Sunteți pe pagina 1din 1

Importanța cunoașterii fenomenelor cosmice pentru civilizația umană

Încă din Antichitate, Universul a suscitat un interes deosebit pentru intreaga umanitate, acest
interes reflectându-se în modul in care civilizațiile au integrat ințelegerea fenomenelor cosmice in religia
și în cultura lor. Astazi, astronomia este stiința care studiază obiecte și fenomene cerești, folosind
matematica, fizica și chimia, adică apelând la date exacte, științifice, pentru a explica originea și evoluția
lor. Consider că studierea, înțelegerea și cunoașterea acestor fenomene a contribuit la progresul
civilizației umane.

În primul rând, permanenta preocuparea a oamenilor de știință de a cerceta fenomenele


naturale și tot ceea ce stă la baza Universului a determinat o revoluție în plan științific, începând cu
orientarea în spațiu, măsurarea timpului, până la cele mai complexe teorii cum ar fi cea a relativității
dezvoltată de Albert Einstein. Daca inițial, așa cum amintește și textul “Fizica povestită” de Cristian
Prescură, timp de mai mult de o mie de ani oamenii credeau că Pământul nostru este imobil, “a trebuit
să vină Galileo Galilei (1564-1642) să afirme că totuși Pământul se învârte în jurul axei sale”. Daca nu
există aplecare pentru căutarea și înțelegerea fenomenelor, societatea omenească riscă să fie
condamnată la stagnare. Progresul tehnologic din ziua de azi se datorează tocmai acestui interes
deosebit, de a pune cap la cap informațiile cunoscute, de a descoperi altele noi pentru a dezvolta
instrumente din ce în ce mai sofisticate. Aici putem aminti, de pildă, sateliții artificiali sau sondele trimise
în spațiu pentru a cerceta alte planete și a descoperi forme de viață.

În al doilea rând, datorită faptului că resursele Pământului sunt finite și sunt consumate într-un
ritm alert, în curând riscăm să râmânem fără ele și este necesar să descoperim altele în afara spațiului
terestru.