Sunteți pe pagina 1din 1

Programe de specialitate în domeniul medical.

Aplicaţiile tehnologiei informaţiei au făcut posibilă realizarea unui sistem electronic


integrat care să permită în multe state ale lumii schimbul de informaţii între pacienţi,
profesionişti din domeniul medical, organisme guvernamentale sau Societăți de asigurare.
Utilizarea acestor sisteme integrate a avut un efect imediat de creştere a calităţii,
siguranţei şi eficienţei sistemelor de sănătate din ţările respective.
Din punct de vedere al îngrijirii pacientului aceste beneficii au inclus detectarea
precoce a epidemiilor, îmbunătăţirea monitorizării şi a evaluării necesare
managementului bolilor cronice, îmbunătăţirea supravegherii medicamentelor aflate pe
piaţă, rambursarea cheltuielilor realizate de pacienţi în sistemele respective de sănătate de
către casele de asigurări sociale de sănătate.