Sunteți pe pagina 1din 44

Viața și Acatistul Sf.

Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Viața Sf. Petru și Fevronia
(25 Iunie)

Sfântul Petru a fost al doilea fiu al


Cneazului Iuri Vladimirovici de Mu-
rom.
Tânărul Cneaz s-a îmbolnăvit foarte
grav şi nimeni nu putea să-l vindece. El
şi-a trimis slujitorii să caute pe cine-
va care să-l tămăduiască. Unul dintre
aceştia a întâlnit-o pe tânăra Fevronia,
o fecioară smerită şi evlavioasă care
locuia în casa părinţilor săi care erau
apicultori în satul Lascovo din guber-
nia Riazan. Ea era foarte înţeleaptă şi
cunoştea proprietăţile plantelor, cu
ajutorul cărora vindeca diverse boli.
Aceasta i-a transmis Cneazului că îl va
vindeca dacă se va căsători cu ea. Aces-
ta a acceptat, iar Fevronia i-a trimis
1
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
prin slujitor leacul prin care Petru s-a
tămăduit, însă acesta nu s-a ţinut de
promisiune și nu a luat-o de nevastă.
În scurt timp, Cneazul s-a îmbolnăvit
din nou şi de această dată a venit per-
sonal ruşinat la Fevronia să o roage să-l
tămăduiască. Cunoscând-o şi văzân-
du-i evlavia, virtutea şi înţelepciunea,
Petru i-a promis că se va căsători cu ea
după ce se va vindeca. Tânăra i-a pre-
scris acelaşi tratament ca şi mai înainte
şi l-a vindecat pe Cneaz.
Când s-a vindecat complet, Cneazul
Petru s-a căsătorit cu tânăra Fevronia.
Trăind în evlavie şi ascultând porun-
cile lui Dumnezeu, soţii au trecut cu
dragoste şi smerenie prin toate încer-
cările.
În anul 1203, după moartea fratelui
său, Petru a moştenit tronul din Mur-
2
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
om.
Boierii din oraşul Murom nu au
găsit-o pe Cneaghina Fevronia potriv-
ită pentru Petru, cerându-i să o pără-
sească. Influenţaţi de soţiile lor, aceştia
o respingeau pe tânără datorită orig-
inilor sale.
Odată, unul dintre curteni, care voia
să provoace neînţelegere între cei doi
soţi, i-a spus Cneazului Petru că Fevro-
nia, atunci când se ridică de la masă,
adună toate firimiturile ca şi cum nu
s-ar fi săturat şi i-ar mai fi foame. Petru
a urmărit aceasta şi a văzut că Fevro-
nia, atunci când s-a ridicat de la masă,
a strâns toate firimiturile în mână,
aşa cum era obişnuită de când era co-
pil. Atunci când a rugat-o să deschidă
mâna, a găsit tămâie şi s-a răspândit o
mireasmă puternică de mir.
3
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
După o vreme, boierii au venit la
Cneaz cerându-i să o părăsească pe
Cneaghină, spunând că el trebuie să-şi
caute o soţie din anturajul său. Auzind
acestea, Cneazul Petru a preferat să re-
nunţe la putere şi bogăţii, plecând în
exil cu soţia sa, navigând de-a lungul
râului Oka.
Cneazul era foarte mâhnit de cele
întâmplate, dar soţia îl îmbărbăta şi
îl mângâia. Fevronia rămâne nu doar
tare în alegerea sa, dar dă şi dovadă de
credinţă şi înţelepciune.
Înţelepciunea tinerei Cneaghine este
evidenţiată şi de următoarea întâm-
plare: în barca în care călătoreau Petru
şi Fevronia după ce au fost alungaţi de
către boieri, era un bărbat cu soţia sa.
De la un timp, bărbatul a început să o
privească pe Fevronia cu tot mai mult
4
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
interes şi pasiune. Fevronia l-a rugat
să ia nişte apă dintr-o parte şi din alta
a bărcii, să le guste pe fiecare şi să-i
spună dacă există vreo diferenţă între
ele. După ce bărbatul s-a supus şi i-a în-
deplinit cererea, Fevronia l-a întrebat:
“Ce părere ai? E la fel de gustoasă
apa?”
El i-a răspuns:
“Da, doamna mea, e la fel de bună.”
Astfel, Fevronia l-a îndemnat să nu
caute plăceri şi bucurii la alte femei,
căci de fapt el nu vă găsi nimic altce-
va, aşa după cum nu a găsit nici o dif-
erenţă în apa râului. Totodată, Fevronia
îl îndeamnă să rămână fidel soţiei, căci
relaţia dintre o femeie şi un bărbat are
un sens mult mai adânc şi nu poate fi
limitată doar la cele trupeşti.
În acea seară, au început să
5
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
pregătească cina şi Petru a rupt câţiva
copăcei pentru a pregăti focul.
După ce au mâncat, Fevronia a bine-
cuvântat aceste ramuri:
“Să fie binecuvântate, deoarece până
dimineaţă acestea vor creşte şi vor fi
copaci înalţi cu multe frunze”.
Şi într-adevăr, când s-au trezit di-
mineaţă, crăcile crescuseră şi deve-
niseră nişte copaci înalţi cu coroane
bogate.
Prin această minune Fevronia a do-
rit să-şi întărească soţul în credinţă.
Atunci când pregăteau bărcile pen-
tru a pleca, din Murom a venit un no-
bil, care le-a povestit că în oraş au fost
