Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1 – Formular restituire suma

CERERE RESTITUIRE SUMA

Subsemnatul ______________________________. , cod client_______-_________, contract


nr._____-__________ din data_____-______, legitimat cu BI/CI seria __-___ numarul
__________________, CNP______________________ telefon ____________________ va rog
sa-mi restituiti suma de ______________ lei, pentru motivul:

____________________________________________________________________________________________

Precizez ca doresc restituirea sumei prin:


transfer bancar in contul _______________________________ deschis la banca
____________________________________________________________________________

- Sediul: ____________________________________________________________________
J_________________
C.I.F. _____________

Data: ____________ Semnatura client:

Informatii financiare din fisa clientului care justifica restituirea sumei solicitate de client .

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Verificat Aprobat Aprobat


Operator Baza de date Team Leader BD DCS: Manager
Nume; Nume: Ignat Nume:
Prenume: Prenume: Aspazia Prenume:
Semnatura; Semnatura: Semnatura:
Data: Data: Data: