Sunteți pe pagina 1din 34

ROMÂNIA ÎN CEL DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 1941-1945

          

*** 23 August 1944 în arhivele comuniste (Le 23 Aoűt 1944 dans les archives communistes). Ediţie de:
Neacşu, Gheorghe. Prefaţă de: Scurtu, Ioan. Bucureşti, Ed. Majadahonda, 2000, 245 p.

*** 23 August. Culise ([Souvenirs])Prezentare: Ştefan, Marian. In: MI, 2001, 35, nr. 11, p.44-48.

Acatrinei, Filaret. Posturi de radio clandestine pe teritoriul României în perioada 1940-1944 (Radio
clandestine en Roumanie). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.169-177.

Acatrinei, Filaret. Radiodifuziunea română şi lovitura de palat de la 23 august 1944 (La Radiodifusion
roumaine et le coup de palait du 23 aoűt 1944). In: România şi al Doilea Război Mondial. Focşani, 2000,
p.273-296.

Acatrinei, Filaret. Radioul - mijloc de propagandă în anii de război (1941-1944) (La radio - moyen de
propagande pendant les années de guerre). In: RIM, 2003, nr. 4-5, p.58-63 ; In: War, Military and Media
from Gutenberg to Today, Bucharest, 2003, p. 57-64 (în lb. franceză).

Achim, Ştefan. Amintiri de pe frontul românesc din Ungaria şi Cehoslovacia. 1944-1945 (Souvenirs du
front roumain de la Hongrie et Tchecoslovaquie). In: PU, 2001, 4, nr. 1-2, p.221-224.

*Achim, Viorel. The Antonescu Government's Policy towards the Gypsies In: The Holocaust and
Romania. Bucharest, 2003, p.55-60.

Achim, Viorel. Atitudinea contemporanilor faţă de deportarea ţiganilor în Transnistria (L'attitude des
contémporaines envers la déportation des Tzigans en Transnistria). In: România şi Transnistria: Problema
Holocaustului. Bucureşti, 2004, p.201-233.

Achim, Viorel. Deportarea ţiganilor în Transnistria (La déportation des Tzigans en Transniestre). In:
AIRIR, 2002, 1, p.127-141 ; DI, 2002, 7, nr. 6, p. 44-46; In: Rumänien und der Holocaust. Zu den
Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944, Berlin, 2001, p. 101-111 (în lb. germană).

Achim, Viorel. Proiectul guvernului de la Bucureşti vizând schimbul de populaţie româno-ruso-


ucrainean (1943) (Les projets du gouvernement de Bucarest sur l'échange des populations roumaino-
russo-ukrainiennes). In: RI, 2000, 11, nr. 5-6, p.395-421.

Achim, Viorel. Repatrierea românilor de la EST de Bug într-un raport întocmit de Anton Golopenţia în
noiembrie 1943 (Le repatriment des Roumains de l'Est de Bug dans un rapport rédije par Anton
Golopenţia). In: SMIC, 2004, 3, p.187-194.

*** Aeronautica română în al doilea război mondial (L'aéronautique roumaine pendant la seconde guerre
mondiale). Coordonatori: Crăciunoiu, Cristian; Roba, Jean Louis. Bucureşti, Ed. Modelism, 2003, 264 p.

*** Al Doilea Război Mondial pe frontul relaţiilor polono-române. Druga wojna na tle stosunków
polsko-rumanskih (La Deuxieme Guerre Mondiale sur le front des relations polonaises-roumaines).
Suceava, s.n., 2000, 176 p.

Alexandrescu, Ion. România în planurile Armatei Roşii (La Roumanie dans les plans de l'Armée
Rouge). In: DI, 1999, 4, nr. 7, p.11-14.

*Ancel, Jean. Archival Sources concerning the Holocaust in Romania In: The Holocaust and Romania.
Bucharest, 2003, p.61-112.
Ancel, Jean. The Jassy Pogrom-June 29, 1941 In: Rumänien und der Holocaust. Zu den
Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944. Berlin, 2001, p.53-68.

Andronic, Alexandru. După 50 de ani. Mărturii inedite privind situaţia de pe frontul din Moldova în
august 1944 (Apres 50 ans. Témoignages innédits sur la situation du front de Moldavie). In: AMM,
1993.1998, 15.20, nr. 2, p.148-160.

Anghel, Florin. Cultura refugiului. Elemente ale propagandei culturale a rezistenţei exilului polon din
România, 1939-1945 (La culture de l'exil. Eléments de la propagande culturelle de la résistance de l'exil
polonais en Roumanie). In: RI, 2000, 11, nr. 5-6, p.423-436.

Anghel, Florin. Ieşirea din infern: refugiaţii polonezi şi misiunile diplomatice chiliene din România.
1940-1943 (La sortie de l'Enfer: les refugiés polonais et les missions diplomatiques de Chilie en
Roumanie). In: SMIC, 2004, 3, p.33-42.

Angrick, Andrey. Rumänien die SS und die Vernichtung der Juden In: Rumänien und der Holocaust. Zu
den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944. Berlin, 2001, p.113-138.

Anton, Mioara. Armata şi propaganda (22 iunie 1941 - decembrie 1942) (L'armée et la propagande). In:
RI, 2002, 13, nr. 5-6, p.113-132.

Anton, Mioara. Direcţiile propagandei de război (Les directions de la propagande de guerre). In:
Omagiu istoricului Dan Berindei. Focşani, 2001, p.425-451.

Anton, Mioara. Iulie 1944. Sabotorii de pe Valea Prahovei (Les saboteurs de la Vallée de Prahova). In:
Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.229-240.

Anton, Mioara. Partizanii din ceruri (aprilie-iulie 1944) (Les partisants des cieux). In: Document, 2001,
4, nr. 3-4, p.62-65.

Anton, Mioara. Planuri germane pentru incendierea instalaţiilor petroliere. Ipoteze S.S.I., noiembrie
1943 - august 1944 (Plans allemands pour l'incendie des installations pétrolieres. Les hypotheses SSI). In:
Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.143-150.

Anton, Mioara. Presa, informaţie şi propagandă. România şi Germania (1941-1944) (La presse,
l'information et la propagande. Roumanie et Allemagne). In: Document, 2003, 6, nr. 2, p.23-28.

Anton, Mioara. Propagandă şi informaţii pe Frontul de Est (1943-1944) (Propagande et informations sur
le Front de l'Est). In: Document, 2002, 5, nr. 2, p.32-38.

Anton, Mioara. Războiul sfânt (La guerre sainte). In: DI, 2001, 6, nr. 7, p.8-12.

*Anton, Mioara. La Roumanie en guerre (1941-1944). Etat d'esprit et propagande officielle In: War,
Military and Media from Gutenberg to Today. Bucharest, 2003, p.68-79.

Antonescu, Ion. 23 august 1944: Însemnări din celulă (Le 23 aoűt 1944: Notes de cellule). In: Mareşalul
Antonescu la judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.289-293.

*** Anul 1941. De vorbă cu Florin Constantiniu, Adrian Cioroianu, Teodor Wexler, Şerban Milcoveanu
(En dialogue). Ediţie de: Oprea, Marian. Bucureşti, Ed. "Lumea Magazin", 2002, 64 p.

Apan, Adrian. Date noi despre soarta deţinuţilor şi prizonierilor de război din Bihor între anii 1944-1945
(Nouvelles dates sur le sort des déteuns et des prisonniers de guerre de Bihor). In: Studia t. gr. cat. v.,
2002, 47, nr. 1, p.163-178.
Arbonie, Emil. Certificatele de călătorie eliberate cetăţenilor români de Consulatele României acreditate
la Cluj şi Oradea, valabile pentru întoarcerea titularilor în ţară, în perioada cedării nordului Ardealului
(Les certificats de voyage délivrés aux citoyens roumains, par les Consulats de Roumanie agrées a Cluj et
a Oradea, valables pour le retour des titulaires dans leurs pays, pendant la cession du nord de
Transylvanie). In: Ziridava, 2000, 22, p.361-364.

Ardeleanu, Eftimie. Guvernarea Antonescu. Consiliul de Ordine Internă din 22 ianuarie 1943 (Le
gouvernement Antonescu. Le Conseil d'Ordre Intérieur du 22 janvier 1943). In: Omagiu istoricului Dan
Berindei. Focşani, 2001, p.452-463.

*** Armata I Română în Campania de Vest, 23 august 1944 - 9 Mai 1945 (La I-ere Armée Roumaine
dans la Campagne d'Ouest). [Bucureşti], Ed. Per Omnes Artes, 231 p.

*** L'armée roumaine dans la Deuxieme Guerre Mondiale (1941-1945) (). Coordonateur: Duţu,
Alesandru. Bucureşti, Ed. Militară, 1999, 260 p.

*** Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război. Veterani pe drumul onoarei şi jertfei (1941-1945)
(L'Association Nationale des Vétérans de Guerre. Des vétérans sur la voie de l'honneur et du sacrifice).
Bucureşti, Ed. "Vasile Cârlova", 1998, 712 p.

Asofie, Virgil; Georgescu, Ştefan. "Operaţia 60.000". Retragerea trupelor româno-germane din Crimeea
("L'Opération 60.000". La retraite des trupes roumaines-allemandes de Crimée). In: DI, 2000, 5, nr. 8,
p.34-37.

Atanasiu, Carmen. Efectele Convenţiei de Armistiţiu (12 septembrie 1944) asupra navigaţiei fluviale
române (Les effets de la Convention d'Armistice sur la navigation fluviale roumaine). In: AD, 2002, 7,
p.214-223.

Atanasiu, Carmen. Marinegruppenkommando Süd şi navele Serviciului Maritim Român în Campania


din Est (22 iunie 1941 - 23 august 1944) (Marinegruppenkommando Süd et les navires du Service
Maritime Roumain dans la Campagne de l'Est). In: AMMR, 2002, 5, p.363-368.

Atanasiu, Traian. Glorie şi dramă. Marina Regală Română în al doilea război mondial. Etape
cronologice (Gloire et drame. La Marine Royale Roumaine pendant la deuxieme guerre mondiale. Etapes
chronologiques). In: DI, 2000, 5, nr. 8, p.4-6.

Avram, Alexandru. Români şi germani în vremuri de război. Camarazi de arme şi fraţi de cruce
(Roumains et allemands pendant la guerre. Camarades d'armes et freres). In: DI, 2001, 6, nr. 9, p.36-38.

Avram, Gh. Ioan. Regimentul 91 infanterie Alba Iulia. Probă vie de glorie şi vitejie, pe câmpul de luptă,
pentru apărarea Patriei (Le Régiment 91 infanterie d'Alba Iulia, gloire et héroďsme dans la lutte de
défence du Pays). In: Dac., 2001, nr. 7, p.24-26.

Avram, Valeriu. 10 iunie 1944: un atac-surpriză asupra României. Ploaie de foc peste aripile americane
(Un attaque-surprise sur la Roumanie. Pluie de feu sur les ailes américaines). In: DI, 2001, 6, nr. 9, p.40-
46.

Avram, Valeriu. "Cruciaţii" aerului (Les "croisés" de l'air). In: DI, 2001, 6, nr. 7, p.29-34.

Avram, Valeriu; Tudor, Vasile. La Karpovka, sub ploaia de obuze a tancurilor sovietice (Ŕ Karpovka
sous la pluie des obus des tanks soviétiques). In: DI, 2001, 6, nr. 9, p.33-36.

Badea, Marilena. Starea de spirit a populaţiei din România în perioada iunie-septembrie 1941 (L'état
d'esprit de la population de Roumanie). In: ACIGIB, 2004, 6, p.56-58.
Balasan, Ştefan. Artileria Corpului 2 armată la Cotul Donului (L'artilerie du Corps 2 armée au Cot du
Don). In: RIM, 2000, nr. 5-6, p.87-89.

Baltă, Constantin. Acţiunea aviaţiei de vânătoare pentru protecţia spaţiului aerian în zona strategică
Valea Prahovei în perioada aprilie-august 1944 (Les actions de l'aviation de chasse pour la protection de
l'espace aérien dans la zone stratégique de la Vallée de Prahova). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003,
p.275-282.

Banu, Florian. Câteva aspecte privind Convenţia de Armistiţiu din septembrie 1944 şi petrolul românesc
(Aspects de la Convention d'Armistice et le pétrole roumain). In: Danubius, 2003, 21, p.101-112.

Banu, Florian. "Stejar extremă urgenţă" - un general, trei versiuni (Opinion sur un général). In: MI,
2004, 38, nr. 8, p.17-20.

Barbul, Gheorghe. Ion Antonescu şi armistiţiul (Ion Antonescu et l'armistice). In: Mareşalul Antonescu
la judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.240-247.

Bastianini, Giuseppe. Mihai Antonescu. In: DI, 2004, 9, nr. 2, p.48-53.

Bărboi, Vasile. Aviatorii anglo-americani, prizonieri în România (Les aviateurs anglo-américains,


prisonniers en Roumanie). In: GMR, 2002, 13, nr. 4, p.129-133.

Bărboi, Vasile. Bombardamentele aviaţiei anglo-americane asupra teritoriului României şi consecinţele


acestora astăzi, la 59 de ani de la terminarea războiului (Bombardaments de l'aviation anglo-américaine
sur le territoire de la Roumanie et ses conséquences d'aujours'hui). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003,
p.241-254.

Bărboi, Vasile. Eliberarea Basarabiei, a Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa. Evocarea acţiunii
trupelor române din perioada 22 iunie - 26 iulie 1941 (La libération de la Bessarabie, de Bucovine et du
Pays Herţa, L'évocation de l'action des troupes roumaines). In: DI, 1999, 4, nr. 7, p.20-25.

Bâtlan, Vasile. Constanţa sub bombe (1941-1944) (Constanţa sous les bombardements). In: Studii
istorice dobrogene. Constanţa, 2003, p.384-400.

Beldiman, Dana. "Armata Naţională de Eliberare" în vizorul Secţiei a II-a din Marele Stat Major
("L'Armée Nationale de Libération" dans l'attention de la IIe Section de Grand État Majeur). In: RIM,
2000, nr. 3, p.31-37.

Beldiman, Dana. Centrul de Instrucţie Sărata (Le Centre d'instruction de Sărata). In: Document, 2001, 4,
nr. 2-4, p.58-61.

Beldiman, Dana. Două feţe ale aceleiaşi probleme. Armata Naţională de Eliberare şi Divizia "Tudor
Vladimirescu" (Deux facettes de la męme question: l'Armée National de Libération et la Division "Tudor
Vladimirescu"). In: Un destin şi o viaţă. Bucureşti, 2003, p.261-267.

Beldiman, Dana. Impactul transformărilor politice asupra Marinei Militare în perioada septembrie 1940
- ianuarie 1941 (L'impact des changements politiques sur la Marine Militaire). In: AMMR, 2002, 5, p.353-
357.

Beldiman, Dana. "O experienţă aproape unică" - reabilitarea pe front (Une expérince presqu'unique - la
réabilitation sur le front). In: Omagiu istoricului Ioan Scurtu. Focşani, 2000, p.457-464.

Ben-Efraim, Yitzak (Menu). From a Land under Siege to a People Besieged. The Israeli Parachutists in
Romania in World War II. A Personal Testimony. In: SJ, 2001, 10, p.92-109.
Benjamin, Lya. Bazele doctrinare ale antisemitismului antonescian (Les bases doctrinaires de
l'antisémitisme d'Antonescu). In: DI, 2002, 7, nr. 6, p.40-43 ; In: România şi Transnistria: Problema
Holocaustului, 2004, p. 237-251.

Benjamin, Lya. Dreptul la convertire şi statutul evreilor convertiţi în perioada regimului antonescian (Le
droit a la convertion et le statut des Juifs convertis, a l'époque d'Antonescu). In: SAHIR, 1998, 3, p.245-
262.

Benjamin, Lya. Imaginea evreului în discursul politic antonescian (L'image du juif dans le discours
politique antonescien). In: BCMA, 2002, nr. 8-9, p.36-45 ; In: The Holocaust and Romania, Bucharest,
2003, p. 122-133 (în lb. engleză).

