Sunteți pe pagina 1din 10

Rezolvarea sistemelor de ecuatii neliniare

prin metoda Newton-Raphson

Studenta: Visoiu Alina-Georgiana

Facultatea:I.S.B

Grupa:721

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” BUCURESTI


REZOLVAREA SISTEMELOR DE ECUAŢII

NELINIARE

Rezolvarea sistemelor de ecuaţii neliniare se face, de regulă, cu


ajutorul metodelor iterative. Sunt puţine cazurile când se
procedează la rezolvarea analitică şi aceasta numai dacă
sistemele au un număr mic de ecuaţii, iar forma acestora este
deosebit de simplă.

Metodele iterative de rezolvare a sistemelor de ecuaţii neliniare


cer o aproximaţie iniţială a soluţiei, iar această aproximaţie
trebuie să se afle într-un domeniu restrâns al soluţiei căutate.
După cum este cunoscut, un sistem de ecuaţii neliniare are mai
multe soluţii, de aceea, în funcţie de aproximaţia iniţială se obţine
soluţia finală. Odată soluţia finală obţinută, aceasta trebuie
analizată,pentru a vedea în ce măsură răspunde cerinţelor
procesului sau fenomenului analizat.

Metoda Newton-Raphson

In analiza numerica, metoda tangentei,(de asemenea cunoscut


sub numele de metoda lui Newton sau Metoda lui Newton-
Raphson), este o metoda de determinare a unei functii reale.

Metoda Newton-Raphson pentru un sistem de ecuatii neliniare se


rezolva in serie Taylor.
Funcţia ƒ este marcată cu culoarea albastră, iar tangenta cu culoarea roşie. Se
vede că xn+1 este o aproximare mai bună decât xn pentru rădăcina x a funcţiei f.

Fief ( x)  0 o ecuaţie algebrică sau transcendentă, care în intervalul [a, b]


are o rădăcină unică  . Presupunem că derivatele f (x) şi f (x) sunt continue şi
păstrează semnul constant pentru x [a, b] , unde a  b .

Pentru determinarea formulei de iterare, cu ajutorul căreia se obţine o


aproximantă a rădăcinii reale  , se vor folosi două metode, şi anume: o metodă
f (x) în jurul lui x (k ) , şi
analitică, care foloseşte dezvoltarea în serie Taylor a funcţiei
o metodă geometrică, în care se foloseşte tangenta la curba y  f (x) în punctul
( x ( k 1) , f ( x ( k 1) ) .
Aplicatie 1

b  P  4 t

B  P  4 t  4 t cos (  )

h  t sin(  )

h
Atr  ( B  b ) 
2

t sin(  )  ( 2 P  8 t  4 t cos (  ) )
Atr 
2

2 2
Atr ( l )  P t sin(  )  2t  sin(  )  t  sin(  )  cos (  )

d
Atr ( t  )  0
dl

d
Atr ( t  )  0
d

t  0.6

  1.5

P  1

Given

Metoda Newton-Raphson

f0( t  )  ( P  4 t)  sin(  )  t sin( 2 )

2
f1( t  )  ( P  2t)t cos (  )  t  cos ( 2 )

 d f0( t  ) d 
 f0 ( t  ) 
d
dfdx( t  )   
dt
d d 
 dt f1( t  ) f1 ( t  ) 
 d 

Combinarea ecuatiilor alg si Facobianului

 f0 x0 x1 
f ( x)   
 f1 x0 x1 
 
def ala N-Rap

 
newton xf fx  x  fx( x)
1
 f ( x)

literati

 0 1
F( x)  dfdx x x

k  0 10

 0  0.5 
x   
 1.5 

x
 k  1  k

 newton x f F 
0 1 2 3 4 5 6 7 8
x 0 0.5 0.269 0.363 0.35 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
1 1.5 1.464 0.765 1.008 1.047 1.047 1.047 1.047 ...

conv a fost atinsa

 t   x cols( x) 1
 
 

t  0.333

  60 deg

Aplicatia 2
2
sin( 2a)  b  ln( c) 5

b 3
3a  2  c 1

ab c 3

x  1

y  1

z  1

Given

2
sin( 2a)  b  ln( c)  5 0
b 3
3a  2  1  c 0

ab c 3 0

Met Newton Raphson


2
f0( a b c)  sin( 2a)  b  ln( c)  5

b 3
f1( a b c)  3a  2  c  1

f2( a b c)  a  b  c  3

 d f0( a b c) d


f0 ( a b c)
d
f0 ( a b c)

 da db dc 
 
dfdx( a b c)   f1 ( a b c) f1 ( a b c) 
d d d
f1 ( a b c)
 da db dc 
 
 d f2( a b c) d
f2 ( a b c)
d
f2 ( a b c) 
 da db dc 

 f0 a0 a1 a2 


f ( a)   f1  a0 a1 a2 
 
 f2 a0 a1 a2 
 

F( a)  Jacob( f ( a) a)

1
 0
a   1 
 
1


NewRaphs a f fa   k 0
ik
 k
a a
i

while  F a
  i 1f ai  0.0000001

k k1

a
i 1
a Fa
i  i 1 f ai
eroare a a
i 1 i 1 i
ii 1
( a eroare i )

 0
 
NewRaphs a f F  ( {7,1} {7,1} 6 )
 0    0.877 
 NewRaphs  a 0 f F  

  2.359 
 0 5  
 1.518 

 2.054  10 3 
 1    
 NewRaphs  a 0 f F  0   2.456  10 3 

 5  
 4 
 4.014  10 
 2  
 NewRaphs a 0 f F  0  6

 

k  0 5

 0  
 NewRaphs  a 0 f F  0
  
Solutiesistem k 
 k

 1 0.322 1.334 0.934 0.879 0.877 


Solutiesistem   1 1.668 2.884 2.442 2.362 2.359 
 
 1 1.654 1.45 1.492 1.518 1.518 