mai multe ciocniri violente şi au murit
mai mulţi boieri, iar cei care au rămas
în viaţă îi roagă pe Petru şi Fevronia să
se întoarcă pentru ca să revie pacea şi
6
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
liniştea în cnezat.
Cneazul şi Cneaghina s-au întors la
Murom unde sunt primiţi cu bucurie şi
dragoste. Următorii ani au fost minu-
naţi pentru acest cnezat, deoarece Pe-
tru şi Fevronia nu au aşteptat doar să
li se slujească, dar au fost cei care şi-au
dăruit slujirea oamenilor, ambii fiind
iubiţi şi apreciaţi de la cei mai sărmani
oameni, până la nobilime.
Sfinţii Petru şi Fevronia au ajutat
foarte mulţi oameni cu daruri şi rugăci-
uni. Ei şi-au tratat toţi supuşii ca şi cum
ar fi fost proprii lor copii: îi adăposteau
pe pelerini, îi hrăneau pe cei flămân-
zi, îi îmbrăcau pe cei goi şi îi ajutau pe
săraci în necazurile lor.
Sfinţenia relaţiei dintre Petru şi Fe-
vronia s-a bazat pe dragostea, răbdar-
ea şi sprijinul reciproc.
7
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Anii au trecut şi Sfinţii Petru şi Fe-
vronia au îmbătrânit şi văzând că viaţa
lor se apropie de sfârşit au început să
se roage lui Dumnezeu ca să moară
împreună, în aceaşi zi. Pentru fiecare
dintre ei, gândul de a trăi în continuare
fără celălalt, era insuportabil.
De asemenea, ei au cerut să fie în-
mormântaţi în acelaşi mormânt şi în
acelaşi sicriu. Au mers apoi împreună
şi au luat voturile monahale, Cneazul
Petru devenind călugărul David, iar
Cneaghina Fevronia devenind maica
Eufrosina.
Puţin înainte de adormirea lor, Petru
a trimis un mesager Fevroniei care i-a
spus:
“Soră Eufrosina, sunt pregătit să
mor şi te mai aştept doar pe tine, ca să
murim împreună”.
8
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Fevronia tocmai broda acoperămân-
tul Sfântului Potir din catedrală şi i-a
transmis să aştepte până când îl ter-
mină, dar Petru i-a spus că nu mai poate
aştepta. Atunci Fevronia, care tocmai
termina broderia, a lăsat totul jos şi i-a
transmis că acum pot muri împreună.
Rugându-se, au adormit întru Dom-
nul în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, pe 25
iunie 1228.
După adormirea lor, unii oameni
au decis că nu se poate ca un călugăr
să fie înmormântat în acelaşi sicriu cu
o călugăriţă. Astfel, au aşezat trupul
Sfântului Petru în Catedrala Naşterea
Maicii Domnului, care se afla în interio-
rul oraşului Murom, iar trupul Cneagh-
inei Fevronia a fost aşezat în Biserica
înălţării Sfintei Cruci, ce se afla în afara
zidurilor oraşului.
9
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
În dimineaţa următoare, poporul a
găsit sicriele Sfinţilor Petru şi Fevronia
goale, iar trupurile lor erau aşezate îm-
preună în sicriul de piatră pe care şi-L
comandaseră când erau în viaţă la Cat-
edrala Naşterea Maicii Domnului, care
se află în interiorul oraşului Murom.
Neînţelegând sensul celor întâm-
plate, oamenii au aşezat din nou trupu-
rile în sicrie separate.
În dimineaţa următoare, trupurile
Sfinţilor Petru şi Fevronia au fost găsite
iarăşi în sicriul de piatră.
Din acel moment, nimeni nu a mai
îndrăznit să atingă trupurile lor sfinte,
lăsându-le în mormântul din Catedrala
Naşterea Maicii Domnului din Murom.
Oricine se atinge cu credinţă de
mormântul în care se află Sfintele
Moaşte ale Sfinţilor Petru şi Fevronia,
10
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
primeşte ajutor şi vindecare în ispite şi
boli.
În anul 1547, prin străduinţa Sfântu-
lui Macarie al Moscovei, ei au fost pro-
slăviţi drept Sfinţi.
Sfinţii Petru şi Fevronia au fost şi
rămân un model de căsătorie creştină,
viaţa lor fiind un minunat exemplu
pentru toţi cei care-şi doresc o fami-
liei sau au întemeiat deja una. Ei sunt
Grabnic Ajutători pentru cei care vor să
se căsătorească, dar şi pentru cei care
întâmpină diverse probleme în familie.
În anul 2008, la 26 martie, Consiliul
Federaţiei Ruse a aprobat în unanimi-
tate propunerea Comitetului de politică
socială de a stabili ca Sfinţii Petru şi Fe-
vronia să fie numiţi ocrotitori ai fami-
liei ortodoxe, chiar dacă Sfinţii aveau
acest statut din perioada Rusiei Kievi-
11
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
ene. Această hotărâre a fost confirmată
şi de Biserica Ortodoxă din Rusia.
În Rusia, ziua de 8 iulie (25 iunie) e
zi de sărbătoare oficială - “Ziua familiei,
dragostei şi fidelităţii”, ce se serbează
din 2008 în numele Sfinţilor Petru şi
Fevronia. Această sărbătoare are drept
simbol floarea de muşeţel.
Sfinţilor Petru şi Fevronia, rugaţi-vă
lui Dumnezeu pentru noi!