Benjamin, Lya. Legislaţia antievreiască şi politica regimului antonescian faţă de evrei (La législation
antijuive et la politique du régime d'Antonescu envers les Juifs). In: SAHIR, 2002, 7, p.238-248.

Benkő, Levente. A tervszerű merénylet. Sztálin generalisszimusztól a romániai internálótáborokig


(L'attentat planifié. Depuis le généralissime Stalin aux camps de concentration de Roumanie). In: Korunk,
2003, 14, nr. 2, p.87-99.

Berheciu, Vasile. Sistemul de apărare antiaeriană în zona strategică Valea Prahovei în anii 1943-1944
(Le systeme de défense antiaérienne dans la zone stratégique de la Vallée de Prahova). In: Festung
Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.125-133.

Bled, Jean-Paul. Paul Morand et la Roumanie. In: RRH, 1999, 38, nr. 1-4, p.107-111.

Boambă, Eugen. "Golgota" artileriei române la Cotul Donului şi în stepa Calmucă (Le "Calvaire" de
l'artilerie roumaine au Tournant du Don). In: BMMN, 2003, 1, nr. 2, p.415-419.

Bodea, Gheorghe I. Iunie 1941. Înapoi în Basarabia şi Bucovina (Le commandant Gh. Ionescu se
souvient des premiers jours de la Seconde Guerre). In: MI, 2001, 35, nr. 9, p.22-27.

Böhm, Johann. Die Gleichchaltung der deutschen Volksgruppe in Rumänien 1940-1944. In: RI, 2003,
14, nr. 3-4, p.5-58.

Boţoghină, Iulian. Wehrmachtul şi prizonierii sovietici din România sau despre o tentativă de recrutare a
voluntarilor vlasovişti (Le Wehrmacht et les prisonniers soviétiques de Roumanie ou sur une tentative de
recrutement des volontaires vlasovistes). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu. Focşani, 2003,
p.476-496 ; MI, 2002, 36, nr. 9, p. 43-44.

Bratu, Doru. Relaţiile româno-latino-americane în perioada celui de-al Doilea Război Mondial (Les
relations roumaino-latino-américaines pendant la Seconde Guerre Mondiale). In: România şi al Doilea
Război Mondial. Focşani, 2000, p.424-442.

Bratu, Octavian-Mihai. Contribuţia vânătorilor de munte în bătălia pentru trecerea Nistrului (La
contribution de l'armée des "chasseurs de montagne" pour traverser de Nistre). In: ACIGIB, 2004, 6, p.59-
63.

Bratu, Octavian-Mihai. Vânătorii de Munte în campania pentru eliberarea Bucovinei de Nord (Les
chasseurs de montagne dans la campagne pour la libération de Bucovine de Nord). In: BŞUP-SI, 2002-
2003, 1-2, p.280-284.

Breazu, Florin. O enigmă elucidată? Telegrama de la Stockholm şi 23 august 1944 (Une énigme
élucidée? Le télégramme de Stockholm). In: RIM, 2000, nr. 4, p.31-34.
Bucea, Dragoş. România şi negocierile de la Cairo (aprilie-mai 1944) (Roumanie et les négiciations de
Caire). In: ACIGIB, 2000-2002, 3-5, p.90-93.

Budescu, Victor. Jurnal de front (Journal de front)Prezentare: Vlădescu, Matei. In: MI, 2002, 36, nr. 10,
p.93 ; nr. 12, p. 47, 60.

*Buican, Mariana. Industria românească în anii celui de-al doilea război mondial (L'industrie roumaine
pendant la seconde-guerre mondiale). In: Două secole de tranziţie românească. Bucureşti, 2003, p.215-
225.

Burcin, Octavian. Mareşalul Antonescu şi Odessa In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru. Constanţa,
2001, p.285-291.

Burcin, Octavian. Odessa 1941 In: Mareşalul Antonescu la judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.153-161.

Bürger, Ulrich. Das Reichsicherheitshauptamt und die de Chastelain Mission. Zu den deutsch-
rumänischen Beziehungen nach der Schlacht von Stalingrad In: Relaţii româno-germane. Studii istorice.
Cluj-Napoca, 2003, p.121-133.

Buzatu, Gheorghe. 22 iunie 1941: Clipa astrală a istoriei naţionale (Le 22 juin 1941: L'instant astral de
l'histoire nationale). In: Mareşalul Antonescu la judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.125-127.

*Buzatu, Gheorghe. Diplomaţia "aurului negru" (1940-1944) (La diplomatie de "l'or noir"). In: Gândirea
economică românească despre industrializare 1859-1900. Bucureşti, 2001, p.149-172.

Buzatu, Gheorghe. Fără ură şi fără părtinire [despre 23 august 1944] (Opinion équilibrée sur le 23 aoűt
1944). In: MI, 2004, 38, nr. 8, p.10-13.

Buzatu, Gheorghe. HOLOCAUST şi holocaust (HOLOCAUST et holocaust). In: Mareşalul Antonescu


la judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.193-200.

Buzatu, Gheorghe. La judecata istoriei (Considérer l'histoire). In: Cetatea, 2001, 4, nr. 8, p.4.

Buzatu, Gheorghe. Marele război al marilor spioni (La grande guerre des grands espions). In: DI, 1999,
4, nr. 9, p.53-55.

Buzatu, Gheorghe. Petrolul românesc şi războiul mondial (Noi aspecte) (Le pétrole roumain et la guerre
mondiale). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.55-65.

Buzatu, Gheorghe. Război şi diplomaţie petrolieră 1939-1945 (Guerre et diplomatie pétroliere). In: Un
destin şi o viaţă. Bucureşti, 2003, p.177-202.

Buzatu, Gheorghe. Războiul sfânt al României (1941-1944) (La Guerre Sainte de la Roumanie). In:
MIA, 2001, 1, nr. 3, p.13-18.

Buzatu, Gheorghe. Regele Mihai şi mareşalul Antonescu (Le Roi Mihai et le maréchale Antonescu). In:
Studii şi articole de istoria artei. Muzeul Naţional Cotroceni. Bucureşti, 2001, p.303-312.

Buzatu, Gheorghe. România 1944: război, politică, spionaj (Roumanie - guerre, politique, espionnage).
In: D Rom., 1996, 3, nr. 1, p.108-120.

Buzatu, Gheorghe; Beldiman, Dana. 23 august 1944: România şi proba bumerangului (Roumanie et le
boumerang). Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2003, 382 p.
Buzatu, Gheorghe; Cheptea, Stela. Şi a fost 23 august (Et voila le 23 aoűt). In: Mareşalul Antonescu la
judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.267-288.

*Buzatu, Gheorghe; Istrăţescu, Elena. Actul de la 23 august din perspectiva petrolului (L'acte du 23
Aoűt concernant le petrôle). In: Festung Ploieşti 2. Ploieşti, 2004, p.137-144 ; p. 279-324.

Buzatu, Gheorghe; Mâţă, Cezar. Complotiştii de la 23 august 1944. Câteva biografii paralele (Les
comploteurs du 23 aoűt 1944. Biographies paralleles). In: România şi al Doilea Război Mondial. Focşani,
2000, p.297-337.

Buzatu, Gheorghe; Mâţă, Cezar. Holocaustul brun sau roşu (Le holocauste brun ou rouge). In:
Historia, 2003, 2, nr. 21, p.5-10.

Buzatu, Gheorghe; Spânu, Alexandru-Alin. Starea economiei româneşti în 1941, aşa cum rezultă ea
dintr-un raport al SSI (L'état de l'économie roumaine en 1941, tel qu'il résulte d'un rapport de l'SSI). In:
Historia, 2003, 2, nr. 24, p.61-65.

Calopereanu, Alin. Bombardamentul de la 1 august 1943 şi efectele sale în judeţul Argeş (Le
bombardement du 1 aoűt 1943 et ses effets dans le département Argeş). In: Argessis, 2000, 9, p.401-407.

*** Campania din Est în Ordinea de zi, 1941-1944. Vol. IV. Golgota Estului de la Stalindrad şi din
Caucaz la Prut (1942-1944) (La campagne de l'Est dans l'Ordre de jour. La Golgote de l'Est depuis
Stalingrad et Caucaz jusqu'a Prut). Autori: Dobre, Florica; Duţu, Alesandru. Bucureşti, Ed. "Vasile
Cârlova", 1997, 256 p.

Carp, Cornel. 20-28 august 1944 luptele Armatei 3 române în sudul Basarabiei (Les luttes de la 3e
Armée roumaine au sud de la Bessarabie). In: Restituiri. Studii şi comunicări. Bucureşti, 2003, p.97-102 ;
RIM, 2002, nr. 4, p. 36-40.

Carp, Cornel. Participarea Diviziei 3 Infanterie din Piteşti la manevrele de la Cincu din toamna anului
1943 (La participation de la Division 3 Infanterie de Piteşti aux maneuvres de Cincu). In: Argessis, 2000,
9, p.409-412.

Căruntu, Mihai-Aurelian. Bucovina în al doilea război mondial. Radiografia unei drame (Bucovine
dans la seconde guerre mondiale. Radiographie d'un drame). In: Europa XXI, 2002-2003, 11-12, p.235-
248.

Cârjan, Marius. Constituirea Diviziei I Voluntari români "Tudor Vladimirescu" (La constitution de la
Division I Volontaires roumains "Tudor Vladimirescu"). In: BŞUP-SI, 2002-2003, 1-2, p.243-252.

Cheramidoglu, Constantin. Bombardamentele aviaţiei sovietice asupra Constanţei, în primele zile ale
războiului (22-26 iunie 1941) (Les bombardaments de l'aviation soviétique sur Constanţa, les premiers
jours de la guerre). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru. Constanţa, 2001, p.255-257.

Cheramidoglu, Constantin. Ipoteza tranzitului de petrol caucazian prin România în anii 1941-1943
(L'hypothese du transit de pétrole de Caucaz a travers la Roumanie). In: AP, 1999, 4, p.174-176.

Chinezu, Claudia. René de Weck, ministrul Elveţiei, avertizează asupra unităţii Aliaţilor (Les
avertissements du ministre suisse a Bucarest, René de Weck). In: MI, 2000, 34, nr. 8, p.14-16.

Chiper, Ioan. Proiectul de armistiţiu cu România elaborat de "Comisia Voroşilov" (ianuarie-august


1944) (Le projet d'armistice avec la Roumanie élaboré par la "Comission Voroşilov"). In: Omagiu
istoricului Stelian Neagoe. Bucureşti, 2003, p.168-177.
*Chipurici, Nicolae. Interferenţe româno-poloneze în anii celei de-a doua conflagraţii mondiale (1939-
1943). Prezentare şi documente inedite (Interferences roumaino-polonaises dans les années de la seconde
guerre mondiale. Documents inédits). In: Drobeta, 2000, 10, p.152-186.

Chiriac, Mihai. Cercetarea trupelor la începutul Campaniei din Est (Le contrôle des troupes au
commencement de la Campagne de l'Est). In: DI, 1999, 4, nr. 7, p.26-29.

Cican, Eugen. Mobilizarea armatei române în al doilea război mondial (1941-1945) (La mobilisation de
l'armée roumaine pendant la deuxieme guerre mondiale). Bucureşti, Ed. Academiei de Înalte Studii
Militare, 1999, 130 p.

Ciobanu, Nicolae. Drama Diviziei 4 infanterie română (Le drame de la Division 4 infanterie roumaine).
In: Geopolitică şi istorie militară în perioada războiului rece. Bucureşti, 2003, p.273-280 ; BMMN, 2003,
1, nr. 2, p. 451-455.

Ciobanu, Nicolae. Efortul şi sacrificiile armatei române în bătălia de la Stalingrad (L'effort et les
sacrifices de l'armée roumaine dans la lutte de Stalingrad). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin
Dobrinescu. Focşani, 2003, p.559-572.

Ciobanu, Nicolae. Soarta Banatului sârbesc 1941 (Le sort du Banat serbe). In: Document, 2000, 3, nr. 2,
p.37-41.

Ciorbea, Valentin. De la ţară fără flotă, la ţară cu flotă controlată (D'un pays sans flotte, a un pays avec
une flotte controlée). In: DI, 2000, 5, nr. 8, p.58-61.

Ciubăncan, Vasile T. Populaţia judeţului Maramureş din aprilie 1940 şi la recensământul ungar al
populaţiei de la 31 ianuarie 1941 (La population du dép. de Maramureş et a l'occasion du récensement
hongrois). In: MVIM, 2004, 5, p.213-240.

Ciucă, Marcel-Dumitru. Operaţiunea "Autonomus". Dosarul paraşutiştilor englezi capturaţi în noaptea


de 21/22 decembrie 1943 (L'opération "Autonomus". Le dessier des parachutistes anglais capturés). In:
Omagiu istoricului Stelian Neagoe. Bucureşti, 2003, p.136-167.

Coja, Ioan. Holocaust în România? (Holocaust en Roumanie). In: MIA, 2001, 1, nr. 2, p.67-69.

Coja, Ioan. Scurt istoric al "holocaustului" (Breve histoire du holocauste). In: Mareşalul Antonescu la
judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.201-223.

Coja, Ioan. Testamentul lui Filderman (Le testament de Filderman). In: MIA, 2001, 1, nr. 1, p.49-52.

Cojoc, Marian. Acţiuni subversive şi interese străine în Delta Dunării 1940-1944 (Actions subversives et
intéręts étrangers au Delta du Danube). In: A  tot., 1999, 7, nr. 3-4, p.42-46.

Cojoc, Marian. Alte documente privind ocupaţia sovietică la malul românesc al Mării Negre din lunile
noiembrie şi decembrie 1944 (D'autres documents concernant l'occupation soviétique sur la rive droite de
la Mer Noire). In: AMMR, 2000, 3, nr. 2, p.275-286.

Cojoc, Marian. Din geopolitica unei zone. Acţiuni subversive şi interese străine în Delta Dunării (1940-
1944) (De la géopolitique d'une zone. Actions subversives et intéręts étrangers dans le Delta du Danube).
In: AD, 1999, 5, nr. 2, p.239-248.

Cojoc, Marian. Incertitudinile unei regiuni istorice. Dobrogea de la 23 august la 13 septembrie 1944
(Incertitudes d'une région historique. Dobrogea). In: Un destin şi o viaţă. Bucureşti, 2003, p.253-260.
Cojoc, Marian. Începutul ocupaţiei sovietice în Dobrogea. August-septembrie 1944 (Le commencement
de l'occupation sovietique en Dobroudja.). In: AMMR, 1999, 2, p.221-236.

Cojoc, Marian. Octombrie 1944 în ţinutul dintre Dunăre şi Mare. Noi documente privind ocupaţia
sovietică (Octobre 1944 dans le territoire entre le Danube et la Mer Noire. Nouveaux documents
concernant l'occupation sovietique). In: AMMR, 2000, 3, nr. 2, p.269-274.

Comnene-Petrescu, Nicolae. The Great War and the Romanians (). Iaşi, s.n., 2000, 115 p.

Constantin, Iordache. Dumitru Chera, aviatorul înviat din morţi (Dumitru Chera, l'aviateur survivant).
In: MI, 2000, 34, nr. 5, p.75-76.

Constantinescu, Şerban. Aspecte privind participarea armatei române la luptele pentru eliberarea
Basarabiei şi Bucovinei de Nord. 22 iunie - 26 iulie 1941 (Aspects concernant la participation de l'armée
roumaine aux luttes pour la libération de la Bessarabie et de la Bucovine du Nord). In: MN, 2003, 15,
p.360-367.

Constantinescu, Şerban. Aspecte privind participarea aviaţiei române de vânătoare şi bombardament în


bătălia de la Stalingrad (Aspects concernant la participation de l'aviation roumaine de chasse et
bombardament dans la bataille de Stalingrad). In: MN, 2000, 12, p.375-381.

