Sunteți pe pagina 1din 5

RESP.

CATEDRA LIMBĂ ŞI COMUNICARE:


Colegiul Mihai Viteazul, Ineu Avizat director,
Disciplina: Limba engleză
Clasa: I
Manual : Fairyland, UniScan, Express Publishing
Prof. PUF OANA Nr. de înregistrare:
Nr. Ore: 1 ore/săpt.

Planificare calendaristică
An şcolar 2018-2019

Nr. Unitate de învăţare Competetenţe specifice vizate Nr. Săpt. Obs.


crt. Contexte de comunicare/Vocabular ore
S1
1. Revision Toate cele vizate în clasa I. 1

MODULE I SEMESTRUL I

2. My Letters 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare 2 S2


Hello, Magic Friends! uzuale, la o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și foarte rar. S3
2.2. Prezentarea unei personae/ a unui personaj cunoscut, folosind
 Alfabetul limbii engleze câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby).
 Întâlnirea cu personajele cărții 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
 a descrie un obiect creează rime/ mesaje scurte.
 a se prezenta și a prezenta pe cineva

1
3. 1. MY FAMILY 1.2. Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în spatele, 3

S4 - 5 octombrie, Ziua Educației


în) ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar S4
şi rar. S5
 Family 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei S6
 Rooms globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba
engleză.
 Who is he/she? He/She is my... 2.2. Prezentarea unei personae/ a unui personaj cunoscut, folosind
 Where’s...? He’s/She’s in the kitchen... câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby).
 Is he in the ...?Yes, he is./No, he isn’t. 2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare
la localizarea obiectelor din universul imediat
Project – My house 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

4. 2 . MY BIRTHDAY 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare 2


uzuale, la o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și foarte rar. S7
 Objects in the house 1.2. Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în spatele, S8
 Numbers în) ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar
 Shapes şi rar.
2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
 How old are you? I’m... 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
 This is for you! simple şi scurte din universul imediat.
 This is a blue clock. 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
Birthday cards

5. REVISION 1 S9

MODULE II

2
6. 3. MY BODY 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare 4 S10
uzuale, la o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și foarte rar. S11
 Parts of the body 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei S12
 Instructions globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba S13
 Movement verbs engleză.
2.2. Prezentarea unei personae/ a unui personaj cunoscut, folosind
 I’ve got ...(parts of the body). câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby).
 Have you got...?/ Yes, I have. No, I 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
haven’t. simple şi scurte din universul imediat.
 Do this! 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
Project – This is me
7. MERRY CHRISTMAS! 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii 1 S14
 Winter holidays vocabulary 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte.
 Christmas cards 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

8. 4. I CAN SING 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare 2 S15
uzuale, la o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și foarte rar. S16
 Hobbies 2.2. Prezentarea unei personae/ a unui personaj cunoscut, folosind
 Musical instruments câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby).
 Can 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
 Can you...? Yes, I can./No, I can’t. creează rime/ mesaje scurte.
 I can… 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat.

9. REVISION 1 S17

MODULE III SEMESTRUL al II-lea

10. 5. A BUTTERFLY 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare 3 S1


uzuale, la o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și foarte rar. S2
 Animals 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei S3
 Numbers 11-20 globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba
engleză.
 Describing an animal 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
 What number is the…? creează rime/ mesaje scurte.
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
3
simple şi scurte din universul imediat.
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
Project – My favourite animal elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

11. I LOVE YOU, MOMMY! 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
1 S4
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

12. 6. A SWEET TOOTH 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare 3 S5
uzuale, la o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și foarte rar. S6
 Sweets 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei S7
 Fruit and vegetables globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba
engleză.
 Do you like…? Yes, I do./No, I don’t. 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
 It’s good. simple şi scurte din universul imediat.
Project – Healthy food 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

13. Revision 1 S8

MODULE III
14. 7. THE WEATHER 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare 3 S9
uzuale, la o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și foarte rar. S11
 The four seasons 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei S12
 Weather globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba
engleză.
 What season is it? It’s… 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
 What’s the weather like? It’s… simple şi scurte din universul imediat.
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
Project – Seasons in my country elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

4
15. Easter .1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii 1 S10
Easter cards 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte.
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

16. 8. LOOKING GOOD! 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare 3
uzuale, la o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și foarte rar. S13
 Clothes 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei S14
 Adjectives globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba S15
engleză.
 What are you wearing? I’m wearing… 2.2. Prezentarea unei personae/ a unui personaj cunoscut, folosind
 It’s big…/They’re small… câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, îmbrăcăminte)
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
Project – What I’m wearing today simple şi scurte din universul imediat.
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
17. Revision 2
S16
S17