12
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Acatistul Sf. Petru și Fevronia

Rugăciunile începătoare, după care:

Condacul 1
Pe mlădiţele cele sfinţite ale lui
Hristos, pe râurile înţelepciunii care
cu curgerea faptelor celor bune au
veselit inimile credincioşilor, în-
chipuind întrânsele râurile cele lin
curgătoare ale Raiului, pe Sfinţii
Petru şi Fevronia, ocrotitorii căsăto-
riei să îi cinstim cu evlavie, plecând
ramurile gândurilor noastre cu
smerenie şi înălţându-le mai apoi în
cântări de : Aliluia !

Icosul 1
Cu întreagă înţelepciune vieţuind
voi, Sfinţilor Petru şi Fevronia, dra-
13
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
gostea cea duhovnicească dintre voi
o aţi întărit cu neîncetata rugăciune
către Hristos, Cel Ce a binevoit a vă
arăta pe voi icoană a iubirii zidi-
toare a cetăţii mântuirii, pe care ru-
gaţi-vă să o dobândească şi cei ce vă
cinstesc pe voi aşa:
Bucuraţi-vă, flori cereşti ale Lu-
minii;
Bucuraţi-vă, legătură nestricată a
iubirii;
Bucuraţi-vă, coline ale Împărăţiei
cerurilor;
Bucuraţi-vă, vase sfinţite cu un-
tdelemnul înţelepciunii;
Bucuraţi-vă, peceţi nestricate ale
curăţiei;
Bucuraţi-vă, cei ce v-aţi unit în-
tr-un gând spre desăvârşire;
Bucuraţi-vă, oglinzi sfinţite ale
14
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
tainelor Duhului;
Bucuraţi-vă, făclii nestinse ale
evlaviei;
Bucuraţi-vă, stele ce înfru-
museţează bolta Bisericii;
Bucuraţi-vă, pildă de iubire ne-
clătinată de ispite;
Bucuraţi-vă, că pe Hristos aţi avut
Povăţuitor;
Bucuraţi-vă, că aţi iubit viaţa înt-
ru nevoinţă pentru Adevăr;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Petru şi Fe-
vronia, cununa cea tainică a credin-
cioşilor bine plăcuţi Domnului!