Constantinescu, Şerban. Aspecte privind raidurile aeriene aliate efectuate asupra României în al doilea
război mondial şi tratamentul acordat prizonierilor anglo-americani (Des aspects concernant les raids
aériens des alliés effectués sur la Roumanie pendant la deuxieme guerre mondiale et le traitement accordé
aux prisoniers anglo-americains). In: MN, 1999, 11, p.231-237.

Constantinescu, Şerban. Bombardamentele angloamericane efectuate asupra României în al doilea


Război Mondial (Les bombardements anglo-américains sur la Roumanie pendant la seconde guerre
mondiale). In: AMM, 1993-1998, 15-20, nr. 2, p.140-147.

Constantinescu, Şerban. Participarea eroică a grupului 5 Bombardament al Aviaţiei române la campania


din anul 1941 (L'héroique participation du groupe 5 bombardement de l'aviation roumaine a la campagne
de 1941). In: MN, 1998, 10, p.147-154.

Constantinescu, Şerban. Un episod dramatic pe frontul de răsărit în anul 1942, relatat în memoriile unui
martor ocular [Constantin Căpşuneanu] (Un épisode dramatique sur le front d'Est en 1942 a travers les
mémoires d'un témoin). In: MN, 2002, 14, p.325-330.

Constantiniu, Florin. 1941. Hitler, Stalin şi România. România şi geneza operaţiunii "Barbarossa"
(Hitler, Stalin et Roumanie. Roumanie et la genese de l'operation "Barbarossa"). Bucureşti, Ed. Univers
Enciclopedic, 2002, 216 p.

*Constantiniu, Florin. The Antonescu Regime and the Jews In: The Holocaust and Romania. Bucharest,
2003, p.113-121.

Constantiniu, Florin. August '44: criza diplomaţiei antonesciene (Aoűt '44: la crise de la diplomatie sous
Antonescu). In: DI, 2002, 7, nr. 6, p.52-53.

Constantiniu, Florin. Din nou despre bombardamentul aerian american din 12 iunie 1942 (Le
bombardement aérien américain). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.105-109.

Constantiniu, Florin. Frontul Unic Naţional în strategia Partidului Comunist din România (1941-1944)
(Le Front Unique National dans la stratégie du Parti Communiste de Roumanie). In: Istorie şi ideologie.
Bucureşti, 2002, p.237-242.
Constantiniu, Florin. Kominternul şi Partidul Comunist din România în primele zile ale războiului din
Est: un document inedit (Komintern et le Parti Communiste Roumaine dans les premiers jours de la
guerres de l'Est: un document inédit). In: SMIC, 2003, 2, p.223-226.

Constantiniu, Florin. Regimul Antonescu (Le régime d'Antonescu). In: Mareşalul Antonescu la judecata
istoriei. Bucureşti, 2002, p.138-141.

Constantiniu, Florin; Spânu, Alexandru-Alin; Vasile, Valentin; Stoica, Adrian-Claudiu; Otu,


Petre; Ciobanu, Nicolae; Voievozeanu, Ion; Gherghina, Narcis-Ionuţ; Opriş, Petre; Niţu, Alin;
Banu, Florian; Catalan, Gabriel. Un alt 23 august 1944. In: DI, 2004, nr. 8, p.10-64.

Corneanu, Constantin. Poziţia geopolitică a României şi evoluţia relaţiilor internaţionale (1941-1945)


(La position géopolitique de la Roumanie et l'évolution des relations internationales). In: Europa XXI,
1998-1999, 7-8, p.29-62.

Coste, Brutus. [Raport de la Washington, mai 1941]. In: MI, 2004, 38, nr. 8, p.23-25.

Crăciun, Corneliu. Militari germani pe teritoriul României după 23 august 1944 (1944-1946) (Des
militaires allemands sur le territorire de la Roumanie). In: CTC, 2000, 1, nr. 10-12, p.31-38.

Crăciun, Ioan. Apărarea comunicaţiilor maritime. Sacrificii materiale, sacrificii de sânge (La défense
des communications maritimes. Sacrifices matériaux, sacrifices de sang). In: DI, 2000, 5, nr. 8, p.23-26.

Crăiniceanu, Felicia. How they Saw Romania. The country seen through the eyes of the American
P.O.W.. In: RRA, 1998, nr. 1, p.100-110.

Damaschin, Floarea. "Principele Carol" şi "Principele Mihai", două nave-spital în campania 1941 pe
Dunăre ("Le Prince Carol" et "le Prince Mihai", deux navires-hôpital dans la campagne de 1941 sur le
Danube). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru. Constanţa, 2001, p.279-284.

Damaschin, Ioan. Când a început, de fapt, războiul? Acţiuni de luptă ale Marinei Regale în perioada
iunie 1940 - iunie 1941 (Quand a commencé, en fait, la guerre? Actions de guerre de la Mrine Royale).
In: DI, 2000, 5, nr. 8, p.6-8.

Damaschin, Ioan. Lupta navală de la Constanţa din 26 iunie 1941 (Le combat naval de Constanţa). In:
Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru. Constanţa, 2001, p.258-278.

Damaschin, Ioan. Mântuirea pe calea apei. Marina Regală şi transporturile umanitare cu emigranţi evrei
(La rédemption sur la voie d'eau. La Marine Royale et les transports humanitaires avec des émigrés juifs).
In: DI, 2000, 5, nr. 8, p.38-42.

Damaschin, Ioan. Misiunea Navală Germană în România (La Mission Navale Allemande en Roumanie).
In: DI, 2000, 5, nr. 8, p.8-12.

Damian, Mihai. Armata a 3-a română la Cotul Donului în perioada 19-25 noiembrie 1942 (La 3e armée
roumaine au Tournant du Don). In: BMMN, 2003, 1, nr. 2, p.420-424.

David, Aurel V. Acţiunile Serviciului Special (Secret) (Actions du Service Spécial Secret d'Informations
pour la défense de la zone stratégique de la Vallée de Prahova). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003,
p.151-167.

Deac, Augustin. Mareşalul Ion Antonescu, protector al evreilor, nu autor de holocaust (Le maréchal Ion
Antonescu, protecteur des Juifs, non pas auteur du holocauste). In: MIA, 2001, 1, nr. 2, p.58-66.
*Deca, Constantin. Evacuarea tezaurului Muzeului Primăriei municipiului Bucureşti în comuna Raznic,
din judeţul Dolj, în timpul celui de al doilea război mondial (Le transfer du trésor du Musée de l'Hôtel de
ville de Bucarest dans la commune de Raznic, du dép. de Dolj, pendant la deuxieme guerre mondiale). In:
Oltenia, 2002, 6, nr. 1-2, p.119-129.

Dedu, Constantin. Statutul juridic al cetăţenilor români de origine germană care s-au înrolat în armata
germană - S.S. în timpul celui de-al doilea Război Mondial (Le statut juridique des citoyens roumains
d'origine allemande enrôlés dans l'armée allemande - S.S. pendant la Seconde Guerre Mondiale). In:
ACIGIB, 2004, 6, p.64-69.

Deletant, Dennis. Transnistria: soluţia românească la "problema evreiască" (Transniestre: la solution


roumaine de la "question juive"). In: AIRIR, 2002, 1, p.79-101.

Denize, Eugen. Propaganda radiofonică şi trecerea Prutului (La propagande radiophonique et le passage
du Prut). In: DI, 2001, 6, nr. 7, p.19-21.

*** Deportarea ţiganilor în Transnistria (1942-1944) (La déportation des tziganes en


Transnistrie)Prezentare: Căzănişteanu, Constantin. In: DI, 1999, 4, nr. 11, p.19-23.

Diţă, Paul; Drugă, Viorel. Lagărul de prizonieri nr.10 de la Corbeni (Le camp des prisonniers nr.10 de
Corbeni). In: Argessis, 2001, 10, p.417-420.

Dobrescu, Constantin. Scrisori de pe front, eroi prahoveni uitaţi (Lettres du front, héros oubliés de
Prahova). In: AP, 1998, 3, p.64-65.

Dobrincu, Dorin. Un "23 august invers"? Tentativa de readucere a României în Axă (toamna 1944 -
primăvara 1945) (Un "23 aoűt"?. La tentative de raliement de la Roumanie a l'Axe). In: AIRIR, 2003, 2,
p.221-289.

Dobrinescu, Valeriu Florin. Bombardamentele anglo-americane asupra Sofiei (ianuarie 1944) în


viziunea unor diplomaţi români (Bombardements anglo-américains sur Sofie dans la vision de certains
diplomates roumains). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.187-199.

Dobrinescu, Valeriu Florin; Pătroiu, Ion. Gheorghe Barbul şi negocierile diplomatice româno-
americane de la Madrid (1944) (Gheorghe Barbul et les négociations diplomatiques roumaino-
américaines de Madrid). In: România şi al Doilea Război Mondial. Focşani, 2000, p.225-246.

Dobrinescu, Valeriu Florin; Pătroiu, Ion. Problema Transilvaniei în politica Marilor Puteri (1940-
1945) (La question de la Transylvanie dans la politique des Grands Pouvoirs). In: Omagiu istoricului Dan
Berindei. Focşani, 2001, p.486-501.

Dobrinescu, Valeriu Florin; Pătroiu, Ion; Dumitrescu, Horia. Alexandru D. Danielopol şi aplicarea
articolului 5 din Convenţia de armistiţiue (12/13 septembrie 1944) (Alexandru D. Danielopol et
l'application de l'article 5 de la Convention d'armistice). In: România în ecuaţia păcii şi dictatului. Piteşti,
Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, 2001, p.382-392.

Dragu, Marcel. Eroi din al doilea război mondial în Dobrogea (Héros de la seconde guerre mondiale en
Dobroudja). In: AD, 2000, 6, nr. 1, p.355-359.

Drăgan, Flore. Imaginea prizonieratului sovietic (L'image de la captivité soviétique). In: AIO, 2001, 2,
p.127-151.

Dumitrescu, Alexandru. Eroi ai neamului. Învăţători prahoveni morţi în cel de-al doiela război mondial
(Héros du peuple. Instituteurs de Prahova pendant la seconde guerre mondiale). Piteşti, Ed. Premier,
2000, 80 p.
Dumitrescu, Horia; Buzatu, Gheorghe. Războiul din răsărit: cauze, desfăşurări şi faze (La guerre de
l'Est: raisons, déroulement et phases). In: Mareşalul Antonescu la judecata istoriei. Bucureşti, 2002,
p.128-137.

Dungaciu, Dan. Evrei contra evrei. "Reţelele omeniei" şi reţelele mistificării (Juifs contre juifs. Les
recettes de l'humanité et les recettes de la mystification). In: Euxin, 1997, nr. 1-2, p.57-82.

Duţu, Alesandru. 1942. Generalul Petre Vasilescu protestează. In: Document, 2003, 6, nr. 1, p.10-18.

Duţu, Alesandru. Aliaţii fără alianţă, în război. Contribuţia Germaniei la eliberarea Basarabiei şi a
nordului Bucovinei (Les alliés sans alliance, en guerre. La contribution de l'Allemagne a la libération de
la Bessarabie et du nord de la Bukovine). In: DI, 2001, 6, nr. 7, p.42-44.

Duţu, Alesandru. Calvarul românilor din Ardealul răpit (Le calvaire des roumains du Transylvaine). In:
DI, 1999, 4, nr. 11, p.23-27.

Duţu, Alesandru. De la Nistru spre Volga şi Caucaz (De Nistre vers Volga et Caucaz). In: DI, 1999, 4,
nr. 7, p.29-36.

Duţu, Alesandru. Eliberarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei (La libération de la Bessarabie et du


nord de la Bukovine). In: DI, 2001, 6, nr. 7, p.14-16.

Duţu, Alesandru. International Mass Media about Romania's Shift towards United Nations In: Acta.
War, Military and Media from Gutenberg to Today. Bucharest, 2004, p.284-288.

Duţu, Alesandru. Întoarcerea armatei operative în ţară şi modificările organizatorice din cursul anului
1945 (Retour de l'armée opérationelle en Roumanie et les modifications de son organisation). In:
Restituiri. Studii şi comunicări. Bucureşti, 2003, p.109-118.

Duţu, Alesandru. Între Scylla brună şi Charybda roşie (1941-1945) (Entre Scylla brune et Charybda
rouge). In: DI, 2002, 7, nr. 5, p.38-40.

Duţu, Alesandru. Între Wermacht şi Armata Roşie. Relaţii de comandament româno-germane şi


româno-sovietice (1941-1945) (Entre Wermacht et l'Armée Rouge. Relations de commendement
roumaines-allemandes et roumaines-soviétiques). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2000, 358 p.

Duţu, Alesandru. La Est şi la Vest: armata română în al doilea război mondial (succint bilanţ) (A l'Est et
a l'Ouest: l'armée roumaine pendant la seconde guerre mondiale - bref bilan). In: DI, 2002, 7, nr. 5, p.40-
41.

Duţu, Alesandru. Locul nostru în război (Notre place dans la guerre). In: MI, 2001, 35, nr. 6, p.22-29.

Duţu, Alesandru. Mass-media internaţională despre trecerea României de partea Naţiunilor Unite (Mass-
media internationale sur l'option de Roumanie pour les Nations Unies). In: Document, 2003, 6, nr. 2, p.7-
9.

Duţu, Alesandru. Mesajul mareşalului Ion Antonescu pentru Aliaţi (august 1944). România nu va face
nici o acţiune ostilă Angliei şi Americii (Le message du maréchal Ion Antonescu adressé au Alliés.
L'engagement de Roumanie d'éviter toute action hostile contre Angleterre et Amérique). In: DI, 2002, 7,
nr. 8, p.52-54.

Duţu, Alesandru. Militari versus civili în primii ani ai campaniei de Est (Militaires versus civiles dans la
premiere années de la campagne de l'Est). In: RIM, 2001, nr. 3-4, p.49-54.
Duţu, Alesandru. Propaganda şi contrapropaganda prin radio în prima jumătate a anului 1944. Situaţia
României (La propagande et la contrepropagande par radio. La situation de la Roumanie). In: RIM, 2003,
nr. 4-5, p.64-75 ; In: War, Military and Media from Gutenberg to today, Bucharest, 2003, p. 65-67 (în lb.
engleză).

Duţu, Alesandru. România în război (La Roumanie en guerre). In: DI, 1999, 4, nr. 9, p.47-52.

Duţu, Alesandru. Ţiganca - dramă de pe Prut 4-9 iulie 1941 (La drame sur le Prout). In: MI, 2003, 37,
nr. 2, p.18-22.

Duţu, Alesandru; Dobre, Florica. Antonescu şi generalii români (Antonescu et ses généraux). In: MI,
1999, 33, nr. 9, p.59-62 ; nr.10, p.28-32.

Duţu, Alesandru; Dobre, Florica. Evenimente militare controversate, 1941-1946 (Evénements


militaires controversés). In: A  tot., 1999, 7, nr. 3-4, p.123-139.

Duţu, Alesandru; Dobre, Florica; Loghin, Leonida. Armata română în al doilea război mondial (1941-
1945). Dicţionar enciclopedic (L'armée roumaine pendant la deuxieme guerre mondiale. Dictionnaire
encyclopédique). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1999, 399 p.

Duţu, Alesandru; Nicolescu, Lenuţa; Oşca, Alexandru; Nicolescu, Andrei. Ataşaţii militari transmit.
Vol. I-III (1938-1944) (Attachés militaires transmettent). Bucureşti, Ed. Europa Nova, 2001-2003, 368,
368, 352 p.

Duţu, Alesandru; Retegan, Mihai. Război şi societate. România. 1941-1945. Vol. I. De la Prut în
Crimeea (Guerre et société. La Roumanie). Bucureşti, Ed. RAO, 2000, 448 p.

Eşanu, Leon. Aspecte din desfăşurarea pogromului de la Iaşi (Aspects du déroulement du pogrome de
Iaşi). In: SAHIR, 2002, 7, p.249-260.

Eşanu, Leon. Documente despre pogromul de la Iaşi (Documents sur le pogrome de Iaşi). In: SAHIR,
2002, 7, p.384-393.

