Sunteți pe pagina 1din 5

BIBLIOGRAFIE

I. IZVOARE

1. Biblia sau Sfânta Scriptură. Tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea


de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1988.
2. Vieţile Sfinţilor- pe luna Ianuarie, Editura a II-a, Editura
Episcopiei Romanului, 2001, p.554.

II. DICŢIONAR

1. Bria Ion, Pr. Prof. Dr., Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Ed. a II-
a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti 1994
2. Branişte, Pr. Prof. Dr. Ene şi Branişte, Prof. Ecaterina, Dicţionar
Enciclopedic de cunoştinţe religioase, Editura Diacezană,
Caransebeş, 2001

III. IZVOARE ŞI ARTICOLE


1. Basarab, Diac. Prof. Mircea, Chipul preotului după Sfinţii Trei
Ierarhi, în „Mitropolia Olteniei”, anul XXII (1970), nr. 1-2, p.5-9.
2. Belu, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Sfinţii Părinţi, ca izvor omiletic, în
„Mitropolia Ardealului”, anul IV (1959), nr.7-8, p. 549-553.
3. Idem, Predica veacului de aur, în ,,Mitropolia Ardealului’’, anul
IX(1964), nr.1-2, p.118-121.
4.Idem, Cu privire la Necrolog, în ,,Mitropolia Ardealului’’, anul X
(1965), nr.4-6, p. 356-364.
5. Branişte, Diac. Ene, Învăţăminte din predica de azi, în „Biserica
Ortodoxă Română”, anul LXV (1947), nr.1-3,p.53-58.
6. Coman, Pr. Prof. G. Ioan, Studiile Universitare ale Părinţilor
Capadocieni, în „Studii Teologice”, anul VII (1955), nr. 9-10, p.537-541.
7. Idem, Sfinţii Părinţi ca îndrumători ai duhovniciei, în ,,Mitropolia
Banatului”, anul 1966, nr. 4-6, p.194-198.
8. Idem, Poezia Sfântului Grigorie de Nazianz, în „Studii Teologice”,
anul X (1958), nr.1-2, p.69-81.
9. Idem, Patrologie, Bucureşti, anul 1956.
10. Idem, Geniul Sfântului Grigorie de Nazianz, în „Studii
Teologice”, anul XLVI (1994), nr. 4-6, p.12-17.
11. Corniţescu, Magistrand I. Constantin, Sfântul Grigorie de Nazianz
despre familia sa, în „Studii Teologice”, anul XVI (1964), nr. 5-6, p.360-
378.
12. Cristescu, Pr. Grigore, Sfântul Grigore Teologul, în „Studii
Teologice”, anul 1932, nr.2,p.29-34.
13.Donos, Pr. Neculai, Din învăţăturile Sfinţilor Trei Ierarhi, în
„Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 1954, nr.1-2,p.56-65.
14. Drăgulin, Magistrand Gheorghe, Panegeric la Sfântul Grigorie de
Nazianz, în „Glasul Bisericii”, anul XVI (1957), nr.1,p.22-26.
15. Dalea, Protos Justinian, Predică la Sfinţii Părinţi din secolul de
aur al Bisericii creştine, în ,,Glasul Bisericii”, anul XVII (1958),
nr.11,p.1057-1059.
16. Erbiceanu, C. Sfântul Grigorie de Nazianz supranumit şi Teologul,
în ,, Bisericii Ortodoxe Română”, anul 1885, nr.2,p.131-137.
17. Marcu, Pr. Prof. Dr. Grigorie, Predica la Sfintii Trei Ierarhi, în ,,
Mitropolia Ardealului’’, anul XVIII (1973), nr.1-2, p.80-81.
18. Mladin, Nicolae, Sfinţii Trei Ierearhi, dascăli ai Ortodoxiei, în
,,Telegraful Român”, anul 1949, nr. 4-5,p.12-17.
19. Micle, Protos Prof. Veniamin, Tematica moral- religioasă a
predicilor Sfinţilor Trei Ierarhi, în ,,Mitropolia Olteniei”, anul XXVII
(1975), nr.5-6,p.398-404.
20. Neaga, Pr. Prof. N., Ideea de pace în scrierile P.F. Patriarh
Justinian, în ,,Studii Teologice”, anul VII (1955), nr.9-10,p.638-642.
21. Parvu, Constantin, Actualitatea omiletica a Sfantului Grigorie de
Nazianz, în ,,Mitropolia Olteniei’’, anul VII(1955), nr.5-6, p.301-305.
22. Popescu, M. Teodor, Sfinţenia şi răspunderile preoţiei, în ,,Studii
Teologice”, anul IV (1962), nr.3-4,p.168-171.
23. Petrescu, Pr. Prof. Nicolae, Idei despre pace, ordine şi disciplină
în cuvântările Sfântului Grigorie de Nazianz, în ,,Mitropolia Banatului”,
anul XXII (1972), nr. 1-3,p.41-53.
24. Pavel, Prof. Constantin C., Atitudinea Sinţilor Trei Ierarhi faţă de
problemele morale ale vremii lor, în ,,Studii Teologice”, anul XXIX (1977),
nr. 3-4, p.228-232.
25. Rămureanu, Pr. Prof. Ioan, Sinodul al II- lea de la Constantinopol
(381), Învăţătură despre Sfântul Duh şi biserică, Simbolul
Constantinopolitan, în ,,Studii Teologice”, anul XXI (1969), nr. 5-6.
26. Sava, Diac. Drd., Marian, Profilul Teologic după Sfântul Grigorie
de Nazianz, în „Studii Teologice”, anul XXI (1969), nr.5-6, p.389-392.
27. Sârbu, Pr. Prof. Dr. Corneliu, Sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan,
îndrumători ai teologiei actuale, în ,,Mitropolia Ardealului”, anul 1972, nr.
1-2, p.39-43.
28. Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvânt la Cincizecime (Rusalii),
trad.de Gheorghe Tilea, în „Glasul Bisericii”, anul XXI (1962), nr.5-6,
p.445-449.
29. Idem, Apologie despre fuga sa în Pont, trad. de Pr. Dr. Dumitru
Fecioru, în „Bisericii Ortodoxe Română”, anul LXXXVI (1968), nr.1-
2,p.128-156.
30. Idem, Tratatul despre preoţie al Sfântului Grigorie de Nazianz,
trad. de Pr. Dr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998.
31. Sfântul Vasile cel Mare, Cuvântări către tineri, trad. de Pr. Prof.
Dumitru Fecioru, în „P.S.B.”, vol. 17, Bucureşti, 1986,p.493-502.
32. Stăniloaie, Pr. Dr. Academician Dumitru, Cuvânt înainte la cele
Cinci cuvântări teologice ale Sfântului Grigorie de Nazianz, Ed.
,,Anastasia”, Bucureşti, 1993.
33. Tomaziu, Nicolae, Panegeric la Sfinţii Trei Ierarhi, în ,,Mitropolia
Moldovei şi Sucevei”, anul XXIX (1953), nr. 10-11,p.91-98.
34. Vintilescu, Pr. Prof. Petre, Preotul în faţa chemării sale de păstor
al sufletelor, Bucureşti, 1935,p.65-72.
35. Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Sfinţii Trei Ierarhi, strălucite şi
neîntrecute modele de virtute creştină, în ,,Mitropolia Banatului”, anul XXII
(1972), nr. 1-3, p.25-34.

S-ar putea să vă placă și