Sunteți pe pagina 1din 3

PROCESE ȘI CARACTERISTICI

ALE M.A.I.
– LUCRĂRI DE LABORATOR –

STUDENT: NUME și Prenume


GRUPĂ: 243x
AN: III
SPECIALIZARE: Autovehicule rutiere
Lista lucrărilor de laborator

1. Organologia și funcționarea MAS;


2. Organologia și funcționarea MAC;
3. Determinarea coeficientului de umplere a unui MAI;
4. Ridicarea diagramei indicate și determinarea parametrilor indicați ai unui MAI partea I –
măsurători;
5. Ridicarea diagramei indicate și determinarea parametrilor indicați ai unui MAI partea a II-a –
calcul + grafice + concluzii;
6. Caracteristica de turație la MAS;
7. Determinarea caracteristicii de turație cu regulator la MAC;
8. Determinarea caracteristicii de sarcină la MAI;
9. Determinarea caracteristicii de reglaj;
10. Determinarea caracteristicii complexe a MAI partea I – măsurători;
11. Determinarea caracteristicii complexe a MAI partea a II-a – calcul + grafice + concluzii;
12. Determinarea caracteristicii de pierderi a unui MAI;
13. Determinarea bilanțului energetic al unui MAI;
14. Test de cunoștințe.

Bibliografie

Bățagă, N. Motoare termice. Lucrări practice, 1988


Data: ………………… P.C.M.A.I. L… Numele: …………………
Grupa: ………………. …………………………………………………… …………………