Faur, Antonio. Aspecte ale comportamentului militarilor sovietici în judeţele din vestul României (1944-
1945) (Aspects sur le comportement des militaires soviétiques dans les dép. de l'ouest de la Roumanie).
In: CTC, 2000, 1, nr. 10-12, p.26-30.

Faur, Antonio. Comportamentul militarilor sovietici în judeţele din vestul României (1944-1945). Vol.
I-II (L'attitude des soldats soviétiques dans les départements de l'Ouest de la Roumanie). Oradea, Ed.
Universităţii din Oradea, 2000, 404, 333 p.

Faur, Antonio. Consideraţii cu privire la jaful economic practicat pe teritoriul României de către militarii
sovietici (sept.-oct.1944) (Le pillage économique des militaires soviétiques sur le territoire de la
Roumanie). In: AUDO ist. arh., 1998-1999, 8-9, p.143-151.

Faur, Antonio. Contribuţii documentare la cunoaşterea atitudinii soldaţilor sovietici faţă de locuitorii din
Beiuş (septembrie-octombrie 1944) (Contributions documentaires a connaître l'attitude les soldats
soviétiques envers les habitants de Beiuş). In: AUDO ist. arh., 1996-1997, 6-7, p.266-301.

Faur, Antonio. Documente inedite despre jaful comis de militarii unguri în judeţul Arad (septembrie
1944) (Documents inédits sur les pillages commis par les militaires hongrois au dép. d'Arad). In: AUDO,
2002, 12, p.317-323.

Faur, Antonio. Noi date cu privire la detaşamentele de lucru din Ungaria (1940-1944) (Nouvelles dates
concernant les détachements de travail de l'Hongrie). In: Aletheia, 2000, 11, p.347-355.
*Faur, Antonio. Raportul ambasadorului Franţei la Bucureşti cu prilejul aniversării unui sfert de secol de
la unirea Basarabiei cu România (Le rapport de l'ambassadeur de la France a Bucarest a l'anniversaire
d'un quart de siecle depuis l'union de la Bessarabie a la Roumanie). In: AUDO, 2003, 13, p.227-234.

Faur, Antonio. Raporturile militarilor sovietici cu populaţia şi administraţia din vesutl României
(judeţele Arad, Bihor, Sălaj, 1944-1945) (Les rapports des militaires soviétiques avec la population et
l'administration de l'ouest de la Roumanie (les dep. de Arad, Bihor, Sălaj). Prefaţă de: Vese, Vasile.
Oradea, Ed. Universităţii, 2002, 454 p.

Faur, Viorel. Sprijinul acordat de locuitorii Bihorului ostaşilor români eliberatori (sept.-oct.1944) (Les
habitats de Bihor au soutien des soldats roumains). In: AUDO ist. arh., 1998-1999, 8-9, p.133-142.

*** Festung Ploieşti (). Coordonatori: Preda, Gavril; Manole, Ilie; Stănescu, Eugen. Ploieşti, Ed.
Printeuro, 2003, 396 p.

*Florian, Claudiu Mihail. "Wartet die Stunden bis zu Eurer Befreiung". Rumänien, Deutsche, Sowjets
und Ungarn im Kampf um Siebenbürgen, August-September 1944. In: A  tot., 2002, 10, nr. 1-2, p.50-74.

Furdui, Ilie. August 1944 (Aoűt 1944). In: Dac., 2000, nr. 4, p.10-13.

Gabor, Adrian. Pentru restituirea adevărului istoric (Pour la restitution de la vérité historique). In: DI,
2003, 8, nr. 1, p.8-11.

Gaiţă, Alexandru; Stan, Constantin I. Armata sovietică de ocupaţie pe teritoriul fostului judeţ Buzău
(1944-1945) (L'armée soviétique d'occupation sur le territoire de l'ancien dép. de Buzău). In: Mousaios,
2001, 6, p.379-404.

Gârbea, Titus. Memorii de război (Mémoires de guerre)Prezentare: Gârbea, Dan. In: MI, 2002, 36, nr. 6,
p.21-25 ; nr. 10, p. 44-48; 2003, 37, nr. 4, p. 38-42; nr. 5, p. 56-60; nr. 6, p. 55-59; nr. 7, p. 87-91.

Gârbea, Titus. Ultimul raport. Ultima întâlnire cu Ion Antonescu (Le dernier rencontre du général
Gârbea avec Ion Antonescu)Prezentare: Gârbea, Dan. In: MI, 2000, 34, nr. 8, p.23-26.

Geller, Ya'akov. Salvarea refugiaţilor evrei din Polonia şi Ungaria pe teritoriul României în timpul
Holocaustului (Juifs de Pologne et Hongrie sauvé en Roumanie pendant le Holocauste). In: SAHIR, 2003,
8, p.314-336.

Georgescu, Maria. În vizorul organelor de informaţii: Opoziţia (Dans les viseur des organismes
d'informations: L'Opposition). In: DI, 1999, 4, nr. 7, p.40-46.

Georgescu, Titu. Mareşalul Antonescu, evreii din România şi cercetarea ştiinţifică (Maréchal Antonescu,
les Juives de Roumanie et la recherche scientifique). In: SV, 2003, nr. 1, p.194-199.

Gheorghe, Viorel. 1942: avertisment cu bombe la Curbura Carpaţilor. Operaţiunea "Halpro" (1942:
avertissement a bombes a la Courbure des Carpates. L'opération "Halpro"). In: DI, 2001, 6, nr. 9, p.29-30.

Gheorghe, Viorel. Acţiuni sovietice de spionaj în România în anii celui de-al doilea război mondial
(Actions soviétiques d'espionnage en Roumanie pendant la deuxieme guerre mondiale). In: Omagiu
istoricului Valeriu Florin Dobrinescu. Focşani, 2003, p.502-514.

Gheorghe, Viorel. Duel pe cerul României (Duel sur le ciel de la Roumanie). In: DI, 2001, 6, nr. 7, p.35-
41.

Gheorghe, Viorel. Războiul aerian la curbura Carpaţilor (1941-1942) (La guerre aérienne au curbure des
Carpates). In: Mousaios, 2001, 7, p.259-282.
Gheorghe, Viorel. România sub bombele aviaţiei sovietice 22 iunie - 3 iunie 1941 (Roumanie sous les
bombes de l'aviation soviétique). In: Mousaios, 2003, 8, p.387-410.

Gheorghiu, Şerban. Tragedia navelor Struma şi Mefkure (La tragédie des navires Struma et Mefkure).
Constanţa, Ed. Fundaţiei "Andrei Şaguna", 1998, 269 p.

Gherghel, Árpád. Amintiri despre 23 august 1944 (Le 23 Aoűt 1944 - souvenirs)Prezentare: Sturdza,
Mihai Dim. In: MI, 2002, 36, nr. 8, p.8-11.

Ghergheş, Ilie. Maramureşul între Dictatul de la Viena şi Conferinţa de Pace de la Paris (30 august 1940
- 10 februarie 1947) (Maramureş entre le Diktat de Vienne et la Conférence de Paix de Paris). Baia Mare,
Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu", 2002, 210 p.

Gherghina, Narcis-Ionuţ. 6 mai 1944 în istoria Argeşului (Le 6 mai 1944 dans l'histoire d'Argeş). In:
Argessis, 2001, 10, p.395-401.

Gherghina, Narcis-Ionuţ. Aspecte inedite privind incursiunile americano-britanice deasupra teritoriului


României în perioada octombrie 1943 - martie 1944 (Aspects inédits concernant les incursions
américaines-britaniques sur le territoire de la Roumanie). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu.
Focşani, 2003, p.497-506.

Gherghina, Narcis-Ionuţ. Forţele Aeriene Române şi eliberarea Transilvaniei (Les Forces Aériennes
Roumaines et la libération de la Transylvanie). In: Historia, 2003, 2, nr. 21, p.50-53.

*Gherghina, Narcis-Ionuţ. Istoria bombardamentelor americane asupra fostelor judeţe Argeş şi Muscel
(L'histoire des bombardements américains sur les dép. d'Argeş et Muscel). Piteşti, Ed. Carminis, 2000,
116 p.

Gherghina, Narcis-Ionuţ. Piteşti- punctul de intrare nr.2 la obiectivul Ploieşti - Valea Prahovei (Piteşti -
point d'entre nr.2 vers l'objectif Ploieşti - Vallée de Prahova). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.135-
142.

Gherghina, Narcis-Ionuţ. Refugiaţii din fostul judeţ Muscel între 1943-1944 (Les réfugiés de l'ex
département de Muscel). In: ACIGIB, 2000-2002, 3-5, p.84-89.

Gherghina, Narcis-Ionuţ. Viaţa cotidiană în urbea Piteşti în timpul bombardamentelor americane 1943-
1944 (La vie quotidienne dans la ville Piteşti pendant les bombardements américains). In: Argessis, 2002,
11, p.405-417.

Giuran, Valeriu. Aspecte privind activităţile militare efectuate de Divizia 1 Infanterie din Armata
Română în perioada anului 1943 (Aspects des activités militaire de la Premiere Division d'Infanterie de
l'Armée Roumaine en 1943). In: AB, 2001, 9, p.537-551.

Giuran, Valeriu. Aspecte privind acţiuni de luptă în spaţiul aerian din Banat, în special sectoarele
Timişoara şi Lugoj, precum şi unele activităţi de apărare pasivă (protenţie civilă) în cel de-al doilea
război mondial, în perioada lunilor septembrie şi octombrie 1944 (Aspects sur les actions du lutte dans
l'espace aérienne de la region Banat, spécialement les secteurs de Timişoara et Lugoj et les activités de
défence, passive (civile) dans la deuxieme guerre mondiale). In: AB, 1999-2000, 7-8, p.705-711.

Giuran, Valeriu. Momente privind participarea regimentului 5 Vânători din armata română în cel de-al
doilea război mondial. Campania de est în anul 1942 (Moments sur la participation du Regiment 5
Chasseurs de l'armée roumaine pendant la deuxieme guerre mondiale. La campagne de l'est). In:
Sargeţia, 1997-1998, 27, nr. 2, p.627-681.
Giurcă, Ion. Drama grănicerilor români din Dobrogea în vara şi toamna anului 1944 (Le drame des
gardes de frontieres roumains de Dobroudja). In: AMMR, 2002, 5, p.377-381.

Giurescu, Dinu C. 1943; 25 de ani de la Marea Unire (1943: 25 ans depuis la Grande Union). In:
Omagiu istoricului Ioan Scurtu. Focşani, 2000, p.465-474.

Giurescu, Dinu C. Armata română pe frontul de Est (L'armée roumaine sur le front de l'Est). In: AMMR,
1999, 2, p.23-28.

Giurescu, Dinu C. România în al doilea război mondial (La Roumanie pendant la deuxime guerre
mondiale). Bucureşti, Ed. ALL Educaţional, 1999, 312 p.

Giurgiu, Luminiţa. Tratativele româno-sovietice privind înapoierea flotei de război şi comerciale (1944-
1945) (Les négociations roumaino-soviétiques concernat la rétrocession de la flotte de guerre et
commerciale). In: AMMR, 1999, 2, p.217-219.

*** Golgota Estului (iulie 1942 - martie 1944). Monografie (Le Calvaire de l'Est. Monographie).
Coordonator: Duţu, Alesandru. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2000, 416 p.

Grigorie, Ioana. Preludiile Operaţiunii Iaşi-Chişinău - 1944. Documente inedite (Préludes a l'Opération
Iaşi-Chişinău). In: România şi al Doilea Război Mondial. Focşani, 2000, p.247-272.

Guida, Francesco. Generalul Sănătescu şi Badoglio [Evenimentele din România din 1944-1945
reflectate în presa italiană] (La presse italienne sur le coup d'état du 23 aoűt 1944). In: MI, 1999, 33, nr. 8,
p.29-31.

Guţ, Ion Teodor. La situation politique des Juifs de Bihor pendant le Diktat de Vienne. In: Trans. R,
2000, 9, nr. 3, p.61-66.

Hagiac, Romeo. Zile dramatice la Constanţa (Jours de drames a Constanţa). In: MI, 2001, 35, nr. 9, p.35-
37.

Hanganu, Marius; Bogdan, Cristian. Minele marine, scutul subacvatice (Les mines marines, le
bouclier sous-aquatique). In: DI, 2000, 5, nr. 8, p.30-33.

Hausleitner, Mariana. Großverbrechen in rumänischen Transnistrien 1941-1944 In: Rumänien und der
Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944. Berlin, 2001, p.15-23.

Heinen, Armin. Gewalt-Kultur. Rumänien, der Krieg und die Juden (Juni bis Oktober 1941) In:
Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944. Berlin, 2001, p.33-
51.

Hentea, Călin. Propaganda românească de război între Est şi Vest (1941-1945) (La propagande
roumaine de guerre entre l'Est et l'Ouest). In: RIM, 1999, nr. 4, p.46-52.

*** Hitler, Antonescu, Caucazul şi Crimeea. Sânge românesc şi german pe frontul de Est (Hitler,
Antonescu, Le Caucaz et la Crimée. Sang roumain et allemand sur le front de l'Est). Autori: Rotaru, Jipa;
Zodian, Vladimir; Oroian, Teofil; Moise, Leonida. Bucureşti, Ed. Paideia, 1998, 224 p.

Hlihor, Constantin. Consideraţii privind guvernarea mareşalului Ion Antonescu (6 sept.1940-23


aug.1944) (Considérations concernant le gouvernement du maréchal Ion Antonescu). In: Argessis, 1999,
8, p.297-303.

Hlihor, Constantin. Raporturile româno-italiene în primii ani ai celui de-al război mondial. Calcul
geopolitic sau simpatie? (Les rapports roumaino-italiens dans les premieres années de la seconde guerre
mondiale. Calcule géopolitique ou sympathie?). In: Structuri politice în secolul XX. Bucureşti, 2000,
p.354-367.

Hlihor, Constantin; Carp, Cornel. Managementul crizei generate de bombardamentele anglo-


americane asupra României (Le management de la crise générée par les bombardements anglo-
américains sur la Roumanie). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.255-273.

*** The Holocaust and Romania. History and Contemporary Significance (). Edited by: Ionescu, Mihail
E.; Rotman, Liviu. Bucharest, s.n., 2003, 221 p.

*Ichim, Eugen. Participarea armatei române la al Doilea Război mondial reflectată în colecţiile
Muzeului Militar Naţional (Participation de l'armée roumaine a la Seconde Guerre mondiale dans les
collections du Musée Militaire National). In: Argessis, 2003, 12, p.439-442.

Ienăşescu, Lucian. Avatarurile lui 23 August 1944. Istoria între adevăr şi reflectare subiectivă (Les
avatars du 23 Aôut 1944. L'histoire entre la vérité et la reflexion subjective). In: AC, 2001, nr. 3, p.46-49.

Ifrim, Maria. Mareşalul Ion Antonescu şi Ardealul (Le maréchal Ion Antonescu et Transylvanie). In:
MIA, 2001, 1, nr. 2, p.24-30.

Ioan, Avram Gheorghe. 23 August 1944. In: Dac., 2000, nr. 4, p.23-24.

Ioanid, Radu. The deportation of the jews to Transnistria In: Rumänien und der Holocaust. Zu den
Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944. berlin, 2001, p.69-99.

Ionescu, Aurică. Amintiri din Germania lui Adolf Hitler (Souvenir d'Allemagne d'Adolf Hitler). In:
România şi al Doilea Război Mondial. Focşani, 2000, p.219-224.

*Ionescu, Costin. The Conquest of Odessa during the Second World War in the Perception if the
Romanian Diplomatic Reports regarding the Press from Axis and Neutral Countries In: War, Military and
Media from Gutenberg to Today. Bucharest, 2003, p.80-85.

*Ionescu, Ion. Documente de arhivă despre activitatea desfăşurată de comandamentul portului şi zonei
Constanţa în perioada 1940-1945 (Documents d'archive sur l'activité du commandement du port et de la
région de Constanţa). In: Dobrogea - repere istorice. Constanţa, 2000, p.68-72.