Condacul 2
Domnitor al ţinutului Murom ai
fost numit prin pronia dumneze-
iască, Sfinte Petru, ca să călăuzeş-
ti poporul cel binecredincios către
15
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Împăratul vieţii, Cel căruia cetele
îngereşti Îi cântă neîncetat: Aliluia !

Icosul 2
Începutul domniei tale Sfinte
Petru, a fost pus sub semnul unei
cumplite neputinţe a trupului, dar
Domnul, în înţelepciunea Sa de
nepătruns, a îngăduit această boală,
ca să te învrednicească de mare
bucurie sufletească; ca unul ce ai af-
lat acum îndrăzneală către Hristos,
roagă-te să tămăduiască durerile
noastre trupeşti şi să ne unească pe
toţi întru dragostea Lui desăvârşită,
ca toţi într-un glas să-ţi cântăm aşa:
Bucură-te, că ai răbdat fără câr-
tire boa-la;
Bucură-te, că ai dus cu smerenie
crucea neputinţei;
16
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Bucură-te, că prin scurta durere
Domnul ţi-a gătit veşnica bucurie;
Bucură-te, ancoră a nădejdilor
dumnezeieşti;
Bucură-te, întărire a celor cu-
prinşi de neputinţă;
Bucură-te, piatră nesfărâmată a
rugăciunii;
Bucură-te, căci toată nădejdea ţi-
ai pus în mila Domnului;
Bucură-te, vas plin de mirul tainic
al înţelepciunii;
Bucură-te, vrednic domnitor al
Muromului;
Bucură-te, carte întru care s-a
scris voia dumnezeiască;
Bucură-te, a credincioşilor
apărător în primejdii;
Bucură-te, că ne ajuţi a ne păzi de
cursele ispitelor;
17
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Bucură-te, Sfinte Petru, piatră
neclintită a mărturisirii iubirii lui
Hristos !

Condacul 3
Tulburarea bolii trupeşti ai prim-
it-o fără cârtire, toată nădejdea ta
punându-o către Hristos, Cel Ce a
auzit suspinurile tale în patul dure-
rii şi ţi le-a alinat cu cântări de: Ali-
luia !

Icosul 3
Unul dintre cei ce slujeau la cur-
tea domnitorului auzise de fiica
unui prisăcar ce era foarte iscusită
în vindecarea bolilor cu ierburi;
chemată fiind în ajutorul tău Sfinte
Petru, cu dragoste a venit să te ajute,
făcându-se pildă de bunătate celor
18
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
ce o laudă aşa:
Bucură-te, că înţelepciunea ta ai
pus-o în slujba binelui ;
Bucură-te, că eşti numărată cu
doctorii fără de arginţi;
Bucură-te, bunătate ce covârşeşte
hotarele firii;
Bucură-te, că numai cu ierburi
vindecai neputinţele trupului;
Bucură-te, că ai căutat cu milă şi
spre domnitorul încercat în boală;
Bucură-te, că Hristos te-a luminat
ca să îl vindeci;
Bucură-te, că cele cereşti ai iubit
mai mult decât lumea;
Bucură-te, că vârsta nu ţi-a fost
piedică spre virtute;
Bucură-te, că bolile trupului le
biruiai cu iscusinţa ta;
Bucură-te, că şi durerile noastre
19
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
le risipeşti cu rugăciunea;
Bucură-te, că ţi-ai mutat dorirea
la cele cereşti;
Bucură-te, oglindă a nevinovăţiei;
Bucură-te, Sfântă Fevronia, înţe-
leaptă călăuzitoare către Împărăţia
cerurilor !

Condacul 4
Cu frumuseţea trupului şi mai
ales cu smerenia duhului ai strălu-
cit Sfântă Fevronia, având pentru
aceasta pururea asupra ta binecu-
vântarea lui Dumnezeu Căruia Îi
cântai neîncetat cu mulţumire: Ali-
luia !

