Sunteți pe pagina 1din 11

Proiectarea unui perete turnat

Sa se stabileasca fişa unui perete turnat în teren acceptata ca soluţie de în practicarea lucrărilor
de săpătură.
Numarul de ordine N=1
Adâncimea săpăturii este de = 3.5 + 0.1 ∙ = 3.6

Calcul dupa vechile normative


I. Determinarea impingerilor acive si pasive
Determinarea coeficientului de impingere active si pasiva
26
= tan 45 − = tan 45 − = 0.390
2 2

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
′ 10
= tan 45 − = tan 45 − = 0.704
2 2
′ 10
= tan 45 + = tan 45 + = 1.42
2 2
 Punctul 1
= ∙ = 10 ∙ 0.390 = 3.90
 Punctul 2 cu pozitie superioara(s) si inferioara(i)
= =( + ∙ )∙ = (10 + 2 ∙ 19.8) ∙ 0.390 = 19.34
 Punctul 3
=( + ∙ +( − ) ∙ ′) ∙
= (10 + 2 ∙ 19.8 + (3.60 − 2) ∙ 10) ∙ 0.390 = 25.58
 Presiunea apei
= ∙( − ) = 9.81 ∙ (3.60 − 2) = 15.67

II. Determinarea rezultatelor presiunilor active


( + )∙ (3.90 + 19.34) ∙ 2
= = = 23.24
2 2
2∙ +
= ∙ = 0.78
+ 3
( + )∙( − ) (19.34 + 25.58) ∙ (3.60 − 2)
= = = 35.94
2 2
2∙ + ( − )
= ∙ = 0.76
+ 3

∙( − )
15.67 ∙ (3.60 − 2)
= + + = 23.24 + 35.94 +
= 71.72
2 2
Prin scrierea momentul in raport cu punctual 3 obtinem pozitia rezultantei:

∙ − 2∙ −
= 1−2 ∙ 1−2 + 2 −3 ∙ 2−3 + ∙ = ∙
2 3
15.67 ∙ (3.60 − 2) 2 ∙ (3.60 − 2)
= 23.24 ∙ 0.78 + 35.94 ∙ 0.76 + ∙ = 71.72 ∙
2 3
58.82
58.82 = 71.72 ∙ => = = 0.82
71.72
2

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
III. Determinarea impingerii active si pasive pentru zona situate sub limita
sapaturii.
Echivalarea suprasarcinii si a greutatii pamantului din partea dreapta a peretelui

= + ∙ +( − )∙ ′+ ∙( − )

= 10 + 2 ∙ 19.8 + (3.60 − 2) ∙ 10 + 9.81 ∙ (3.60 − 2) = 81.30

IV. Determinarea lungimei fisei peretelui


= +
– adancimea fata de punctual 3 la care presiunea se anuleaza

∙ −2∙ ′
= ∙ ∙ − => =
∙ −

81.30 ∙ 0.704 − 2 ∙ 30√0.704


= = 0.50
19.5 ∙ (1.42 − 0.704)
Din echilibrul momentelor in jurul punctului C rezulta:
∙ + ∙ − ∙ =0
= 71.72
= + + = 0.82 + 0.50 + = (1.32 + )

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

∙ ∙ −2∙ ′ ∙
= =
2 2
81.30 ∙ 0.704 − 2 ∙ 30√0.704 ∙ 0.50
= = 1.73
2
2∙ 2 ∙ 0.5
= = = 0.33
3 3
= + = (0.33 + )

= ∙ − ∙ = 19.5 ∙ (1.42 − 0.704) ∙ = 6.98 ∙


2 2
= 0.67 ∙
71.72 ∙ (1.32 + ) + 1.73 ∙ (0.33 + ) − 6.98 ∙ ∙ 0.67 ∙ =0
95.24 + 73.45 ∙ − 4.68 ∙ = 0 => = 4.5
 Fisa peretelui
= 0.5 + 4.5 = 5

 sporirea lungimii fisei cu 20% - 40% conduce la:

= 6 ÷ 7 = 7

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Calcul dupa vechile normative
V. Caracteristicile pamantului, parametrii geometrici
Numarul de ordine N=1
Adâncimea săpăturii este de = 3.5 + 0.1 ∙ = 3.6

