Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTERIZARE

Elevul Stoian Ion Cristinel a făcut parte din colectivul clasei a IX-a A de la Colegiul “Țara Bârsei”,
Prejmer, in perioada septembrie 2018- februarie 2019, urmând ca în data de 28 februarie 2019 să i se aprobe
transferul la Liceul Agricol Dr.C.Angelescu, Buzău, pentru apropiere de domiciliu.
Cât a fost elev în unitatea noastră școlară, a beneficiat de programul Bani de liceu și a înregistrat
rezultate medii la învăţătură, atingând standardele de performanţă cerute. S-a integrat imediat în colectivul
clasei, a dezvoltat relaţii interumane armonioase, făcându-și prieteni şi socializând cu elevii din clasă și din
liceu. Atât în perimetrul școlar cât și în afara școlii, elevul a avut un comportament specific oricărui
adolescent educat și responsabil: a manifestat întotdeauna respect faţă de cadrele didactice şi personalul
auxiliar al şcolii, interes faţă de activitățile școlare și extrașcolare, responsabilitate și seriozitate față de toate
aspectele privind viața școlară și nu numai.
Direcţiunea şcolii, dirigintele şi consilierul școlar au menţinut mereu legătura cu familia elevului,
părinții acestuia fiind întotdeauna deschiși și interesați de copilul lor. Totodată, este de menționat faptul că
părinții l-au sprijinit în permanență, climatul familial fiind unul armonios, plin de afecțiune, cu alte cuvinte
benefic pentru dezvoltarea lui psiho-fizică.

Data: 03.11.2020

Director, Diriginte,
Foica Flavius-Mihai Săndulescu Carmen

COLEGIUL PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ŢARA BÂRSEI” PREJMER


1/1 Str. Braşovului, nr. 160A, 0268362480, colegiul_prejmer@yahoo.com,
www.http://colegiultarabarsei.webs.com