Icosul 4
Cu multă milostivire ai fost îngrijit
Sfinte Petru, de fiica cea înţeleaptă a
20
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
prisăcarului şi te-ai veselit cu duhul
văzându-o pe aceasta împodobită cu
toată virtutea; dar şi tu cu evlavie şi
recunoştiinţă ai mulţumit Domnu-
lui pentru darul primit, iar noi îţi
cântăm cu mulţumire pentru mijlo-
cirea ta pentru noi aşa:
Bucură-te, că Domnul te-a luat
sub aripile bunătăţii Sale;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de
cercetarea milei dumnezeieşti;
Bucură-te, că te-ai izbăvit din val-
urile bolii;
Bucură-te, luceafăr prea frumos
al Înţelepciunii;
Bucură-te, că boala te-a dus pe
cărarea bucuriei;
Bucură-te, că te-ai veselit de aju-
torul fetei celei milostive;
Bucură-te, că ai biruit boala cea
21
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
cumplită;
Bucură-te, că Hristos te-a în-
cununat pentru răbdarea ta;
Bucură-te, risipirea întristării ce-
lor căzuţi;
Bucură-te, mângâierea celor asu-
priţi;
Bucură-te, raza bucuriei celor
sufe-rinzi;
Bucură-te, că Mântuitorul ţi-a
revărsat râuri de tămăduiri;
Bucură-te, Sfinte Petru, piatră
ne-clintită a mărturisirii iubirii lui
Hristos !

Condacul 5
Cunoscând îndeaproape Sfinte
Petru, frumuseţea cea sufletească a
cinstitei Fevronia, a răsărit în inima
ta spicele dragostei celei adevărate
22
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
pe care îngerii o binecuvintează,
slăvind pe Ziditorul în cântări de:
Aliluia !

Icosul 5
Punând dragostea mai presus de
toate, Sfântul Petru a voit a se căsăto-
ri cu tine, înţeleaptă Fevronia, deşi
nu erai cheaghină, înfruntând toate
reproşurile celor supuşi tradiţiei;
iar noi, buna lui hotărâre lăudând,
te mărim pe tine cu laude ca acestea:
Bucură-te, vas al cucerniciei;
Bucură-te, că te-ai adăpat din
înţelepciunea Duhului;
Bucură-te, că ai defăimat cuge-
tările lumeşti;
Bucură-te, că Hristos ţi-a răsplătit
smerenia cea multă;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi
23
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
soţie domnitorului;
Bucură-te, că ai căutat mai întâi
Împărăţia cerurilor;
Bucură-te, că te-ai ostenit pe căile
Vieţii;
Bucură-te, că ai avut inimă milos-
tivă spre toţi;
Bucură-te, că ai strălucit mai ales
cu frumuseţea sufletului;
Bucură-te, palat veselitor al
Stăpânului tuturor;
Bucură-te, oglindă a frumuseţilor
Duhului;
Bucură-te, cununa celor iubitori
de înţelepciune;
Bucură-te, Sfântă Fevronia, înţe-
leaptă călăuzitoare către Împărăţia
cerurilor !

24
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Condacul 6
Boierii cei plini de pizmă nu au
suferit să te vadă pe tine Sfântă Fe-
vronia, în cinstea de cheaghină, fi-
ind luată dintre oamenii de rând
şi nu au ştiut să cânte Domnului cu
mulţumire : Aliluia !

Icosul 6
Sufletul tău era sfâşiat de dure-
re pentru răutatea boierilor Sfinte
Petru, căci aceştia nu înţelegeau că
podoaba virtuţilor este de mai mare
preţ la Dumnezeu decât moşteni-
rea unui nume de cinste; însă noi,
lăudând buna ta înclinare a inimii,
te cinstim cu aceste cununi de laude:
Bucură-te, că ai urmat cărarea
voii dumnezeieşti;
Bucură-te, că mireasă plăcută
25
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Domnului ai ales;
Bucură-te, că ai lepădat sfatul cel
rău al boierilor;
Bucură-te, că ai primit-o pe soţia
ta ca pe un dar de la Domnul;
Bucură-te, că ai deschis ochii su-
fletului spre vederea adevărului;
Bucură-te, că ai trecut puntea dra-
gostei celei adevărate;
Bucură-te, că ai ales calea căsăto-
riei spre sfinţire;
Bucură-te, că ai trecut peste ispi-
tele vrăjmaşilor;
Bucură-te, că te-ai mirat de rău-
tatea lor;
Bucură-te, că ai urmat până la
capăt gândul cel bun;
Bucură-te, că te-ai împotrivit
cuge-telor omeneşti;
Bucură-te, că ai moştenit
26
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Împărăţia cea de sus;
Bucură-te, Sfinte Petru, piatră
ne-clintită a mărturisirii iubirii lui
Hristos !