= 7
 Subsaparea din cauze neplanietatii sapaturii ∆ = (0.1 ∙ , 0.5 ) = 0.36
 Inaltimea de proiectare a excavatiei = +∆ = 3.6 + 0.36 = 3.96
 Adancimea de incastrare redusa = −∆ = 7 − 0.36 = 6.64
 Lungimea totala a peretelui = + = 3.96 + 6.64 = 10.60

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
VI. Actiuni
1. Tensiuni verticale totale (doar din greutatea proprie a pamantului)
1.1. Presiunea pamantului pe partea care sustine pamantul
 La nivelul terenului natural
, = 0
 La baza peretelui
, = ∙ + ′∙( − )+ ∙( − )+ ∙

, = 19.8 ∙ 2 + 10 ∙ (3.6 − 2) + 9.81 ∙ (3.6 − 2) + 19.5 ∙ 6.64 = 200.78

1.2. Presiunea pamantului pe partea excavata


 La nivelul sapaturii
, = 0
 La baza peretelui
, = , + ∙ = 0 + 19.5 ∙ 6.64 = 129.48

1.3. Presiunea apei din pori pe partea sustinuta


 La nivelul terenului
= 0
 La baza peretelui
= ∙( + − ) = 9.81 ∙ (3.96 + 6.64 − 2) = 84.37

1.4. Presiunea apei din pori pe partea excavate


 La nivelul terenului
= = 0
 La baza peretelui
= ∙ = 9.81 ∙ 6.64 = 65.14

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2. Tensiuni verticale efective (doar din greutatea proprie a pamantului)
2.1. Presiunea pamantului pe partea care sustine pamantul
 La nivelul terenului natural
′ , = , − = 0
 La baza peretelui
′ , = , − = 200.78 − 84.37 = 116.41

2.2. Presiunea pamantului pe partea excavata


 La nivelul sapaturii
′ , = , − = 0
 La baza peretelui
′ , = , − = 64.34

VII. Proprietatile pamantului


Factorii partiali din setul ; = .
si = .

Unghiu de frecare interioara de proiectare pentru nisip


tan tan 26° 26°
= tan = tan =
.
22.12°

Unghiu de frecare interioara la volum constant, de proiectare pentru nisip


tan tan 26° 26°
, = tan = tan =
.
22.12°

Interactiunea pamant-otel = 2/3


Unghiu de frecare intre perete si nisip
2 26° 17.33°
= ∙ , = ∙ =
3 22.12° 14.75°
Coeziunea nedrenata de proiectare
55 55
, = = =
.
39.29

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
VIII. Efectele actiunilor
. .
Factorii partiali din setul ; = si = .
 Coeficienti de impingere active
Pentru greutatea pamantului: = ∙ cos ∙ cos( − )
= coeficient pentru incarcarea normal pe suprafata
°
1 − sin 1 − sin . ° 0.390
= = ° =
1 + sin 1 + sin 0.453
. °

0.390
=
0.453
.
Pentru incarcarea vertical de suprafata: = ∙ cos = .

 Tensiunile efective orizontale pe partea care sustine pamantul:


1. La nivelul terenului
1.35 0.390 1.50 0.390
′ , = ∙ ∙ , + ∙ ∙ = ∙ ∙0+ ∙ ∙ 10
1 0.453 1.30 0.453
5.85
′ , =
5.89

2. La baza peretelui
′ , = ∙ ∙ , −2∙ , + ∙ ∙
1.35 0.390 55 1.50 −72.21
′ , = ∙ ∙ 116.41 − 2 ∙ + ∙ 10 =
1 0.453 39.29 1.30 −24.55

 Tensiunile efective orizontale pe partea excavata:


1. La nivelul sapaturii
1.35 55
′ , = ∙ , +2∙ , = ∙ 0 + 2 ∙
1 39.29
110
′ , =
78.58
2. La baza peretelui
′ , = ∙ , +2∙ ,

1.35 55 235.36
′ , = ∙ 64.34 + 2 ∙ =
1 39.29 112.92

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 Presiunea apei
, = ∙ = 0
1.35 113.90
, = ∙ = ∙ 84.37 =
1 84.37
, = ∙ = 0
1.35 87.94
, = ∙ = ∙ 65.14 =
1 65.14