Ionescu, Mihail E. 22 iunie 1941. Războiul în care am intrat (L'entrée de Roumanie dans la guerre). In:
MI, 2001, 35, nr. 6, p.6-11.

Ionescu, Mihail E. Ion Antonescu şi capcana campaniei din Est (Juin 1941. Une erreur de Ion
Antonescu). In: MI, 2002, 36, nr. 6, p.14-20.

Ionescu, Mihail E. Revoluţie sau involuţie? 23 august 1944: avataruri ideologice şi istoriografice ale
unui act istoric (Révolution ou involution? le 23 Aoűt 1944: avatars idéologiques et historiographiques
d'un acte historique). In: DI, 2000, 5, nr. 4, p.30-33.

Ionescu, Mihail E. Un eveniment necesar, oportun şi naţional [23 august 1944] (23 aoűt, un évenement
nécessaire, opportun et national). In: MI, 2004, 38, nr. 8, p.6-9.

Ionescu, Vasile R. Omagiu purtătorilor băştilor negre. Regimenul 2 Care de luptă. Campanii (1941-
1945) (Hommage aux soldats du 2e Régiment. chars de guerre. Les campagnes). Bucureşti, Ed. "Vasile
Cârlova", 2002, 351 p.

Ionescu, Victor. A existat o internaţioanlă SS? (Y avait-il une internationale SS?). In: MI, 2001, 35, nr.
3, p.76-78.
Ioniţă, Gheorghe I. Unele opinii cu privire la acţiunile trupelor române în al doilea război mondial
(1941-1945) (Quelques opinions concernant les actions des troupes roumaines pendant la deuxieme
guerre mondiale). In: GMR, 2002, 13, nr. 4, p.134-139 ; nr. 5, p. 174-178.

Iordache, Alin. Regimul Antonescu şi problema evreiască (Le régime Antonescu et le probleme juif). In:
Ch S, 2003, nr. 1-2, p.62-69.

Iordache, Constantin. Sublocotenentul aviator Carol Anastasescu (Le sons-lieutenant aviateur Carol
Anastasescu). In: RIM, 2000, nr. 5-6, p.76-75 ; MI, 2003, 37, nr.11, p.75-77.

Irimiea, Mihai. 23 August 1944. Consecinţe economice (Effets économiques). Ploieşti, Ed. Prahova,
2002, 297 p.

Irimiea, Mihai. Aplicarea Convenţiei de Armistiţiu cu Naţiunile Unite - între abuz şi arbitrariu: 12
septembrie 1944-16 ianuarie 1945 (L'aplication de la Convenţion d'Armistice avec les Nations Unies -
entre abus et arbitraire). In: AISPM, 1999, p.257-266.

Irimiea, Mihai. Aspecte economice ale aplicării Convenţiei de Armistiţiu cu Naţiunile Unite din 12
septembrie 1944 în judeţul Prahova (Aspects économiques de la mise en oeuvre de la Convention
d'Armistice avec les Nations Unies au dép. de Prahova). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.309-321.

Islamov, T. M.; Pokivailova, Tatiana A.; Vinţeler, Onufrie. Din culisele luptelor pentru Ardeal (Des
coulisses des combats pour la Transylvanie). Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2003, 93 p.

Istrăţescu, Elena. România în războiul mondial. 1939-1945. (Memorialistică şi documente inedite)


(Roumanie dans la guerre mondiale). In: România şi al Doilea Război Mondial. Focşani, 2000, p.380-
408.

Istrăţescu, Elena; Buzatu, Gheorghe. Antoneştii n-au respins armistiţiul cu Naţiunile Unite (Les
Antonescu n'ont pas rejeté l'armistice avec les Nations Unies). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu.
Focşani, 2003, p.507-520 ; Historia, 2003, 2, nr. 23, p. 16-20.

Jurcă, Nicolae. De ce nu a ocupat Hitler România? (Pourquoi Hitler n'a pas occupé la Roumanie?). In:
MI, 2001, 35, nr. 4, p.11-16.

Jurcă, Nicolae. De ce s-a sinucis Killinger? (Pourquoi Killinger s'est-il suicidé?). In: MI, 2003, 37, nr. 8,
p.75-78.

Jurju, Cornel. Opinia publică şi intrarea României în al doilea război mondial (22 iunie 1944)
(L'opinion publique et l'entrée de la Roumanie dans la deuxieme guerre mondiale). In: RB, 2001, 15,
p.298-318.

Kohn, Sara. Cei pe care nu-i putem uita (Les inoubliables). In: BCMA, 2004, nr. 10, p.96-101.

Koszorus, Ödön. Erdélyi leventék kálváriája a péterfai ütközetben (Le calvaire des soldats transylvains
dans la lutte de Petreşti, dép. Alba). In: Művelődés, 2001, 54, nr. 1, p.22-23.

Kuller, Hary. Un document inedit despre represaliile antievreieşti de la Odessa (octombrie 1941) (Un
document inédit concernant les représailles anti-israélites d'Odessa). In: BCMA, 2004, nr. 10, p.46-47.

Lang, Wilfried H. 23 august 1944. Mărturia celui din faţă (Témoignage de l'ennemi). In: MI, 2001, 35,
nr. 9, p.33-35.

Lang, Wilfried H. Un monument pentru soldaţii germani (Un monument pour les soldats allemands
morts dans la seconde guerre). In: MI, 2002, 36, nr. 8, p.12-13.
Leibovici-Laiş, Şlomo. Dr. W. Filderman şi problema Palestinei (Dr. W. Filderman et la question de
Palestine). In: SAHIR, 1998, 3, p.282-294.

Litau, Ioan Albert. Cu Regimentul 9 roşiori în Kuban (Avec le régiment 9 Roşiori en Kuban). In: RIM,
2000, nr. 3, p.52-55 ; nr. 4, p. 51-54; nr. 5-6, p. 84-86.

Lorber, Alex; Drecin, Mihai D. Paraşutişti evrei din Palestina în România (Parachutistes juifs de
Palestina en Roumanie). In: AUDO, 2001, 11, p.260-265.

Malaneţchi, Vasile. Odiseea statuii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din Chişinău, în anii celui de-al doilea
război mondial (L'Odysseé de la statue de Ştefan cel Mare de Chişinău, pendant la deuxieme guerre
mondiale). In: Cugetul, 2004, 3, p.16-23.

Mamina, Alexandru. O dictatură bonapartistă: regimul antonescian (1941-1944) (Une dictature


bonapartiste: le régime d'Antonescu). In: RI, 2002, 13, nr. 5-6, p.97-113.

Manolache, Dan. Ziarele salută intrarea în război (Les journaux saluent l'entrée en guerre). In: DI, 2001,
6, nr. 7, p.21-24.

Manole, Ilie. Clerul militar al armatei în spaţiul cotropit de bolşevici (Le clergé militaire de l'armée dans
l'espace envahi par les bolscheviques). In: România în ecuaţia păcii şi dictatului. Piteşti, Bucureşti,
Braşov, Cluj-Napoca, 2001, p.373-381.

Manolescu, Ion Th. Impresii de pe front (Impressions du front). In: RIM, 2001, nr. 3-4, p.67-72.

Mara, Dorin. Acţiunile Marinei Regale Române şi Infanteriei Marine pe timpul campaniei de eliberare a
Basarabiei (Les actions de la Marine Royale Roumaine et de l'Infanterie Marine pendant la campagne de
libération de la Bessarabie). In: AMMR, 2000, 3, nr. 2, p.255-264.

Mara, Dorin. Din duşmani - "aliaţi". Români şi sovietici pe valurile învolburate ale Dunării (Ennemis
devenus - "alliés". Des roumains et des soviétiques sur les vagues tourbillouantes du Danube). In: DI,
2000, 5, nr. 8, p.17-20.

Marcusohn, Carol. Memoria documentelor (La mémoire des documents). In: BCMA, 1999, p.182-186.

Martin, Valentin. Organizaţia Todt în România (1940-1944) (L'organisation Todt en Roumanie). In:
Document, 2002, 5, nr. 2, p.58-60.

Martin, Victor-Răzvan. Citadela Ploieşti, elementul central al colaborării româno-germane (La cité de
Ploieşti, l'élément central de la collaboration roumaino-allemande). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003,
p.111-123.

Matei, Elena. Discursul generalului Hauffe (Le discours du général Hauffe). In: Document, 2001, 4, nr.
2-4, p.54-57.

Mavrodi, Gheorghe. Regele, ofiţerii de pe front şi apoi partidele politice. 23 august văzut de emigraţia
de la Londra (L'imigrants roumains a Londres, contre Antonescu)Prezentare: Căpuşan, Andrei. In: MI,
2000, 34, nr. 8, p.27-30.

Mândruţ, Stelian. 23 August 1944 în viziunea istoriografiei marxiste maghiare (deceniile şapte şi opt)
(Le 23 Aoűt 1944 dans la vision de l'historiographie marxiste hongroise). In: AIICN, 1999-2000, 38-39,
p.199-130.
Mâţă, Cezar. România şi războiul informaţiilor. Serviciile secrete care au acţionat în cel de-al doilea
război mondial (La Roumanie et la guerre des informations. Les services secrets qui ont agi pendant la
deuxieme guerre mondiale). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu. Focşani, 2003, p.515-546.

*** Memorii ale unor foşti combatanţi din Alba Iulia cu referire la momentul istoric de la 23 August
1944 [Grupaj realizat de Ioan Pleşa] (Mémoires des anciens combattants d'Alba Iulia au sujet du moment
historique du 23 Aoűt 1944). In: Dac., 2000, nr. 4, p.25-30.

Michalopoulos, Dimitris. Quelques considérations sur la Seconde Guerre Mondiale. In: RRH, 2000, 39,
nr. 1-4, p.203-213.

Micu, Nicolae I. Prima acţiune după 23 august 1944 (La premiere action apres le 23 aôut 1944). In: RIM,
2000, nr. 4, p.55-57.

Mihai I, rege al României. Actul de la 23 august 1944 (L'acte du 23 aoűt 1944). In: Mareşalul
Antonescu la judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.294-307.

Mihăilescu, Marin. Basarabia între un regim de dictatură sovietică (1940-1941) şi unul de autoritate
militară (1941-1944) (La Bessarabie partagé entre un régime de dictature soviétique et un autre d'autorité
militaire). In: Sargeţia, 1997-1998, 27, nr. 2, p.683-694.

Mihoc, Blaga. Biserica greco-catolică în anii Dictatului de la Viena. Contribuţii documentare (L'église
gréco-catholique dans les années du Diktat de Vienne. Contributions documentaires). In: Crisia, 2000,
30, p.371-380.

Mihok, Brigitte. Die Verfolgung der Roma. Ein verdrängtes Kapitel der rumänischen Geschichte In:
Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944. Berlin, 2001, p.25-
31.

Miler, Didi. Fortificaţii militare de pe teatrul de operaţii din Dobrogea în al doilea război mondial. Soluţii
de fortificaţii (Fortifications militaires du théâtre des opérations de Dobroudja dans la seconde guerre
mondiale. Solutions pour les fortifications). In: AMMR, 2002, 5, p.359-362.

Mioc, Laurenţiu. Contribuţii istoriografice privind acţiunile de luptă ale părţii operative a Regimentului
6 Artilerie Grea român pe frontul de est şi pe frontul de vest între 15 aprilie - 25 octombrie 1944 [studiu
preliminar de caz] (Contributions historiographiques sur les actions de lutte du Régimet 6 Artillerie
lourde roumaine sur le front d'est et d'ouest). In: Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane.
Cluj-Napoca, 2002, IX, p.335-340.

Miron, Adriana. Mărturii ale documentelor. Perioada ocupaţiei maghiare 1940-1944 (Des témoignages
de documents. La période d'occupation hongroise). In: AAM, 2002, 1, p.266-277.

Misievici, Teofil. Fuga din infern (La campagne de l'Est. Souvenirs de la seconde guerre mondiale). In:
MI, 2004, 38, nr. 6, p.12-16 ; nr. 7, p. 72-75; nr. 8, p. 26-29.

Moaşa-Nazare, Ruxandra. Cenzura şi "Gazeta Transilvaniei" în anii 1943-1944. Studiu de caz (La
censure et "Gazeta Transilvaniei". Etude de cas). In: ŢB, 2003, 2, nr. 2, p.33-46.

Moise, Leonida. Catastrofă naţională evitată. Constanţa, august 1944 (Catastrophe nationale évitée.
Constanţa). In: DI, 2000, 5, nr. 8, p.53-55.

*** Momente cruciale din istoria României determinate de reprezentanţii marilor puteri [Extrase de Ioan
Străjan] (Moments décisifs de l'histoire de la Roumanie determinés par les représentants des grands
pouvoirs). In: Dac., 2000, nr. 4, p.31-33.
Moraru, Alexandru. Participarea clerului ortodox român la cel de al doilea război mondial (La
participation du clergé orthodoxe roumain a la seconde guerre mondiale). In: O Mar., 2001, 6, nr. 6,
p.238-244.

Moraru, Alexandru. Situaţia românilor transilvăneni din perioada hortystă - reflectată în unele
documente ale vremii (La situation des roumains transylvains de la période hortyste - reflétée dans
quelques document de l'époque). In: Angustia, 1998, 3, p.207-212.

Moraru, Pavel. Exod bucovinean şi basarabean. Evacuarea din anul 1944 (Exode bucovinin et
bessarabin - 1944). In: D Rom., 2002, 9, nr. 3, p.96-117.

Moraru, Pavel. Reinstalarea autorităţilor române în Nordul Bucovinei (1941) (Reinstalation des autorités
roumains en Nord-Bucovine). In: România şi al Doilea Război Mondial. Focşani, 2000, p.186-218.

Moşneagu, Marian. Din activitatea serviciului Hidrografic Maritim în timpul celui de-al doilea Război
Mondial (De l'activité du Service Hydrographique Maritime pendant a Seconde Guerre Mondiale). In:
Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru. Constanţa, 2001, p.310-312.

Moşneagu, Marian. Impas diplomatic la Istambul. Cazul Voinescu (Impasse diplomatique a Istambul.
Le cas Voinescu). In: AMMR, 2002, 5, p.61-87.

*Moşneagu, Marian. Jewish Emigration through the Port of Constanţa, 1940-1944 In: The Holocaust
and Romania. Bucharest, 2003, p.42-54.

Müller, Florin. Regimul dictaturii antonesciene (6 septembrie 1940 - 23 august 1944). Dimensiuni
social-politice şi ideologice (Le régime de la dictature antonescienne. Dimenssions socio-politiques et
idéologiques). In: RIM, 2003, nr. 3, p.35-47 ; În: The Holocaust and Romania, Bucharest, 2003, p. 19-41
(în lb. engleză).

Mureş, Valentin. Aspecte inedite privind comportamentul armatei sovietice în judeţul Mehedinţi în
toamna anului 1944 (Aspects inédits sur le comportement de l'armée soviétique dans le dép. Mehedinţi).
In: Drobeta, 1998, 8, p.177-182.

Nagy, Mihály Zoltán. A dél-erdélyi magyar közösség politikai vezető rétegérek internálása 1944 őszén
(L'internement de la catégorie sociale politique dirigeante de la communauté hongroise du sud de
Transylvanie). In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2003,
p.393-410.

Nagy, Mihály Zoltán; Vincze, Gábor. Kolozsvár a román "kiugrástól" Észak-Erdély "másodszori
felszabadulásáig" (1944. szeptember-november) (Cluj d'apres "le coup" roumain jusqu'a "la deuxieme
libération" de la Transylvanie de Nord). In: Korunk, 2000, 11, nr. 11, p.104-110 ; nr. 12, p. 105-108.

*Neacşu, Gheorghe. Unele date cu privire la evenimentele din august 1944 (Quelques dates concernant
les événements d'aoűt 1944). In: A  tot., 2002, 10, nr. 3-4, p.9-19.

Neamţu, Gheorghe; Neamţu, Gelu; Fărcaş, Ananie. România în cel de-al doilea război mondial. Fapte
de arme în marşul spre vest (Roumanie pendant la seconde guerre mondiale. Faits d'armée dans la marche
vers l'Ouest). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2003, 359 p.