Condacul 7
Boierii cei robiţi răutăţii ţi-au ce-
rut ţie Sfinte Petru, să îţi părăseşti
soţia, dar tu ascultând de legea Dom-
nului, te-ai împotrivit gândului celui
rău, cântând lui Dumnezeu: Aliluia !

Icosul 7
Din cetate aţi fost izgoniţi ca
nişte rău făcători, dar legătura dra-
gostei dintre voi şi mai mult s-a
întărit, având pe Hristos pururea în-
drumător pe căile vieţii; răbdarea ta
lăudând Sfântă Fevronia, te mărim
cu cântări ca acestea:
27
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Bucură-te, că dispreţul boierilor
ai răbdat cu bunătate;
Bucură-te, că nu te-ai speriat de
aspra prigonire;
Bucură-te, că ai luptat până la
capăt pentru dragostea cea curată;
Bucură-te, că nu ai luat în seamă
vorbele cele rele;
Bucură-te, că ai udat cu lacrimi
floa-rea dragostei tale;
Bucură-te, că pe Hristos ai avut
întărire;
Bucură-te, că nu ai vânat slava cea
deşartă;
Bucură-te, că ai căutat dragostea
cea duhovnicească;
Bucură-te, că deasupra răzbună-
rii te-ai purtat;
Bucură-te, că Domnului ai în-
făţişat durerile tale;
28
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Bucură-te, că întristarea nu te-a
biruit;
Bucură-te, pildă pentru soţiile
cele înţelepte;
Bucură-te, Sfântă Fevronia, înţe-
leaptă călăuzitoare către Împărăţia
cerurilor !

Condacul 8
Mâhnirea te-a cuprins pe tine
Sfinte Petru, când ai văzut răutatea
boierilor celor ce v-au scos afară
din cetatea, dar inima ta se veselea
de înţeleptele cuvinte ale soţiei tale,
care cânta Domnului: Aliluia !

Icosul 8
Într-o barcă aţi pornit la drum,
călătorind pe marea învolburată a
vieţii în aceeaşi barcă a iubirii celei
29
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
înfloritoare; iubirea ta cea neclintită
faţă de soţie lăudăm Sfinte Petru,
cinstindu-te pe tine aşa:
Bucură-te, că ai preţuit mai mult
iubirea soţiei;
Bucură-te, că poruncile lui Hris-
tos ai păzit;
Bucură-te, că spinii prigonirii ai
răbdat;
Bucură-te, că nu te-ai întristat de
pierderea domniei;
Bucură-te, că dragostea soţiei mai
mult ai preţuit;
Bucură-te, pildă de jertfă în ur-
marea pe Cruce;
Bucură-te, că îngerii te întăreau
pe drumul pribegiei;
Bucură-te, că legiuita căsnicie ai
iubit;
Bucură-te, că ai preţuit virtuţile
30
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Sfintei Fevronia;
Bucură-te, că nu te-ai lăsat biruit
de slava omenească;
Bucură-te, că Domnul te-a cerce-
tat întru mâhnirea ta;
Bucură-te, că ai stins focul durerii
cu ale credinţei cuvinte;
Bucură-te, Sfinte Petru, piatră
neclintită a mărturisirii iubirii lui
Hristos !

Condacul 9
Pe soţul tău ai îmbărbătat cu
înţelepte cuvinte Sfântă Fevronia,
mângâind sufletul lui întristat de
răutatea boierilor, iar noi tăria ta
duhovnicească mărind, cântăm
Domnului: Aliluia !