 Tensiuni totale orizontale


5.85 5.85
, = ′ , ∙ , +0 = =
5.89 5.89
−72.21 113.90 41.69
, = ′ , ∙ , = + =
−24.55 84.37 59.82
110 110
, = ′ , ∙ , = +0=
78.58 78.58
235.36 87.94 323.3
, = ′ , ∙ , = + =
112.92 65.14 178.06

IX. Impingerea orizontala


. .
, + , .
+ . 251.96
H = ∙ = ∙ 10.60 = /
2 2 348.26
X. Momentele de rasturnare fata de punctual “C”
.
, 1 . 1 109.55
= ∙ ∙ ∙ = ∙ 10.60 ∙ ∙ 10.60 = /
2 3 2 3 110.30
.
, 2 2. 1561.43
= ∙ ∙ ∙ = ∙ 10.60 = ∙ 10.60 ∙ /
2 3 2 3 2240.46
109.55 1561.43 1670.98
= + = + = /
110.30 2240.46 2350.76

XI. Rezistentele terenului

Factorii partiali din setul ; = .

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 Abardarea de calcul 1

 Rezistenta orizontala
110 323.3
, 3 + , 4 78.58
+ 178.06
∙ ∙ 6.64 1438.56
= 2 = 2 = /
852.04
 Momentul stabilizator fata de punctual “C”
110
, 3 1 78.58 1
∙ ∙ ∙ ∙ 6.64 ∙ ∙ 6.64 808.31
= 2 3 = 2 3 = /
577.43
323.3
, 4 2 178.06 2
∙ ∙ ∙ ∙ 6.64 ∙ ∙ 6.64 4751.39
= 2 3 = 2 3 = /
2616.86
808.31 4751.39 5559.70
= + = + = /
577.43 2616.86 3194.29
 Abordarea de calcul 2

 Rezistenta orizontala
, 3 + , 4 110 + 323.3
∙ ∙ 6.64
= 2 = 1027.54
= 2 /
1.4
 Momentul stabilizator fata de punctual “C”
, 3 2 110 1
∙ ∙ ∙ ∙ 6.64 ∙ ∙ 6.64
= 2 3 = 2 3 = 577.36 /
1.4
, 4 2 323.3 2
∙ ∙ ∙ ∙ 6.64 ∙ ∙ 6.64
= 2 3 = 2 3 = 3393.85 /
1.4
= + = 577.36 + 3393.85 = 3971.21 /
 Abordarea de calcul 3

 Rezistenta orizontala
, 3 + , 4 110 + 323.3
∙ ∙ 6.64
= 2 = 1438.56 /
= 2
1.00
 Momentul stabilizator fata de punctual “C”
, 3 2 110 1
∙ ∙ ∙ ∙ 6.64 ∙ ∙ 6.64
= 2 3 = 2 3 = 808.31 /
1
, 4 2 323.3 2
∙ ∙ ∙ ∙ 6.64 ∙ ∙ 6.64
= 2 3 = 2 3 = 4751.39 /
1
= + = 577.36 + 3393.85 = 5559.70 /

10

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
XII. Verificari SLU-GEO
1. Abordarea de calcul 1
Combinatia 1: + +
Combinatia 2: + +
 Echilibrul rotational
1670.98
= /
2350.76
%
 ∆ ,1 = ∙ 100 = %

5559.70
= /
3194.29
 Echilibrul orizontal
1438.56 251.96 1186.6
= − = − = /
852.04 348.26 503.78
2. Abordarea de calcul 2
Combinatia: + +
 Echilibrul rotational
= 1670.98 /

 ∆ ,2 = ∙ 100 = 42 %

= 3971.21 /
 Echilibrul orizontal
= − = 1027.54 − 251.96 = 775.58 /
3. Abordarea de calcul 3
Combinatia: + +

 Echilibrul rotational
= 1670.98 /

 ∆ ,3 = ∙ 100 = 30 %

= 5559.70 /
 Echilibrul orizontal
= − = 1438.56 − 251.96 = 1186.60 /

11

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)