Necula, Constantin. Din nou despre Struma. In: Marea N., 2002, 12, nr. 43, p.20-22.

Neculcea, Igor. Organizarea administrativ teritorială a Transnistriei (1941-1944) (L'organisation


administrative-territoriale de Transniestre). In: Cercetare şi istorie într-un nou mileniu. Galaţi, 2002,
p.244-253.
Negru, Nina. Misiunea Ortodoxă Română de peste Nistru în timpul celui de-al doilea război mondial (La
Mission Orthodoxe Roumaine d'au dela du Nistre pendant la seconde guerre mondiale). In: Slujitor al
Bisericii şi al Neamului. Cluj-Napoca, 2002, p.705-719 ; In: Cercetare şi istorie într-un nou mileniu,
Galaţi, 2002, p. 222-234; D Rom., 2001, 8, nr. 1, p. 120-133.

Nicoară, Maria. Probleme administrative determinate de aplicarea în judeţul Buzău a convenţiei de


armistiţiu (Questions administratives, déterminées de l'aplication de la convention de l'armistice dans le
dép. de Buzău). In: Mousaios, 2001, 6, p.405-426.

Nicoară, Marius Adrian. Aspecte militare privind aplicarea Convenţiei de Armistiţiu a României cu
Naţiunile Unite în judeţul Buzău (Aspects militaires de l'application de la Convention de l'Armistice de
Roumanie avec les Nations Unies au dép. de Buzău). In: Mousaios, 2001, 7, p.283-310.

Nicolescu, Andrei. Activitatea preoţilor militari în perioada celui de-al Doilea Război Mondial (1941-
1945) (L'activité des prętres militaires pendant la Seconde Guerre Mondiale). In: România şi al Doilea
Război Mondial. Focşani, 2000, p.409-423.

Nicolescu, Andrei. Relaţiile preoţilor militari români cu populaţia civilă în Campania din Est (1941-
1944) (Les relations des prętres militaires roumains avec la population civile pendant la Campagne de
l'Est). In: Omagiu istoricului Dan Berindei. Focşani, 2001, p.478-485.

Nicolescu, Gheorghe; Dobrescu, Gheorghe; Nicolescu, Andrei. Preoţi în tranşee (1941-1945) (Pretres
dans les tranchées). Bucureşti, Ed. Europa Nova, 1999, 400 p.

Nicolescu, Lenuţa. 1944. "Voluntar pentru Ardeal" ("Volontaire pour Transylvanie"). In: Restituiri.
Studii şi comunicări. Bucureşti, 2003, p.103-108.

Niculescu, Maria. Lungul drum al trupei către casă (Le long chemin de la troupe vers la maison). In:
RIM, 2001, 1, p.56-59.

*Novac, Vasile. Documente militare române şi germane privitoare la aportul României în campania din
est în primele luni de război (Documents militaires roumains et allemands sur l'apport de Roumanie a la
campagne de l'est dans les premiers mois de guerre). In: Argessis, 2003, 12, p.361-388.

*Oişteanu, Andrei. Holocaust Definition Attempt In: The Holocaust and Romania. Bucharest, 2003,
p.145-150.

Olenici, Dimitrie. Un protector al evreilor: ofiţerul român I.D. Popescu (Un protecteur des Juifs:
l'officier roumain I.D. Popescu). In: SAHIR, 2002, 7, p.353-375.

Opriş, Petre. Are dreptate Victor Suvorov? (Victor Suvorov a-t-il raison?). In: Omagiu istoricului Dan
Berindei. Focşani, 2001, p.415-424.

Opriş, Petre. Consideraţii privind modul de organizare şi ducere a acţiunilor de luptă de către trupele de
uscat ale armatei române în campania din 1941 împotriva Uniunii Sovietice (Considérations concernant
la maniere d'organisation des actions de lutte par les troupes de l'armée roumaine dans la campagne de
1941 contre l'Union Soviétique). In: AISPM, 1999, p.239-256.

*Opriş, Petre. Războiul aerian şi miza petrolului (De la Bucureşti la Bagdad via Washington) (La guerre
de l'air et l'enjeu du pétrole). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.77-84.

Orjanu, Mihaela; Spânu, Alexandru-Alin. Aviaţia militară a României în 1942 - percepţii la nivelul
conducerii statului (L'aviation militaire de Roumanie en 1942 et sa perception au niveau des chefs de
l'Etat). In: Mousaios, 2003, 8, p.381-386.
Orjanu, Mihaela; Spânu, Alexandru-Alin. Flota sovietică din Marea Neagră în rapoartele Serviciului
Special de Informaţii (septembrie-decembrie 1943) (La Flote soviétique de la Mer Noire dans les rapports
du Service Spécial d'Informations). In: AMMR, 2002, 5, p.369-376.

Orjanu, Mihaela; Spânu, Alexandru-Alin. Probleme de ordine publică în Argeş şi Muscel (1940-1942)
(Problemes de sécurité publique en Argeş et Muscel). In: Argessis, 2002, 11, p.397-403.

Oroian, Teofil. Calvarul unei misiuni diplomatice (Le destin de la mission roumaine a Budapest en Aoűt
1944). In: MI, 2000, 34, nr. 10, p.23-26.

Oroian, Teofil. Odiseea grupului român de la Lecco (Odyssée du groupe roumain de Lecco). In:
Document, 2001, 4, nr. 2-4, p.66-68.

Oroian, Teofil. Situaţia trupelor române din Crimeea - important test în dinamica relaţiilor de
comandament româno-german (L'état des troupes roumaines de Crimée - épreuve importante dans la
dynamique des relations de commandement roumaino-allemandes). In: Omagiu istoricului militar Jipa
Rotaru. Constanţa, 2001, p.296-309.

Oşca, Alexandru. Ce nu aveam în iunie 1941 (Ce que nous a mangué en juin 1941). In: MI, 2001, 35, nr.
6, p.30-32.

Otu, Oana Anca. Negocieri, negociatori [1944] (Négociations, négociateurs). In: Document, 2000, 3, nr.
4, p.46-52.

Otu, Petre. 1943: "Francezii liberi" sub lupa organelor de siguranţă româneşti (Les "Français libres" sous
la sourveillance des organes roumains de securité). In: DI, 2004, 9, nr. 5, p.28-30.

Otu, Petre. Comisia Roggeri-Attenburg. Un italian despre viitorul Ardealului, la 1943 (En 1943, sur
l'avenir de la Transylvanie). In: MI, 2001, 35, nr. 8, p.64-68.

Otu, Petre. Divizia 2 de munte în Caucaz (Roumains sur le front de Caucase). In: MI, 2003, 37, nr. 10,
p.44-46.

Otu, Petre. Eliberare şi entuziasm. Personalităţi de frunte ale ţării mulţumesc Generalului (Libération et
enthousiasme. Personalités marquantes du pays remercient au Général). In: DI, 2001, 6, nr. 7, p.24-26.

Otu, Petre. O vizită pe front, între propagandă şi realitate (Une visite sur le front, entre propagande et
réalité). In: RIM, 2000, nr. 5-6, p.26-30.

Otu, Petre. "Ostaşi, vă ordon: treceţi Prutul!" O misiune istorică îndeplinită cu mijloace militare precare
("Soldats, je vous ordonne: passez le Prut!" Une mission historique accomplie par des moyens militaires
précaires). In: DI, 1999, 4, nr. 7, p.16-20.

Otu, Petre. Relaţii militare româno-slovace (1940-1944) (Relations militaires roumaino-slovaques). In:
Structuri politice în secolul XX. Bucureşti, 2000, p.368-383.

Paiu, Ilia. Basarabscaia ăpopeia şestoi ghermanscoi armii (L'épopée bessarabaine de la 6e armée
allemande). Ediţie de: Topuzlu, G. Chişinău, Ed. Miradoniz, 1997, 244 p.

Pană, Adrian. Petrolul - o problemă nodală a economiei româneşti în anii celui de al doilea război
mondial (Le pétrole - un probleme foundamental de l'économie roumaine dans les années de la deuxieme
guerre mondiale). In: IE, 1998, nr. 1, p.59-66.

Pană, Georgeta. Dreptul evreilor la convertire în perioada guvernului Antonescu (Le droit des Juifs a la
convertion pendant le gouvernement Antonescu). In: DI, 2003, 8, nr. 1, p.6-8.
Pandea, Adrian. Aliaţii Reich-ului pe Frontul de Est (Les alliés de Reich sur le Front de l'Est). In: DI,
1999, 4, nr. 7, p.6-11.

Pandea, Adrian. Conflict la vârf [1942] (Conflict au sommet). In: Document, 2000, 3, nr. 4, p.41-45.

Pandea, Adrian. Marina română în ape tulburi [1944] (La Marine roumaine en difficulté). In: Document,
2001, 4, nr. 2-4, p.69-72.

Paraschiv, Dumitru. Rolul serviciilor guvernamentale de informaţii în combaterea diversiunii


antiromâneşti (1941-1944) (Le rôle des services gouvernementaux d'informations dans la lutte contre la
diversion antiroumaine). In: AUDO, 2002, 12, p.305-316.

Păcurariu, Mircea. Preoţi militari români în al doilea război mondial (Prętres militaires roumains
pendant la deuxieme guerre mondiale). In: Logos. Cluj-Napoca, 2001, p.376-385.

Pădurariu, Neculai. Aprecieri străine cu privire la Marina Română în cel de-al doilea război mondial
(Considerations étrangeres concernant la Marine Roumaine pendant la deuxieme guerre mondiale). In:
AMMR, 2000, 3, nr. 2, p.265-268.

Păiuşan, Radu. Aspecte ale desfăşurării luptelor de la Păuliş. 14-20 septembrie 1944 (Du déroulement
des luttes de Păuliş). In: România şi al Doilea Război Mondial. Focşani, 2000, p.338-360 ; SIB, 1999-
2001, 23-25, p. 157-172.

*Păiuşan, Radu. Aspecte ale luptei pentru apărarea Banatului (august-septembrie 1944) (Aspects de la
lutte pour la défence de Banat). In: Banatul - trecut istoric şi cultural. Novi Sad, 2000, p.63-72.

Păiuşan, Radu. Luptele pentru apărarea Timişoarei (Les combats pour la défense de Timişoara). In: SIB,
1993-1994, 17-18, p.187-210 ; În: Istoria - o meditaţie asupra trecutului, Iaşi, 2001, p.427-434.

Păiuşan, Radu. Participarea Şcolii de Subofiţeri de Rezervă de Infanterie Radna la luptele din zona
Aradului (L'école de Sousofficiers de Réserve d'Infanterie Radna dans les luttes de la région d'Arad). In:
SIB, 1997-1998, 21-22, p.211-221.

Păunescu, Adrian. "România n-a ucis, d-le Wiesel!..." ("Roumanie n'a pas tué, monsieur Wiesel!..."). In:
Mareşalul Antonescu la judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.191-192.

Păunescu, Cristian; Ştefan, Marian. Evacuarea tezaurului B.N.R. la Tismana în 1944 (Le trésor de la
Banque Nationale de Roumanie évacué a Tismana). In: MI, 2001, 35, nr. 12, p.26-32 ; 2002, 36, nr. 1, p.
27-31; nr. 2, p. 67-70; nr. 3, p. 71-73.

Păvăloi, Andrei; Slama-Cazacu, Tatiana. Deportarea ţiganilor din Basarabia. 1942-1944 (Déportation
des Tzigans de Bessarabie). In: Cugetul, 2003, nr. 4, p.71-76.

Păvăloiu, Mariana; Moşneagu, Marian. Comandanţi de mari unităţi navale române în al doilea război
mondial (Commandants de grandes unités navales roumaines pendant la deuxieme guerre mondiale). In:
DI, 2000, 5, nr. 8, p.47-52.

*** Pe ţărmul Nord Pontic (17 iulie 1941 - 4 iulie 1942) (Sur la rive Nord Pontique). Coordonatori: Duţu,
Alesandru; Otu, Petre. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1999, 284 p.

Pelin, Mihai. Italieni, vă ordon să treceţi Prutul ! (Italiens dans la seconde guerre mondiale). Bucureşti,
Ed. Elion, 2003, 317 p.

Pelin, Mihai. Miza războiului (6 septembrie 1940 - 12 iunie 1941) (L'enjeu de la guerre). Bucureşti, Ed.
Viitorul Românesc, 2000, 168 p.
Pelin, Mihai. Relaţii româneşti, percepţii italiene (1939-1945). Diplomaţie de război (Relations
roumaines perceptions italienes. Diplomatie de guerre). In: DI, 2004, 9, nr. 2, p.6-11.

Pentelescu, Aurel. Armata română pe Frontul de Est (1941-1944). Repere bibliografice (L'armée
roumaine sur le Front de l'Est. Réperes bibliographiques). In: DI, 1999, 4, nr. 7, p.63-64.

Pentelescu, Aurel. Bombardamentele aeriene americano-britanice asupra teritoriului României în anul


1944 (Bombardements aériens américaino-britaniques sur le territoire de la Roumanie en 1944). In:
Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.217-228.

Pentelescu, Aurel. Bombardamentele aeriene anglo-americane asupra teritoriului României în perioada


aprilie-august 1944. Atitudinea lui Gheorghe I. Brătianu faţă de acestea (Les bombardements aériens
anglais-américains sur le territoire de la Roumanie. L'attitude de Gheorghe I. Brătianu vis-a-vis de ceux-
ci). In: Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale. Studii. Iaşi, 2000, p.308-325.

Petcu, Adrian Nicolae. Misiunea Ortodoxă Română în Transnistria (1941-1944) (La Mission Orthodoxe
Roumaine en Transylvanie). In: DI, 2002, 7, nr. 11, p.17-25 ; MI, 2002, 36, nr. 12, p. 7-10.

Petrencu, Anatol. Aspecte ale activităţii administraţiei româneşti în Basarabia, 1941-1942 (Aspects de
l'activité administrative roumaine en Bessarabie). In: D Rom., 1996, 3, nr. 1, p.99-107.

Petrencu, Anatol. Mareşalul şi Basarabia (Le Maréchal et la Bessarabie). In: Mareşalul Antonescu la
judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.142-146.

Petrencu, Anatol. Partidul Comunist - nucleu al regimului totalitar sovietic. Basarabia (1940-1941) (Le
Parti Communiste - noyau du régime totalitaire soviétique. Bessarabie). In: D Rom., 1996, 3, nr. 2, p.91-
100 ; nr. 3, p. 100-110.

Petrencu, Anatol. România şi Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial (La Roumanie et la
Bessarabie dans les années de la deuxieme guerre mondiale). Chişinău, Ed. Epigraf, 1999, 175 p.

Petrescu, Nicolae C. Hidroaviaţia română în cel de-al II-lea război mondial. Campania din est (La
hidroaviation roumaine pendant la IIe guerre mondiale. La campagne de l'est). In: Argessis, 2001, 10,
p.329-337 ; 2002, 11, p. 387-396.

*Pintilie, Dan. Societatea "Concordia", 1940-1945 (La Société "Concordia"). In: Argessis, 2003, 12,
p.349-354.

Pokivailova, Tatiana A. Mărturia emisarului român la Madrid, [Ion Popescu] 1943: iniţiativa au avut-o
americanii (1943. Démarches de paix a Madrid). In: MI, 2001, 35, nr. 10, p.20-25.

Pokivailova, Tatiana A. Septembrie-decembrie 1943. Contacte româno-britanice pe masa lui Stalin


(Tentative de paix en 1943). In: MI, 2002, 36, nr. 10, p.39-43, 48.

Pokivailova, Tatiana A. Stalin rezolvă personal problemele româneşti (Stalin se préocupe des questions
roumaines). In: MI, 2003, 37, nr. 9, p.13-16.

Pop, Grigore Traian. Holocaust al evreilor din România? (Holocauste des juifs de Roumanie?). In: DI,
1999, 4, nr. 11, p.12-14.

