Sunteți pe pagina 1din 1

Formele pronumelui demonstrativ

a) Pronumele demonstrativ de apropiere


Cazul Masculin Feminin

Singular Plural Singular Plural


N. A. acest/ acesta acești/aceștia această/aceasta aceste/acestea
G.D. acestui/acestuia acestor/acestora acestei/acesteia acestor/acestora

b) Pronumele demonstrativ de depărtare:


Cazul Masculin Feminin
Singular Plural Singular Plural
N.A. acel/acela acei/aceia acea/aceea acele/acelea
G.D. acelui/aceluia acelor/acelora acelei/aceleia acelor/acelora

c) Pronume demonstrativ de identitate:


Cazul Masculin Feminin
Singular Plural Singular Plural
N.A. același aceiași aceeași aceleași
G.D. aceluiași acelorași aceleiași acelorași

d) Pronume demonstrativ de diferențiere:


Cazul Masculin Feminin
Singular Plural Singular Plural
N.A. celălalt ceilalți cealaltă celelalte
G.D. celuilalt celorlalți celeilalte celorlalte