Sunteți pe pagina 1din 4

Cazurile

1. NOMINATIV (CINE?)
- este cazul, prin excelență, al subiectului
ex. Ana citește.
Tu
10:02
2. ACUZATIV (pe cine?, ce?, la cine?, la ce?, de la cine?, de la ce?, pentru cine?, pentru ce?, cu cine?,
cu ce?, despre cine?, despre ce?, unde?, de unde?, până unde?, încotro?, când?)
de când?, până când?, cât timp?
cum?, în ce fel?, în ce mod?
din ce cauză?
cu ce scop?
Tu
10:03
ATENTIE?
Este foarte ușor de recunoscut cazul Ac., deoarece, în general, acesta este marcat de prepoziții.
Majoritatea prepozițiilor impun cazul Ac.
Tu
10:07
- către
- cu
Tu
10:09
- de către
- de la
- de pe
- de pe la
- pe la
- pe lângă
- până la
Tu
10:12
ex. Văd casa.
Ce văd? =casa=caz Ac, f.s.CD
Tu
10:13
Vorbesc despre ore.
despre ce vorbesc= despre ore= subst. in caz. AC
Tu
10:14
(marcat de prepozitia compusă "despre")
CAZUL GENITIV (al/a/ai/ale cui?)
Tu
10:15
casa bunicilor
bunicilor= substantiv în cazul G
a cui casă?= a bunicilor
Tu
10:20
Cum recunoastem cazul G?
- cazul G este cerut de substantive articulate cu articol hotărât
Tu
10:21
ex. Substantivul "casa" este articulat cu art. hot. "a", drept pentru care impune substantivului "bunicilor"
cazul G.
Tu
10:23
- cazul G poate fi marcat și prepozițional, adică marcat de prepoziții specializate pentru cazul G
(prepozițiile au aspect articulat)
- asupra
- deasupra
- contra
- împotriva
Tu
10:24
- înaintea
- înapoia
- îndărătul
înăuntrul
- dedesubtul
Tu
10:25
- marcat de locuțiuni prepoziționale specializate pentru cazul G (au aspect articulat)
- de pe/din/în urma
- din/în/prin fața
Tu
10:26
- din/în josul
- din/în/ prin jurul
- din/în/prin preajma
- din/în susul
- în afara
Tu
10:27
- în ciuda/pofida
- pe potriva
Tu
10:30
ex. Deasupra genții se află...
Tu
10:31
deasupra genții= substantiv in cazul G; cazul G. este impus de către prep.compusă "deasupra"
Tu
10:33
CAZUL DATIV (cui?)
- este cazul, prin excelență, al complementului indirect
ex. Dau băiatului....
Tu
10:35
Cui dau?= băiatului= substantiv în cazul D, f.s.CI
Tu
10:36
- cazul Dativ poate fi marcat și prepozițional, adică marcat de prepoziții specializate pentru cazul G
- grație
- datorită
- mulțumită
Tu
10:37
- conform
- contrar
- aidoma/asemenea
Tu
10:38
ex. A reușit grație talentului.
grație talentului= substantiv în cazul D; cazul D. este impus de către prep.simplă "grație"
Tu
10:39
CAZUL VOCATIV ("cazul strigării")
- se întâlnește doar la persoana a II-a
ex. TU, vino la mine!
Tu
10:40
Maria, citește lecția!
Ce mai faci, Andrei?
Dragă vecine, vino la noi!
Tu
10:42
FUNCȚIILE SINTACTICE
1. SUBIECT
2. PREDICAT
a. verbal (arată o acțiune)
ex. Andrei doarme/lucrează.
Tu
10:44
b. nominal (arată o insușire/ identifica subiectul)
ex. Ea este frumoasa.
Tu
10:45
este frumoasa= PN. exprimat prin vb. cop. "este" și numele predicativ "frumoasa"
- verb copulativ= verb de legătură------------ face legătura între S și NP.
Tu
10:47
NP= arată o însușire a S
Ea este Andreea.
este Andreea= PN. exprimat prin vb. cop. "este" și numele predicativ "Andreea" - verb copulativ= verb de
legătură------------ face legătura între S și NP. NP= identifică S
Tu
10:49
Atenție!
Tu
10:50
Verbul "a fi" este copulativ numai dacă NU are înțelesul de "a exista"/"a se afla"
ex. Ana este inteligentă
este= vb. copulativ
Ana este în clasa.
Tu
10:52
este= verb predicativ, formează singur predicat verbal deoarece are înțelesul de "a se afla"
Ana se află în clasă.