Sunteți pe pagina 1din 2

R�spunsul cometei

(A. Mirea)

Regret c� m�-ntrerupi din cale


Cu interview-ul dumitale.
Dar iat�, m� opresc o clip�
S�-ti dau r�spunsul meu �n prip�.

V-am salutat o dat� sfera


Acum vreo zece mii de ani
C�nd astronomii de pe Terra
Erau de-abia orangutani.
(Flammarion era goril�
Si bietul Newton diplodoc.
Camil era de-abia C�mil�
Iar Duic�... nu era de loc !
El de-abia azi c�nd scrie proz�
Se afl� �n metamorfoz�
Si se transform� tare greu:
Aspir�-acum la cimpanzeu.)

De-atunci, prin negrele stihii,


�n noatpea larg� si profund�,
Am r�t�cit cu zeci de mii
De metri pe secund�,
Si diafan� m-am ivit,
Din perioad�-n perioad�,
Ca fulger blond �ncremenit
S�-mi desf�sor spectrala coad�
Pe cerul noptii la zenit...
Planetele cu satelitii,
Purt�ndu-si m�ndre parazitii,
Mi-au dat portretul prin gazete
Si m-au fixat mii de lunete...
Dar, gata s�-mi g�sesc morm�ntul
�n vreun sistem de constelatii,
Am revenit zbur�nd prin spatii,
C�ci nu dispretuiam P�m�ntul.
(De-ati fi �n cer ca mine voi
V-ati minuna �ntotdeauna
Cum globul �sta de noroi
Se vede luminos ca Luna...)
Si-aveam de g�nd - ca un simbol
De milenar� simpatie -
Cu cel din urm�-al meu ocol
S� ne unim prin vesnicie
�ntr-un fantastic carambol.
Si m�rit�ndu-i neagra hum�
Cu luminosul meu adaos,
�ntr-un aprins v�rtej de spum�
S� ne rostogolim �n haos.

Dar c�nd v�zui ce... porc�rie


(S�-mi ierti cuv�ntul) ati f�cut,
C�t s�nge-a curs din neghiobie
Pe bietul vostru glob de lut, -
Cu spaim�, la perihelie
Din zborul meu m-am ab�tut
Si nimbul clar si trena lung�
Ca o esarf� de lumin�,
Mi le-am ferit s� nu ajung�
Vreun strop �ntunecos de tin�.

De-atunci, iubitul meu, �mi vine


De sup�rare si rusine
S� fug... cu coada-ntre picioare
Prin spatii interplanetare
Si s� m� mistui �n neant.
M� duc... Adio ! Salutare !
S�-mi scrii: Uranus, poste restante.