Sunteți pe pagina 1din 3
INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUL BUCURESTI Si, leoane, Ne. 19, sectoral 2: Tel 211.8811; 211.8485; Fx: 210.75.31 Tmntdanhaint CONCURS SCOLAR LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA “BTAPA LOCALA, ianuarie 2010 ‘Varansa 2 1. Citeste text urmator i rispundelacerinele de mai jos: Un lg de neas- opi 8 se face lang un bridu, Sear, obosit de atitazbor. 8 porost pe sami I Cine e142 treat tine ulgul. De c= nai vette jci eu mine? $ti ce bin este ind plutei? Bradufol ars uor. ‘Noi arbor, su ne migcim din lo. Ag amefi duct a5 zburat ‘Cel doj au stat mul de vor, impricteninuse ‘Maine te pases! a spas bridofolint-un aia, Am fost ales ex pom de Crsiun. Voi fi Jmpodobit eu globus. sla Te bucun? Da. cin fai bucure ator, i stu bucurie! Inriorat, fag feb ‘Nos te doaracnd we va despinde? Ne stu! Anu! tecut niet uoul din fai mei nu spl. Dimineat, full s-wezit legit, Era tot pe creangd, dar brédujl era purtal pe spate de ws beach voinie ‘oars! Due! Tiebuie sine despatim, -a gost brutal ‘Not Prien rim nedesparii - spans fulgl. Prost! Te vei top a elldura! Nui peat? Vio este ati de fumoasa! Braduula rg wntl 8 dsprind full de pe ram, Seara, lg gt admira de a eras prictenul care bucura copii eu globurile sale multcolre. Briuul stalucea gi mai tare la vederea Wi intro 2, fulgul a descoperit triduul armest afd. Cupins de mila a sit cdo moleyeal Jnnumeca ge sfigete In locul Iu, laerima a popost pe o cteang a braduflui paras. (Eugenia Popa-Cohut ~ Povestea fugu de new) 1. denice si serie personal din tex. 2, Precizeaa pul i local unde s- opi fulgl de mea [3 Raspunde la urmatoareaintrebare: De ee bradal a ragat pe vin desprind full de pe "}_ Serie ite un cuvint ct nels aemsndtr pentru tai, a desprinde 5. Serie ete un cuvant eu Ines opus pentru: a ruge dri 6. Aletuisteenunpuri in eae euvintele mine $i mei sab a inees doe el din txt, 7. Expliegexpresia cuprin de mila {§ Tnloctiese expres. sta ce vorba™ cu un verb crear infles asemanator acest 1.1 Sere ce paride vorbie sunt cuvintlesublniate in uemitoral enn Bréduul bucura copii cu plburile sale multicore. 2, Transerie enunjol de mai jo, serind verbal la numral plural: Bll a iret osinat, 5. Transform urmatoarea proprite dezvoltats Ta propozte simpli "Fle, abot de etdta shor. a poposi pe ramrile hi 4, Serie um cman in care st flonep variants coreepinzatoare a verbulu agi sun substantv ta numa pla I, Serie o compunese de cel putin 10 rinduri poring dela urmitorulenun:Priteni min emedespartt edaciatea compunesi vei avea in vedere Serie til i respoctareapaior une compunes *ealzara cerine prin oferiea unoe arguments tn spin acest firma ~ exprimarea erect, eae gi express © espeetarea normeor de erograie si punctuates NOTA: Toate subieetele sunt obligaor ‘Timp de leru 90 minute BAREM DE CORECTARE, Vorianta 2 1.1. aig de nea ru (@x2~4 puncte) 2, Lang un br, sear. (x24 puncte) 3, Bradul La gat pe vn desprinds full de pe ram pentru ca acesta si nse topease La ‘caldur (se accepts orice spans coerent, corespunzitorsematiafilo precizate). (4 puncte) 4. tain ~ mistrios,ascans, frit, discret, tut, enigmatic; adesprinde a separa, arupe, a scoate, ase detasa, a dezip, ae disting, a identiica a Igeege; (2x24 puncte) ‘S-arugaaimpune, porunci a ordon, a obliga, a dispune; ‘Geriu — devreme, repede, impuru: (2x24 puncte) 6. fn ung sunt mine de aus. : Minele creioanlor de pe masé nu sunt acute “Meiol ext folosit ca ran pena vite gi pis (2x24 puncte) 7 euprins de ils emoonat mieat,induioat init, plin de compasiune; (1x22 puncte) 4. au stat de vorbi au dscua, ah vorbi, au conversa, sau situ, sporovait, (4 pane) 11 bru ~substantiv Dbucura— verb sultcolore~adjetiv (2x36 puncte) 2. Fulgi au tresit lepna 2x36 puncte) 5. Fulgul a popost puncte 44. $c multe basme, 4 puncte) 1H. Scrivea tli srespectarea parlor unei compunesi, (10 puncte) 1. Realizara cringe prin ofeirea nor argument in sprijinul acest afirmail. (10 puncte) .exprimarea corect, coeren, mina; (10 puncte) 4 ontograi,iiblitata, seriorea eu alineat (10 puncte) ‘Nota:Penru cerntele del 4 LS si L7 sunt aoceptateoricare dine varantele existent in DEX. ‘Second 10 pune din oficiu,