Pop, Grigore Traian. Legionarii pe frontul antisovietic (Les légionnaires et le front antisoviétique). In:
DI, 1999, 4, nr. 7, p.47-48.

Popescu, Laurenţiu. Militari români şi străini decoraţi cu ordinul militar "Mihai Viteazul" clasele III; II
şi I, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (Militaires roumains et étrangers décorés de l'ordre
militaire "Mihai Viteazul" IIIe, IIe et Ier classes pendant la Seconde Guerre Mondiale). In: România şi al
Doilea Război Mondial. Focşani, 2000, p.464-478.

Pralea, Mihaela. Mai 1942. Constituirea "Asociaţiei Reporterilor de Război" (Fondation de


"l'Association des Reporters de Guerre"). In: Document, 2003, 6, nr. 2, p.18-22.

Preda, Gavril. Acţiunile aviaţiei anglo-americane asupra României şi reacţia apărării aeriene româno-
germane (4 aprilie - 7 mai 1944) (Les actions de l'aviation anglo-américaine sur la Roumanie et la
réaction de la défense aérienne anglo-allemande). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.201-215.

Preda, Gavril. Constituirea zonei strategice Valea Prahovei (Festung Ploieşti) (La constitution de la zone
stratégique Valea Prahovei). In: AP, 2000, 5, p.229-250.

Preda, Gavril. Mareşalul Ion Antonescu şi petrolul românesc în anii 1940-1944 (Le maréchal Ion
Antonescu et le pétrole roumain). In: MIA, 2001, 1, nr. 2, p.31-33.

Preda, Gavril. Noi mărturii documentare despre relaţiile dintre România şi Guvernul de la Vichy
(Nouvelles attestations documentaires sur les relations de la Roumanie et le Gouvernement de Vichy). In:
AP, 1999, 4, p.186-189.

Preda, Gavril. Sistemul de apărare aeriană a regiunii petrolifere Prahova şi oraşului Ploieşti în anii 1939-
1945 (Le systeme de défense aérienne de la région de pétrole du Prahova et de la ville de Ploieşti). In:
BMMN, 2003, 1, nr. 2, p.425-435.

Preda, Oana Maria. Aspecte privind influenţa psihologică a populaţiei României pe timpul
bombardamentelor aeriene din anii 1943-1944 (Aspects sur l'influence psychologique de la population de
Roumanie pendant les bombardements aériens). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.179-185.

*** Prinţul Albrecht de Hohenzollern despre 23 august (Le 23 aoűt 1944, vu par un prince
allemand)Prezentare: Jurcă, Nicolae. In: MI, 2002, 35, nr. 8, p.26-30.

Radosav, Maria. Strategii de supravieţuire în Holocaust în memoria feminină (Stratégies de survivance


dans le Holocaust dans la mémoire féminine). In: AIO, 2001, 2, p.78-104 ; SJ, 2001, 10, p. 137-160 (în lb
engleză).

Radu, Constantin; Stanciu, Constantin. Rafinăria "Astra Română" în timpul şi după operaţiunea "Tidal
Wave" asupra oraşului Ploieşti de la 1 august 1943 (La raffinerie "Astra Română" pendant et apres
l'opération "Tidal Wave" sur la ville de Ploieşti). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.373-380.

Râpeanu, Valeriu. 1 august 1943 la Ploieşti. Mărturiile unui supravieţuitor (1943. Des bombardiers
américains sur Ploieşti). In: MI, 2002, 36, nr. 8, p.14-18.

*** Relaţiile militare româno-germane 1939-1944. Documente (Relations militaires roumaino-


allemandes. Documents). Coordonatori: Dobrinescu, Valeriu Florin; Pătroiu, Ion; Nicolescu, Gheorghe.
Autori: Boţoghină, Iulian; Ciuhan, Vasile; Manea, Vasilica; Matei, Lenuţa; Nicolescu, Lenuţa;
Stoianovici, Constandina. Bucureşti, Ed. Europa Nova, 2000, 428 p.

Romalo, Mihnea. România în al doilea război mondial (1941-1945) (Roumanie pendant la seconde
guerre mondiale). Bucureşti, Ed. Vestala, 2001, 224 p.

*** România şi al doilea război mondial (La Roumanie et la deuxieme guerre mondiale). Coordonatori:
Buzatu, Gheorghe; Dobrinescu, Valeriu Florin; Dumitrescu, Horia. Focşani, Ed. DM Press, 2000, 526 p.
*** România şi Transnistria: Problema Holocaustului. Perspective istorice şi comparative (Le probleme
de l'Holocaust. Perspéctives historiques et comparatives). Coordonatori: Achim, Viorel; Iordachi,
Constantin. Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2004, 376 p.

*** România. Viaţa politică în documente. 1945 (La Roumanie. La vie politique dans les documents).
Coordonator: Scurtu, Ioan. Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1994, 477 p.

Rosen, Jonah. The Parachutists Mission during World War II. In: SJ, 2001, 10, p.13-16.

Rotaru, Jipa. Mareşalul Antonescu printre marinari (Le maréchal Antonescu parmi les marins). In: DI,
2000, 5, nr. 8, p.13-16.

Rotaru, Jipa. Organizarea apărării antiaieriene a zonei strategice Valea Prahovei (L'organisation de la
défense antiaérienne de la zone stratégique de la Vallée de Prahova). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003,
p.95-104.

Rotaru, Jipa. Răzbunarea Moscovei. Tragedia flotei militare româneşti după 23 august 1944 (La
vengeance de Mascou. La tragédie de la flotte militaire roumaine apres le 23 aoűt 1944). In: DI, 2000, 5,
nr. 8, p.42-46.

Rotaru, Jipa. Scufundarea distrugătorului sovietic "Moskva". Succesul acţiunii navale româneşti din 26
iunie 1941 (La submerssion du destroyer soviétique "Moskva". Le succes de l'action navale roumaine).
In: DI, 2000, 5, nr. 8, p.20-22.

Rotaru, Jipa; Damaschin, Ioan. Glorie şi dramă. Marina Regală Română. 1940-1941 (Gloire et drame.
La Marine Royale Roumaine). Bucureşti, Ed. Ion Cristoiu, 2000, 303 p.

Rotaru, Luiza. Din atrocităţile bolşevismului: partizani canibali din catacombele Odessei (Des atrocités
du bolchévisme: partisans canibales des catacombes d'Odessa). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru.
Constanţa, 2001, p.292-295.

Rotman, Liviu. A Specific Form of Jewish Resistance: the Parallel Space. In: SJ, 2001, 10, p.161-167.

Rubinstein, Shimon. Asupra câtorva tragedii mici petrecute în cadrul unor tragedii mari, numită
"Struma" (De quelques petites tragédies a l'intérieure de grandes tragédies intitulées "Struma"). In:
SAHIR, 1999, 4, p.193-207.

*** Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944 ().
Herausgegeben von: Hausleitner, Mariana; Mihok, Brigitte; Wetzel, Juliane. Berlin, Metropol Verlag,
2001, 179 p.

Sârbu, Marian. Tricolorul, jos - steagul roşu, sus! Schimbare silnică de pavilion (Le drapeau national,
enbasle drapeau rouge, en haut! Chaugement forée de pavillion). In: DI, 2000, 5, nr. 8, p.55-57.

Scafeş, Cornel I. Armament antitanc din dotarea armatei române în 1941-1945 în colecţiile Muzeului
Militar Naţional (Armement antichar de l'équipement de l'armée roumaine dans les collections du Musée
Militaire National). In: BMMN, 2003, 1, nr. 1, p.271-282.

Scafeş, Cornel I. Casca germană model 1935 (Armement allemand pour nos troupes). In: MI, 1999, 33,
nr. 9, p.63-66.

Scafeş, Cornel I. Luptele pentru apărarea Moldovei 1944: Războiul ajunge la frontierele României (Les
luttes pour la défense de la Moldavie. La guerre arrive aux frontieres de la Roumanie). In: DI, 1999, 4, nr.
7, p.49-52.
Scafeş, Cornel I.; Şerbănescu, Horia Vladimir. Români în Waffen SS (Des Roumains aux côtés de
Hitler). In: MI, 2001, 35, nr. 11, p.75-78.

Schönherr, Klaus. Die Auswirkungen der militärischen Situation 1944 auf die deutsch-rumänischen
Beziehungen. In: RRH, 1999, 38, nr. 1-4, p.151-181.

Schönherr, Klaus. Influenţa Wermachtului asupra politicii interne a României în ianuarie 1941
(L'influence de Wermacht sur la politique inérieure de Roumanie en janvier 1941). In: Document, 2001,
4, nr. 2-4, p.46-53.

Schönherr, Klaus. Problema bilaterală a aprovizionării grupului de armate "Ucraina de Sud", aprilie-
august 1944 (Le probleme bilaterale d'approvisionnement du groupe des armées "Ucraina de Sud"). In:
RI, 1999, 10, nr. 3-4, p.333-346.

Scoppa, Renato Bova. Mussolini nu se lasă convins (Mussolini ne peut pas ętre convaincu). In: DI,
2004, 9, nr. 2, p.41-48.

*Scurtu, Ioan. The Army and the Romanian society at the Outset of World War Two In: Geopolitics and
History at the Crossroad between Millenia. Bucharest, 2000, p.193-203.

Scurtu, Ioan. Situaţia internaţională a României în anii celui de-al doilea război mondial (La situation
internationale de la Roumanie pendant les années de la deuxieme guerre mondiale). In: DI, 2001, 6, nr. 7,
p.4-7.

Sebestyén, Kálmán. Magyar rádióadó Kolozsvárt 1940-44 között (Émetteur radio en hongrois a Cluj
entre 1940-1944). In: Művelődés, 2000, 53, nr. 10, p.26-27.

Serediuc, Mircea. Acţiuni ale marinei române pentru apărarea litoralului şi a comunicaţiilor maritime în
anul 1943 (Actions de la marine roumaine pour la défense du littoral et des communications maritimes en
1943). In: AMMR, 1999, 2, p.213-216.

Simion, Eugen; Berindei, Dan; Constantiniu, Florin; Buzatu, Gheorghe; Scurtu, Ioan; Otu, Petre.
23 august 1944. In: Academica, 2004, 14, nr. 30, p.3-29.

Sinescu, Maria. Refacerea unităţii naţionale, obiectiv prioritar al statului român în anii 1940-1944 (La
reconstruction de l'unité nationale, objectif prioritaire de l'état roumain). In: RIM, 1999, nr. 4, p.7-10.

Solovei, Rodica. Activitatea guvernământului Transnistriei în domeniul social-economic şi cultural


(august 1941 - ianuarie 1944) (L'activité du gouvernement de Transnistria sur le plan social-économique
et culturel). Iaşi, Ed. Demiurg, 2004, 182 p.

Solovei, Rodica. Administrarea română în Transnistria (1941-1943) (Administration roumaine en


Transnistrie). In: D Rom., 2000, 7, nr. 3, p.92-107.

Solovei, Rodica. Trecerea Nistrului de către Armata Română (1941) - o decizie controversată (Le
passage du Niestre par l'Armée Roumaine - décision controversée). In: Tyragetia, 2001, 10, p.241-248.

Spânu, Alexandru-Alin. Atacurile aeriene sovietice asupra României (22 iunie - 16 octombrie 1941)
(Les attaques aériennes soviétiques contre la Roumanie). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin
Dobrinescu. Focşani, 2003, p.547-558.

Spânu, Alexandru-Alin. Economia României după primele luni de război. O evaluare semnificativă a
Serviciului Special de informaţii (L'économie de la Roumanie apres les premiers mois de guerre. Une
évaluation significative du service spécial d'informations). In: DI, 2001, 6, nr. 7, p.27-28.
Spânu, Alexandru-Alin. Locotenentul Mubaracsin despre Serviciul de informaţii al Flotei Mării Negre
(Un service secret soviétique inconnu). In: MI, 2001, 35, nr. 8, p.38-41.

Spânu, Alexandru-Alin. Organizaţii sovietice de spionaj şi terorism în Basarabia şi ţinutul Odessei în


anul 1941 (Organisations soviétiques d'espionnage et de terrorisme en Bessarabie et dans le pays
d'Odessa en 1941). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu. Focşani, 2003, p.389-397.

Spânu, Alexandru-Alin. Radiografia situaţiei din Dobrogea - noiembrie 1941 (La radiographie de la
situation de Dobroudja). In: AMMR, 2001, 4, p.261-265.

Stan, Constantin I. Buzoienii şi râmnicenii în războiul din răsărit (22 iunie 1941 - 23 august 1944)
(Gens de Buzău et Râmnic dans la guerre de l'Est). In: Mousaios, 2003, 8, p.361-379.

Stan, Constantin I. Ghiţă Popp şi semnarea armistiţiului de la Moscova cu Naţiunile Unite (12
septembrie 1944) (Ghiţă Popp et la signature de l'armistice de Moscou avec les Nations Unies). In:
Angustia, 2000, 5, p.157-167.

*Stănescu, Eugen. Operaţiunea "Reuniunea" (L'opération "Réunion"). In: Festung Ploieşti. Ploieşti,
2003, p.299-308.

*Stănescu, Eugen; Preda, Gavril; Stănescu, Iulia. Războiul petrolului la Ploieşti (La guerre du pétrole
a Ploieşti). Ploieşti, Ed. Printeuro, 2003, 336 p.

Stănescu, Iulia. Situaţia prizonierilor de război din România şi tratamentul acordat acestora de către
autorităţile civile şi militare (L'état des prisonniers de guerre de Roumanie et le traitement offert a ces
prisonniers par les autorités civiles et militaires). In: Festung Ploieşti. Ploieşti, 2003, p.289-298.

Stoian, Dan. Pumnul ţării. Grupul 5 Bombardament greu (Le groupe 5 bombardement lourd). Bucureşti,
Ed. Modelism, 1999, 288 p.

Stoianovici, Constandina; Duţu, Alesandru. Mareşalul, jurnal de front [1941] (Le Maréchal, Journal de
front). In: Document, 2000, 3, p.37-40.

Stoica, Ionel. Ce ştiau românii despre bătălia de la Stalingrad? (Ou'est-ce que les roumains savent sur la
lutte de Stalingrad?). In: RIM, 2004, nr. 1-2, p.65-75.

Stoina, Neculai; Ucrain, Constantin. Eroi au fost, eroi sunt încă (Ils étaient héros, ils le restent encore).
Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2000, 308 p.

Stroe, Laurenţiu. Destine de august. Începutul sfârşitului monarhiei în România (Destins d'aoűt. Le
début de la fin de la monarchie en Roumanie). In: Carpica, 1998, 27, p.271-276.

Stroescu, Dan. Tragedia cargoului "Bistriţa" (La tragédie du cargo "Bistriţa"). In: AMMR, 2001, 4,
p.197-200.

Szabó, Csilla Andrea. Holocaustul evreiesc din timpul celui de-al doilea război mondial. Ghetoul din
Târgu Mureş (Le holocauste juif pendant la deuxieme guerre mondiale. Le ghetto de Târgu Mureş). In:
C-Brătianu, 2001, 4, nr. 1, p.48-52.

Şandru, Dumitru. Bucovina şi nordul Basarabiei în planurile iredentei ucrainene (1940-1944) (Bucovine
et le Nord de Bessarabie dans les plans de l'irédentisme ukrainien). In: D Rom., 1997, 4, nr. 2, p.86-98.

Şandru, Dumitru. Convenţia româno-germană din 12 mai 1943 şi recrutarea saşilor şi şvabilor din
România în armata Reich-ului (La convention roumaine-allemande du 12 mai 1943 et le recrutement des
saxon et des sonabes de la Roumanie dans l'armée du Reich). In: Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale.
Studii. Iaşi, 2000, p.298-307.

*Şandru, Dumitru. Deportarea ţiganilor în Transnistria - 1942 (La déportation des Tsigans en
Transnistria). In: Deportarea rromilor în Transnistria. Bucureşti, 2000, p.52-62.

Şerbănescu, Ion. Un domn Lupu (Un monsieur Lupu). In: BCMA, 1999, p.16-25.