31
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Icosul 9
Înţeleptele tale cuvinte, cinstită
Fevronia, ca o miere înţelegătoare
s-au aşezat în fagurele sufletului
soţului tău, îndulcindu-i amărăci-
unea prigonirii; şi pe noi ne cerce-
tează în durerile noastre cu rugăciu-
nile tale, ca să te cinstim cu dragoste
aşa:
Bucură-te, că după cuvântul Dom-
nului ai mângâiat pe soţul tău;
Bucură-te, sprijin neclintit al
Sfântului Petru;
Bucură-te, comoară a dragostei
celei adevărate;
Bucură-te, jertfă bine primită
înaintea Domnului;
Bucură-te, cinstea soţului tău
smerit;
Bucură-te, liman al celor învi-
32
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
foraţi;
Bucură-te, întărirea soţiilor celor
credincioase;
Bucură-te, înţelepţirea cea tainică
a fecioarelor;
Bucură-te, lumina călăuzitoare a
celor încercaţi în ispite;
Bucură-te, că alungi norul ispi-
telor din familii;
Bucură-te, că eşti grabnică
rugătoare în necazuri;
Bucură-te, că întăreşti dragostea
binecuvântată dintre soţi ;
Bucură-te, Sfântă Fevronia, înţe-
leaptă călăuzitoare către Împărăţia
cerurilor !

Condacul 10
Furtuna necazurilor s-a abătut
asupra cetăţii Muromului din prici-
33
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
na nedreptăţii săvârşite de boieri,
dar voi în taină vă rugaţi Domnu-
lui ca să se descopere dreptatea
dumne-zeiască, strigând cu glasul
inimii: Aliluia !

Icosul 10
Norodul cel mişcat de triste-
le întâmplări petrecute în cetate
a pus necazurile pe seama ne-
dreptăţii săvârşite de boieri şi a ce-
rut întoarcerea voastră la domnie;
bucurându-ne de lucrarea dreptăţii
dumnezeieşti, mult răbdătorule Pet-
ru, pe tine te lăudăm aşa:
Bucură-te, că ai preţuit dragostea
mai mult decât slava omenească;
Bucură-te, că te-ai întărit pe pia-
tra răbdării;
Bucură-te, că aspre mustrări ai
34
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
răbdat cu îngăduinţă;
Bucură-te, că ai înfruntat viforul
prigonirii;
Bucură-te, că odihnă sufletului ai
aflat lângă a ta soţie;
Bucură-te, icoană a jertfirii pent-
ru cei căsătoriţi;
Bucură-te, liman al celor ne-
dreptăţiţi;
Bucură-te, că de pocăinţa vră-
jmaşilor te-ai bucurat;
Bucură-te, că ai fost iarăşi primit
în cetate;
Bucură-te, pecete a dragostei ce-
lei bine roditoare;
Bucură-te, lumina celor prigoniţi;
Bucură-te, ruşinarea celor în-
vechiţi în răutate;
Bucură-te, Sfinte Petru, piatră
neclintită a mărturisirii iubirii lui
35
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Hristos !

Condacul 11
Cu slavă şi cinste, ca nişte biruitori
întru răbdare, v-aţi întors în cetatea
Muromului şi cu faptele milosteniei
aţi strălucit, cântând neîncetat Celui
Milostiv cu dragoste: Aliluia !

Icosul 11
Iubirea voastră de săraci şi aler-
garea pe cărările virtuţii v-a arătat
pe voi icoane ale frumuseţii dumne-
zeieşti, cu razele căreia luminaţi-ne
şi pe noi; iar tu, Sfântă Fevronia,
primeşte de la noi cununi de cântări
ca acestea:
Bucură-te, slava Sfântului Petru;
Bucură-te, plinitoare osârdnică a
poruncilor dumnezeieşti;
36
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Bucură-te, că te-ai îngrijit de cei
săraci;
Bucură-te, poarta de scăpare a ce-
lor necăjiţi;
Bucură-te, biruitoare desăvârşită
asupra patimilor;
Bucură-te, că ai umplut pe cei
săraci de bucurie;
Bucură-te, că ai mângâiat pe cei
îndureraţi;
Bucură-te, candela cea nestinsă a
credinţei;
Bucură-te, bucuria nevoitorilor
pentru Hristos;
Bucură-te, căci cu dulci cuvinte ai
alungat întristarea;
Bucură-te, că te-ai purtat deasu-
pra valurilor ispitelor;
Bucură-te, povăţuitoare luminată
a celor întunecaţi;
37
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Bucură-te, Sfântă Fevronia, înţe-
leap-tă călăuzitoare către Împărăţia
cerurilor !

