradigma-Ansamblul formelor flexionare ale unui cuvânt.
6. Paradox- Contradicție logică-formală
7. Onomatopee-Cuvânt care, prin elementele lui sonore, imită sunete, zgomote etc. din natură;
cuvânt imitativ.
8. Bilingvism-Fenomen de utilizare curentă de către aceeași persoană a două limbi diferite.
9. Calc-adăugarea la un cuvânt a unui sens nou, după modelul unui cuvânt străin;
10. Denotative-semnificatie
11. Deverbal-derivat de la un verb
12. Elipsa-omisiune din vorbire, ori din scriere a unor cuvinte sau chiar propoziții care se
subînțeleg
13. Emfaza-Lipsă de naturalețe și simplitate în comportare și în vorbire; atitudine nenaturală și
pretențioasă,
14. Flectiv-unitate morfemică reprezentată printr-unul sau mai multe morfeme dependente, care
se așază după radical
15. Plural tantum-Care are numai formă de plural.
16. Sen-Fiecare dintre trăsăturile semantice pertinente care intră în alcătuirea unui semem
17. Semem-Unitate de semnificație a unui cuvânt alcătuită din mai mult seme.
18. Supletiv-Suplementar, care completează înțelesu cuvîntuluĭ principal.
19. Valent-Curajos, viteaz; puternic, brav
20. Antagonic-rival, inamic;
21. Prozodie- Accentuarea naturală a cuvintelor în vorbire.
22. Abrogate-anulat
23. Dexteritate- Abilitate, dibăcie, îndemânare
24. Cincept-Idee generală care reflectă corect realitatea; noțiune
25. Demers- Acțiune întreprinsă (pe lângă cineva) în susținerea unei cauze;
26. Diligenta-Sârguință, osteneală; zel, promptitudine
27. Echivoc-cu două înțelesuri; neclar, confuz,amfibologic
28. Analog-Asemănător; correspondent
29. Fuziune-Unire într-un singur tot; contopire
30. Utopie-fantasmă, fantezie, himeră, iluzie, închipuire,
31. A scruta-A privi cercetător, atent; a căuta să pătrundă cu privirea; a examina în amănunt.
32. Inerent-care aparține în mod firesc la ceva
33. Imminent-apropiat; inevitabil
34. Exhaustive-complet,integral,total
35. A excerpta- A extrage un anumit material dintr-un text, dintr-o lucrare
36. Afinitate-asemanarare,potrivire,apropiere
37. Empiric-bazat pe experienta
38. Etimon-cuvint de baza din care deriva un cuvint al unei limbi
39. Autohton-bastinas
40. Omniscient-care stie,cunoaste tot
41. Diachronic- În evoluție, evolutiv, istoric.
42. Contingent- realizare imprevizibilă; accidental; întâmplător.
43. Coerent-inchegat, legat, strâns.
44. Aparent-În aparență
45. Consecvent-constant, neschimbat, neschimbător, stabil, statornic.
46. Sceptic-care nu are încredere în nimic, care se îndoiește de toate.
47. Abhora-A avea ură, dezgust, aversiune față de cineva sau de ceva.
48. A priori- Înainte de orice experiență
49. A abjudeca-A anula, a suspenda un titlu, un drept etc., printr-o hotărâre judecătorească.
50. Laconic-scurt,succinct,concis,lapidar
51. A fortiori- Mod de argumentare prin care ceea ce este demonstrat pentru un caz se extinde la alt
caz
52. Afortiori-Care se impune cu necesitate, care este necesar.
53. Ablucrare-implinire
54. A abstrage-A considera izolat; a desprinde dintr-un ansamblu.
55. Anuar-Publicație periodică anuală care prezintă activitatea unei instituții,
56. A cadra-A se potrivi, a corespunde (întocmai)
57. Cliseu-sablon,tipar
58. Cognitive-care tine de cunoastere
59. Glosem-cea mai mica unitate lingvistica
60. Teorie-ansamblu de principii indrumatoare pentru practica
61. A tempera-a domoli ,a potoli
62. Toponim-nume propriu de loc
63. Manifest-declarat direct,fara ocolisuri
64. A se lamenta-a se plinge,a se vaicari
65. Lacunar-care prezinta lipse,goluri
66. Lexicon-dictionar,enciclopedie
67. Lexie-orice unitate a lexicului,cuvint sau expresie
68. Literal-reprodus literara cu litera,exact.
69. Logo-cuvint,vorba
70. Lud-simplu,naiv,fara experienta
71. Ludic-glumet,sprinter
72. Livresc-carturaresc,cult,savant
73. A debusola-a dezorienta
74. Decada-peroada de 10 zile
75. A debrosa-a desface legatura unei carti
76. Dirz-tenace,hotarit
77. Parabolic-alegorie
78. Paradizia-splendit,minunat,incintator
79. Parafat-prevazut,semnat
80. A parafraza-a expune,a amplifica
81. Parataxa-juxtapunere
82. Parenteza-digresiune
83. Partaj-imparteala
84. Parasilabic-care pastreaza acelasi numar de silabe la declinare
85. Parodie-caricatura,imitatie ironica
86. A parola-a securiza,a codifica
87. Partitiv-care numeste o parte dintr-un intreg
88. Pasaj-extras,fragment
89. Pasibil-care poate fi supus la ceva
90. Perfectibil-care poate fi desavirsit,perfectionat
91. Prealabilamente-in prealabil,mai intii
92. Precept-formula,principiu,norma,regula
93. Precoce-prematur,necopt
94. Precursor-inaintas,premergator
95. Prelegere-prelectie,propunere
96. A pregeta-a sovai,a ezita
97. Prenotatiune,observatie preeliminara
98. Prescriptive-indicatie,aviz,prevedere
99. Prerogativa-privilegiu,imputernicire,avantaj
100. Pretex-motiv,cauza
101. Prezumtiv-ipotetic,probabil
102. A prezuma-a presupune,a estima
103. Propozit-calc,idee,intentie,plan
104. Prorogate-indelungat,prelungit,aminat
105. Proteu-nestatornic,care-si schimba mereu ideile
106. Prozaic-comun,banal
107.