Şiperco, Andrei. Relaţii româno-elveţiene în anii celui de-al doilea război mondial (1939-1944)
(Relations roumaines-helvétiques pendant la dexsieme guerre mondiale). Bucureşti, Ed. Enciclopedică,
2001, 271 p.

Şorban, Raoul. O misiune diplomatică secretă: Mesajul regentului Horthy către Iuliu Maniu (Une
mission diplomatique secrete: Le Message du régent Horthy vers Iuliu Maniu). In: DI, 1999, 4, nr. 5,
p.54-58 ; nr. 8, p. 40-41.

Şorban, Raoul. Pe drumul calvarului (Sur le chemin du calvaire). In: Cetatea, 2000, 3, nr. 11, p.12-13.

Şorban, Raoul. Un gest de respect faţă de istorie (Le respect de l'histoire). In: Mareşalul Antonescu la
judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.189-190.

*Ştefan, Gheorghe. Încadrarea prizonierilor de război români, de pe frontul de răsărit în armata română
(L'assimilation des prisonniers de guerre roumains du front de l'Est, a l'armée roumaine). In:
Xenopoliana, 1999, 7, nr. 1-2, p.67-78.

Ştefan, Ilie. În acţiune: submarinele (Eu action: les sous-marins). In: DI, 2000, 5, nr. 8, p.27-29.

Ştefan, Marian. Falsul pe post de document istoric (Au mois de septembre 1943, le sort de l'Europe de
l'Est etait décidé. Un document inedit). In: MI, 2004, 38, nr. 8, p.21-22.

Ştefănescu, Alexandru. Bombardament cu scrisori. Operaţiunea "Cornflakes" (Corespondance: l'affaire


"Cornflakes"). In: MI, 2004, 38, nr. 1, p.55-57.

Ştefănescu, Gheorghe. Adevărul istoric trebuie să triumfe (La vérité historique doit ętre acceptée). In:
MIA, 2001, 1, nr. 3, p.23-30.

Talaşman, Doina; Carp, Cornel. Influenţarea psihologică a soldaţilor români prin emisiunea "Ora
armatei" (1941-1945) (Influence psychologique exercé sur soldats roumains a travers l'emission "l'Heure
de l'armée"). In: Document, 2003, 6, nr. 2, p.15-17.

Tanasiciuc, Claudiu. Reeducaţii Gulagului din Oranki (Les reéduqués du Goulag de Oranki). In:
Memoria, 1999, nr. 29, p.119-125.

Tănase, Mircea. Paraşutiştii din România în timpul celui de-al doilea război mondial (Les parachutistes
de Roumanie pendant la seconde guerre mondiale). In: BMMN, 2003, 1, nr. 2, p.436-444.

*Tănase, Mircea. Salt în istorie. Paraşutiştii din România în anii celui de-al doilea război mondial (Les
parachutistes de Roumanie dans les années de la seconde guerre mondiale). Bucureşti, Ed. Academiei de
Înalte Studii Militare, 2003, 222 p.

Tănase, Tiberiu. Armata Roşie pe teritoriul României (23 august - 30 octombrie 1944) (L'armée Rouge
sur le territoire de la Roumanie). In: RIM, 2000, nr. 5-6, p.39-40.

Tâlmaciu, Bogdan. Cauzele insuccesului relativ al Armatei a 4-a române la Odessa (Les causes de
l'insucces relatif de Armée roumaine a Odessa). In: BŞUP-SI, 2002-2003, 1-2, p.274-279.
Tejchman, Miroslav. 1941-1943. Radiografia unui eşec (Collaboration roumano-croato-slovaque). In:
MI, 2002, 36, nr. 1, p.44-47.

Tejchman, Miroslav. Eduard Bene şi opoziţia română (1941-1944) (Eduard Bene et l'opposition
roumaine). In: MI, 2000, 34, nr. 3, p.5-8.

Tejchman, Miroslav. Voluntari români în unităţile SS (Voluntaires roumains dans les troupes de la SS).
In: MI, 2001, 35, nr. 1, p.59-62.

*** Tentaţia libertăţii. Operaţiunea "Sumava", un simplu pretext (L'opération "Sumava", un simple
pretexte). Coordonator: Oşca, Alexandru. Autori: Oşca, Alexandru; Oroian, Teofil; Nicolescu, Gheorghe;
Popa, Vasile. Bucureşti, Ed. Militară, 1999, 220 p.

Teodorescu, Aurelian. Regele Mihai în conul de umbră al mareşalului Ion Antonescu (Le roi Mihai
éclipsé par le maréchal Ion Antonescu). In: Argessis, 2000, 9, p.413-424.

Theodoru, Radu. Holocaust sau măsluirea istoriei (Le holocauste ou la falsification de l'histoire). In:
MIA, 2001, 1, nr. 3, p.66-72.

Tomşa, Mircea. A vrut Stalin să-l restaureze pe Carol al II-lea? (A-t-il voulu Stalin restaurer Carol II?).
In: DI, 2000, 5, nr. 5, p.63-64.

Torjescu, Sergiu S. Cu ambulanţa 38 Munte din munţii Bucovinei până la marea Azov (iunie-octombrie
1941) (Ŕ l'ambulance au service des soldats, entre Bucovine et la Mer Azov). In: RIF, 2001, 2, nr. 2, p.3-
23 ; 2002, 3, nr. 1, p. 7-47; nr. 2, p. 3-32.

Traşcă, Ottmar. Bombardamentele anglo-americane asupra României, aprilie-august 1944. Percepţii


germane şi maghiare (Les bombardaments anglo-américains sur la Roumanie. Perceptions allemandes et
hongroises). In: AIICN, 2002, 41, p.191-210.

Traşcă, Ottmar. Disensiuni între conducerea Grupului Etnic German şi Biserica evanghelică din
Transilvania în perioada 1940-1944 (Diversion entre la direction du Groupe Ethnique Allemand et
l'Eglise évangelique de Transylvanie entre 1940-1944). In: AIIR, 2004, 1, p.173-198.

Traşcă, Ottmar. Impactul problemei Transilvaniei asupra colaborării militare româno-germană. 1941-
1944 (L'impact de la question de la Transylvanie sur la collaboration militaire roumaino-allemande). In:
AIICN, 2001, 40, p.155-184.

Traşcă, Ottmar. O mărturie germană inedită privind înfrângerea armatei a 3-a române în noiembrie
1942 (Une attestation allemande inédite concernant la défaite de la 3-eme armée roumaine). In: Societate
şi civilizaţie. Prof. dr. Marcel Ştirban. Târgu-Mureş, 2002, p.735-750.

Traşcă, Ottmar. The Political and Military Romanian-german Relations in August 1944 In: Romanian
and British Historians on the Contemporary History of Romania. Cluj-Napoca, 2000, p.43-56.

Traşcă, Ottmar. Problema Transilvaniei în contextul relaţiilor politico-militare româno-germane (1940-


1944) (La question de la Transylvanie dans le contexte des relations politico-militaire roumaino-
allemandes). In: Omagiu istoricului Dan Berindei. Focşani, 2001, p.464-477 ; Trans. R, 2002, 11, nr. 1, p.
132-140 (în lb. engleză).

Traşcă, Ottmar. Relaţiile româno-ungare şi problema Transilvaniei (1940-1944) (Les relations


roumaino-hongroises et la question de la Transylvanie). In: AIIX, 2004, 41, p.311-350.

Traşcă, Ottmar. Transilvania sub "arbitraj" german (La Transylvanie sous "l'arbitrage" allemand). In:
DI, 2000, 5, nr. 7, p.51-54.
Traşcă, Ottmar. Un document inédit concernant le Mouvement Légionnaire pendant son exil en
Allemagne (1941-1942). In: Trans. R, 2000, 9, nr. 2, p.66-72.

Treptow, Kurt W. Decizia de trecere a Nistrului (La décision de franchir le Nistre). In: Mareşalul
Antonescu la judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.147-152.

Troncotă, Cristian. Activitatea informativă a SSI pe frontul de est în perioada de campanie (iunie 1941 -
august 1944) (L'activité informative de la SSI sur le front de l'Est pendant la campagne). In: Omagiu
istoricului Ioan Scurtu. Focşani, 2000, p.475-524.

Troncotă, Cristian. Atentate dejucate (Attentats déjonés). In: DI, 2000, 5, nr. 9, p.51-53.

Troncotă, Cristian. Dezastrul de la Stalingrad în versiunea SSI (Le désastre de Stalingrad dans la
version SSI). In: DI, 1999, 4, nr. 7, p.37-40.

Troncotă, Cristian. Din istoria S.S.I. Misiune în Cehoslovacia ocupată [a maiorului Ioan Bâlteanu] (De
l'histoire des services secrets. Le majeur Bălteanu en mission a Prague). In: MI, 2004, 38, nr. 6, p.17-20.

Troncotă, Cristian. Glorie şi tragedii: momente din istoria Serviciilor de informaţii şi Contrainformaţii
române pe frontul de est (1941-1944) (Gloire et tragédies: de l'histoire des Services roumaines
d'Information et Contreinformation sur le front de l'est). Bucureşti, Ed. Nemira, 2003, 328 p.

Tudor, Alina. Legionarism şi comunism: un mariaj posibil? (Légionnarisme et communisme: un mariage


posible?). In: A  tot., 2000, 8, nr. 1-2, p.148-155.

Turcu, Oana. Politica economică a României în cadrul relaţiilor româno-germane (La politique
économique de la Roumanie dans le cadre des relations roumaino-allemandes). In: Europa XXI, 2002-
2003, 11-12, p.213-234.

Ţibrea, Vasile. Contribuţia Corpului de Munte la eliberarea Bucovinei de Nord (iulie 1941) (La
contribution du Corps de Montagne a la libération de la Bucovine de Nord). In: VRR, 1999, nr. 4, p.85-
89.

Ţurlea, Petre. Ip şi Trăznea. Atrocităţi maghiare şi acţiune diplomatică românească. Studii şi documente
(Atrocités hongroises et action diplomatique roumaine. Etudes et documents). Bucureşti, Ed.
Enciclopedică, 1996, 595 p.

Ucrain, Constantin. Eroii aerului (Les héros de l'air). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 1999, 152 p.

Udrea, Traian. 23 August 1944. Controverse istorico-politice. Studiu istoriografic (23 Aoűt 1944.
Controverses historico-politiques. Etude historiographique). [Bucureşti], Ed. Alex-Alex şi Leti Press,
2004, 286 p.

Urluianu, Constantin. Aspecte ale stării de spirit pe frontul de răsărit în timpul războiului de eliberare a
Basarabiei şi a nordului Bucovinei (Aspects de l'état d'esprit sur le front de l'Est pendant la guerre de
libération de Bessarabie et du Nord de Bucovine). In: AŞUI ist., 2000-2001, 46-47, p.171-193.

Urluianu, Constantin. Raporturile armatei române cu populaţia civilă din Basarabia şi nordul
Bucovinei; aspecte ale stării de spirit. 22 iunie - 26 iulie 1941 (Les rapports de l'armée roumaine avec la
population civile de Bessarabie et la nord de la Bucovine; aspects de l'état d'esprit). In: Argessis, 2001,
10, p.383-393.

*Vágó, Raphael. Holocaust Studies. Recent Historiographical and Methodological Trends In: The
Holocaust and Romania. Bucharest, 2003, p.134-144.
Vaida, Ioan. Fapte eroice neomologate (Faits héroiques pas homologués). In: BCMA, 2002, nr. 8-9, p.87-
95.

Vasile-Ozunu, Mihail; Otu, Petre. Înfrânţi şi uitaţi. Românii în bătălia de la Stalingrad (Vaincus et
oubliés. Les roumains dans la bataille de Stalingrad). Bucureşti, Ed. Ion Cristoiu, 1999, 300 p.

Vasile, Valentin. Un avantpost de românism doar de doi ani. Institutul de Domnişoare din Odessa (Un
avantposte de roumanité depuis 2 ans. L'Institut de Desmoiselles d'Odessa). In: Historia, 2003, 2, nr. 24,
p.68-71.

Văratec, Vitalie. Eroi români în cimitirele Odessei (Héros roumains dans les cimetieres d'Odesse). In:
RIM, 1999, nr. 5, p.17-24.

Verenca, Olivian. Administraţia civilă română în Transnistria 1941-1944 (L'administration civile


roumaine en Transnistrie). Ediţie de: Alexiu, Şerban. Bucureşti, Ed. Vremea, 2000, 399 p.

Vertan, Maria; Truţescu, Cătălina. Refugiul populaţiei româneşti din nordul Transilvaniei în judeţul
Timiş-Torontal după Dictatul de la Viena (Le refuge de la population roumaine du nord de la
Transylvanie dans le dép. Timiş-Torontal apres de Diktat de Vienne). In: Societate şi Civilizaţie în
Banatul istoric. Timişoara, 2003, p.193-197.

Vese, Vasile. Locul României în "jocul procentajelor" din 9 octombrie 1944 (La place de la Roumanie
dans la "jeu des pourcentages" du 9 octobre 1944). In: AŞUI ist., 2000-2001, 46-47, supliment, p.415-
426.

Vieru-Işaev, Maria. 1941. La ordinul Moscovei, Chişinăul a devenit "oraşul ruinelor" (Ŕ l'ordre de
Moscou Chişinău est devenu "la ville des ruines"). In: RIM, 2004, nr. 1-2, p.56-64.

Voievozeanu, Ion. Operaţia Armatei 1 române dintre Hron şi Morava (L'opérations de la Premiere
Armée roumaine entre Hron et Morava). In: Omagiu istoricului Dan Berindei. Focşani, 2001, p.502-511.

Voja, Ion. Surt istoric al "holocaustului" (Breve histoire du holocaust). In: Mareşalul Antonescu la
judecata istoriei. Bucureşti, 2000, p.201-223.

Vultur-Sălăgean, Marcela. Administraţia sovietică în Nordul Transilvaniei (noiembrie 1944 - martie


1945) (L'administration soviétique au Nord de Transylvanie). Cluj-Napoca, Ed. Fundaţiei Culturale
Române, 2002, 252 p.

Vultur-Sălăgean, Marcela. Proiecte ale Marilor Puteri privind viitorul Transilvaniei (Projets des Grands
Pouvoirs concernant le futur de la Transylvanie). In: România şi relaţiile internaţionale în secolul XX.
Cluj-Napoca, 2000, p.204-214.

Wexler, Teodor. Dr. Wilhelm Filderman mulţumeşte (Wilhelm Filderman rend grâce a l'élite roumaine).
In: MI, 2000, 34, nr. 5, p.43-46.

Wexler, Teodor. Generalul Dragalina salvează mii de evrei din Cernăuţi (Á Tchernovtsy, le général
Dragalina sauva des milliers de juifs). In: MI, 2001, 35, nr. 3, p.63-66.

Wexler, Teodor. Maniu îi face un rechizitoriu lui Tătărescu (Iuliu Maniu: un réquisitoire contre Gh.
Tătărescu). In: MI, 2000, 34, nr. 8, p.17-22.

Wexler, Teodor. Oameni din omenie. Intervenţiile scriitoarei Cancicov pentru salvarea comunităţii
evreieşti din Bacău (Une femme de lettre Georgeta Canciov a l'appui de la population juive). In: MI,
1999, 33, nr. 10, p.55-56.
Wexler, Teodor; Benjamin, Lya. Un document fals (Un faux documents). In: RI, 1999, 10, nr. 3-4,
p.397-401.

Zainea, Ion. Aspecte privind aplicarea convenţiei de armistiţiu în judeţul Bihor (1945-1946) (Aspects de
la mise en oeuvre de la convention d'armistice dans le dép. de Bihor). In: Istoria - o meditaţie asupra
trecutului. Iaşi, 2001, p.435-453.

Zidaru, Robert. 23 august 1944: Preliminarii şi desfăşurare (Préliminaires et déroulement). In:


Mareşalul Antonescu la judecata istoriei. Bucureşti, 2002, p.248-266.

http://www.bcucluj.ro/re/BistRO1999-2004/CUPRINS/BVI04.HTM