Condacul 12
Mai înainte de sfârşitul vostru
pământesc, haina călugărească aţi
îmbrăcat, râvnind a vă muta la cele
cereşti purtând haină albă a suflet-
ului, prin care având asemănarea
îngerească să cântaţi Domnului: Ali-
luia !

Icosul 12
Întru aceeaşi zi şi în acelaşi sicriu
aţi fost înmormântaţi, ca să vă în-
făţişaţi Domnului uniţi cu legătura
iubirii, primind de la toţi cununi de
laude ca acestea :
Bucuraţi-vă, rugători neîncetaţi
38
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
pentru întărirea familiilor;
Bucuraţi-vă, solitorii noştrii către
Părintele ceresc;
Bucuraţi-vă, cei ce mijlociţi pent-
ru unirea noastră întru iubire;
Bucuraţi-vă, stele neapuse ale
înţelepciunii cereşti;
Bucuraţi-vă, temelie a bucuriei
noastre;
Bucuraţi-vă, pilde neîncetate de
bunăcuviinţă;
Bucuraţi-vă, flori neveştejite ale
Raiului;
Bucuraţi-vă, ocrotitorii tinerilor
căsătoriţi;
Bucuraţi-vă, neîncetată pildă de
jertfire plină de iubire;
Bucuraţi-vă, turnuri neclintite ale
Împărăţiei;
Bucuraţi-vă, că acum vă desfătaţi
39
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
întru lumina veşniciei;
Bucuraţi-vă, cărări sfinţite ale
Adevărului;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Petru şi Fe-
vronia, cununa cea tainică a credin-
cioşilor bine plăcuţi Domnului!

Condacul 13
O, Sfinţilor Petru şi Fevronia, icoa-
na iubirii jertfitoare, cei ce aţi păzit
nestricată de mulţimea ispitelor
legătura dragostei voastre binecu-
vântate, întăriţi şi sufletele noas-
tre pe piatra iubirii duhovniceşti,
apăraţi cetatea familiilor noastre de
toată tulburarea vrăjmaşului, păz-
in-du-ne de săgeţile ispitelor, ca să
cântăm fără încetare Domnului : Ali-
luia !
(Acest condac se zice de trei ori)
40
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Apoi se zice iarăși Icosul 1 și Condacul
1. Apoi se zice această:

Rugăciune

Mari bineplăcuţi ai lui Dumnezeu


şi preaminunaţi făcători de minuni,
binecredinciosule cneaz Petru şi bi-
necredincioasă cneaghină Fevronia,
osârdnici rugători pentru noi către
Dumnezeu! La voi alergăm şi vouă
ne rugăm cu nădejde tare: înălţaţi
pentru noi, păcătoşii, sfintele voas-
tre rugăciuni către Dumnezeu şi
cereţi de la bunătatea Lui toate
cele de trebuinţă sufletelor şi tru-
purilor noastre: credinţă dreaptă,
nădejde bună, dragoste nefăţarnică,
bună credinţă neclintită, sporire în
faptele cele bune, pace în lume, bună
41
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
rodire a pământului, bună întocmire
a văzduhului, sănătate trupurilor
şi mântuire sufletelor. Mijlociţi pe
lângă Împăratul Ceresc pace, linişte
şi bună rânduială pentru toţi bine-
credincioşii creştini. Păziţi-ne pe
noi de tot răul, şi pe toţi dreptslăvi-
torii care la voi aleargă adumbriţi-i
cu lucrarea harică a rugăciunilor
voastre bineplăcute lui Dumnezeu
şi toate cererile lor cele cu evlavie
împliniţi-le. Aşa, sfinţilor făcăto-
ri de minuni, nu treceţi cu vederea
rugăciunile noastre, ci mijlociţi pen-
tru noi pururea către Domnul şi cu
ajutorul vostru învredniciţi-ne să
primim mântuirea cea veşnică şi să
moştenim Împărăţia lui Dumnezeu,
ca să slavoslovim iubirea de oameni
cea negrăită a Tatălui şi a Fiului şi a
42
Viața și Acatistul Sf. Petru și Fevronia
---------------------------------------------------------------
Sfântului Duh, a lui Dumnezeu Celui
în Treime închinat, în vecii vecilor.
Amin.

43
Însemnări

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
------------------------------------

44