Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectul A_acizi si baze

Nr ITEMI
crt
1 Reacţia chimicǎ dintre soluţia de acid clorhidric şi soluţia de amoniac este o
reacţie ………. (acido-bazicǎ/de oxido-reducere).
2 În reacţia de ionizare în soluţie apoasă a acizilor tari se formează ionul ……………
(hidroniu/ hidroxid).
3 Ionul Cl- este ................... acidului clorhidric (acidul conjugat/ baza conjugatǎ).
4 Soluţia apoasǎ care are pH = 8 prezintǎ caracter ……… .(acid/ bazic).
5 Hidroxidul de magneziu este o bazǎ mai ……. decât soda causticǎ, NaOH, (tare/ slabǎ).
6 În reacţia de ionizare în soluţie apoasă, bazele tari formează ionul ………….................
(hidroniu/ hidroxid).
7 În soluţia apoasă de hidroxid de sodiu, concentraţia ionilor hidroxid este mai…… decât
concentraţia ionilor hidroniu (mare/ mică) .
8 Soluţia în care concentraţia molarǎ a ionilor hidroxid este mai mare decât 10-7 mol/L are caracter
……… (acid/ bazic).
9 Ionul cianurǎ este baza conjugatǎ a …............. (acidului cianhidric/ cianurii de sodiu).
10 Soluţia care are pH-ul egal cu 5 prezintă caracter ……. (acid/ bazic).
11 Acizii sunt substanţe care, în soluţie apoasă, pun în libertate ioni …… (hidroniu/ hidroxid).
12 Acidul sulfuric este un acid mai ………........ decât acidul carbonic (slab/ tare).
13 O soluţie în care concentraţia ionilor hidroxid este 10-9 mol/L are pH-ul …….. (5/ 9).
14 Acidul conjugat amoniacului este ionul ………. (cianurǎ/ amoniu).
15 Soluţia care are pH=2 prezintǎ caracter ………. (bazic/ acid).
16 Valoarea pOH-ului soluţiilor bazice este mai ……. decât 7 (mare/ micǎ).
17 Acidul clorhidric este practic …………………. în soluţie apoasă diluată (ionizat/ neionizat).
18 Soluţia care are pH=3 prezintă caracter ………………. (acid/ bazic).
19 Valoarea pH-ului soluţiilor apoase bazice este mai ……. decât 7 (mare/ micǎ).
20 Reacţia dintre acidul clorhidric şi hidroxidul de sodiu este o reacţie cu transfer de ……….
(protoni/ electroni).
21 Baza conjugatǎ a acidului clorhidric este ………. (clorura de sodiu/ ionul clorurǎ).
22 Acidul carbonic este un acid mai ………...... decât acidul clorhidric (slab/ tare).
23 Valoarea pH-ului unei soluţii, care are concentraţia ionilor hidroniu 1M, este …. (1/ 0).
24 În soluţie apoasă, bazele pun în libertate ioni …………………(hidroniu/ hidroxid).
25 Soluţia care are pOH = 9 prezintă caracter ………. (acid/ bazic).
26 Soluţia în care concentraţia molarǎ a ionilor hidroxid este mai mare decât 10-6 mol/L are
caracter ……….... (acid/ bazic).
27 La ionizarea acidului clorhidric în apǎ, în soluţia obţinutǎ , concentraţia ionilor hidroxid este
mai …........… decât concentraţia ionilor hidroniu (mare/ micǎ).
28 În reacţia de ionizare în soluţie apoasă a sodei caustice, NaOH, se formează în
concentraţie mare, ionul ……………….. (hidroniu/ hidroxid).
29 Soluţia apoasǎ care are pOH = 13 prezintǎ caracter ………. (acid/ bazic).
30 Hidroxidul de aluminiu este o bazǎ mai ……. decât soda causticǎ, NaOH (tare/ slabǎ).
31 Soluţia care are pH=0 prezintǎ caracter ………… (neutru/ acid).
32 La ionizarea acidului clorhidric în apǎ, în soluţia obţinutǎ, concentraţia ionilor hidroxid este
mai …............ decât concentraţia ionilor hidroniu (micǎ/ mare).
33 pH-ul soluţiilor acide este …………………. decât 7 (mai mare/ mai mic).
34 Acidul hipocloros are formula chimicǎ …………. (HClO4/ HClO).
35 Valoarea pH-ului soluţiilor apoase acide este mai ……...... decât 7 (mare/ micǎ).
36 Soluţia apoasǎ în care concentraţia molarǎ a ionilor hidroniu este mai mare decât
10-6 mol/L are caracter ……… (acid/ bazic).
37 Soluţia care are pOH = 12 prezintă caracter …………………… (acid/ bazic).
38 Acidul clorhidric este un acid ............... ionizat în soluţie apoasǎ (total/ parţial).
39 Hidroxidul de magneziu este o bazǎ mai ……… decât soda causticǎ, NaOH (tare/ slabǎ)
40 Ionizarea unui acid slab în soluţie apoasǎ este un proces chimic ….. (reversibil/
ireversibil).
41 Ionizarea acidului clorhidric în soluţie apoasǎ este un proces chimic …………..…….....
(reversibil/ ireversibil).

1
Nr ITEMI
crt
42 Acidul clorhidric este practic total ……………. în soluţie apoasă diluată (ionizat/ neionizat).
43 Concentraţia molară a unei soluţii de HCl care are pH-ul=3 este ................. (3M/ 0,001M).
44 Hidroxidul de sodiu este o bază mai ………… decât hidroxidul de magneziu (tare/ slabă).
45 Soluţia apoasǎ care are pH=5 prezintǎ caracter ………….. (acid/ bazic).
46 Hidroxidul de aluminiu este o bază mai .............. decât hidroxidul de sodiu (tare/ slabă).
47 Soluţia care are pOH = 9 prezintă caracter ………….. (acid/ bazic).
48 Soluţia apoasǎ în care concentraţia ionilor hidroniu este 10 -10 mol/L are caracter ………
(acid/ bazic).
49 În soluţiile acide, pH-ul este mai ……….. decât 7 (mare/ mic).
50 Soluţia în care concentraţia molarǎ a ionilor hidroxid este mai mare decât 10-7 mol/L are
caracter ………… (acid/ bazic).
51 În reacţia de ionizare în soluţie apoasă a bazelor tari se formează majoritar ionul ……………
(hidroniu/ hidroxid).
52 În reacţia de ionizare în soluţie apoasă a acizilor tari se formează preponderent ionul
………………. (hidroniu/ hidroxid) .