Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE

Numele:
Clasa:
Data:

NOTĂ
Timp de lucru : 45 min
Se acordă zece puncte din oficiu

SUBIECTUL I. 28 puncte

A. Citiţi cu atenţie următoarele enunţuri şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului


corect .
8 puncte
1 . Proteina laptelui este:
a. cazeina
b. glucoza
c. lactaza
d. lactoza
2. Vitaminele liposolubile se găsesc în cantitatea cea mai mare în :
a. brânză
b. iaurt
c. lapte
d. unt
3. Caracteristica ambalajelor nerecuperabile este:
a. greutate proprie redusă
b. preţ ridicat
c. rezistentă mecanică scăzută
d. uşor de igienizat
4.Pasteurizarea medie a laptelui se face la temperatura de :
a. 62-65 0 C
b. 65-70 0 C
c. 71-74 0 C
d. 85-90 0 C

B. Notaţi în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă consideraţi că enunţul este adevărat sau
litera F dacă enunţul este fals. 6 puncte

1. Standardizarea este operaţia prin care laptele este adus la conţinutul de grăsime dorit.
2. Randamentul bactericid optim la pasteurizare este de 89%.
C. Realizaţi asocierile corecte dintre cifrele din coloana A reprezentand tipul de analiză
efectuată laptelui crud integral şi literele corespunzătoare din coloana B , care indica
aparatura de laborator cu care se realizează analiza . 14 puncte

A. Tipul de analiză efectuată laptelui crud B. Aparatura de laborator cu care se


integral realizează.

1. determinarea densităţii a) lactofiltru


2.determinarea gradului de impurificare b) termolactodensimetru
3. determinarea temperaturii c) pH-metru

4.determinarea ph-ului d) termometru


5.determinarea grăsimii e) centrifugă
6. determinarea acidităţii f) autoclava
g) biureta
h) picnometru

SUBIECTUL II 38 puncte

A. Precizează intervalul de temperatura la care se face depozitarea laptelui de


consum. 4 puncte

B. In urma analizelor efectuate asupra unei cantitati de lapte integral receptionat

s-au constata urmatoarele caracteristici fizico- chimice : 25 puncte


- densitate- 1,025 g / cm3
-aciditate-23 [grade Thorner]
- grad de impurificare-II

a.Precizati daca laptele poate fi receptionat.


b. Justificati alegerea făcută

C. Completaţi spaţiile libere din următoarele enunţuri astfel încât acestea să devină
adevărate. 9 puncte

Pasteurizarea laptelui are drept scop distrugerea …………1…………sub formă


…………2……….din lapte.

Pasteurizarea joasă sau de durată se utilizează la fabricarea ……………3………………

SUBIECTUL III 24 puncte

Să se obţină 1600 l lapte normalizat cu 2,7 % grăsime din lapte integral cu 3,7 % grăsime şi lapte
smântânit cu 0,1 % grăsime. Rezolvaţi problema prin metoda bilanţului de materiale.
Barem de corectare şi notare
NOTA:
Nu se acordă punctaje intermediare altele decât cele precizate explicit în barem
Se vor puncta orice alte formulari și modalități de rezolvare corectă a cerințelor, în acord cu
ideile precizate în barem
Subiectul I............................................................................................................28. puncte
A
1.a
2.d ( 4 x 2 puncte)-8 PUNCTE
3.a
4.c
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte
Pentru răspuns incorect (altă variant decât cea corectă) sau lipsa acestuia 0 puncte.

( 2 x 3 puncte)-6 PUNCTE
B. A,F
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte
Pentru răspuns incorect (altă variant decât cea corectă) sau lipsa acestuia 0 puncte.

C.
1.b,h
2.a
3.d ( 7 x 2 puncte)-14 PUNCTE
4.c
5.e
6.g

Pentru fiecare asociere corectă se acordă 2 puncte


Pentru răspuns incorect (altă variant decât cea corectă) sau lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul II..........................................................................................................38 punct

A. 2-4 grade Celsius ( 1 x 4 puncte)-4 PUNCTE


Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte.
Pentru răspuns partial complet se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

B a. Laptele nu poate fi receptionat 1+24 =25 PUNCTE


Pentru răspuns corect se acordă 1 punct.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
b.
- densitatea mai mică de limita minima 1,028 g / cm3 indică falsificarea laptelui prin adaos de apă
- Grad de impurificare 2 – lapte cu impuritati, fata de grad de impurificare 0 – fara impuritati
- Valoare a aciditatii peste limita maxima admisă de 15-19 grade Thorner şi nu poate fi pasteurizat

Pentru fiecare răspuns correct (raspunsurile subliniate din text) se acordă 4 puncte.
6x 4 puncte= 24
Pentru răspuns partial complet se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns incorect (alta variant decat cele subliniate) sau lipsa acestuia 0 puncte.

C.
( 3 x 3 puncte)-9 PUNCTE
1. microorganismelor
2. vegetativă
3. brânzeturilor.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte


Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul III.............................................................................................................24. puncte

Scrierea ecuatiilor corecte 8 puncte


Ln = Li + Ls
2,7 Ln = 3,7 Li + 0,1 Ls
Pentru fiecare ecuatie corectă se acordă 4 puncte
Pentru răspuns partial complet(lipsa indici se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

Rezolvă sistemul de două ecuaţii cu două necunoscute după metoda clasică: 16 puncte
Li = Ln – Ls
2,7 Ln = 3,7 (Ln- Ls) + 0,1 Ls
2,7 Ln = 3,7Ln – 3,7 Ls + 0,1 Ls
3,7 Ls – 0,1 Ls = 3,7 Ln – 2,7 Ln
3,6 Ls = Ln
Ls = Ln / 3,6 = 1600 / 3,6 = 444,4 l
Li = Ln – Ls
Li = 1600 – 444,4 = 1155,6
Pentru fiecare ecuatie corectă subliniata se acordă 4 puncte
Pentru răspuns partial complet se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.