Sunteți pe pagina 1din 2

HOLOCAUSTUL ÎN ROMÂNIA

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

SURSE SECUNDARE

1. Goldhagen Daniel Jonah, Hitler’s willing executioners : ordinary Germans and the
Holocaust , Londra, Editura Abacus, 2003, 634 p.
2. Graf Jürgen, Holocaustul sub scaner : martori oculari sau legile naturii?,
Bucureşti, Editura Samizdat, 2000, 96 p.
3. Gyémánt Ladislau, Evreii din Transilvania : destin istoric = The Jews of
Transylvania : a historical destiny, Cluj-Napoca, Editura Institutului Cultural Român,
2004, 313 p.
4. Hamann Brigitte, Viena lui Hitler : anii de ucenicie ai unui dictator, Bucureşti,
Editura Vivaldi, 2000, 791 p.
5. Haynes Rebecca, Politica României faţă de Germania între 1936 si
1940, Iaşi, Editura Polirom, 2003, 214 p.
6. Hilberg Raul, Exterminarea evreilor din Europa, Bucureşti, Editura
Hasefer, 1997, 2 vol.
7. Hillgruber Andreas, Hitler, Regele Carol şi Mareşalul Antonescu : relaţiile germano-
române : (1938-1944), Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, 523 p.
8. Hîncu Dumitru, Un licăr în beznă : acţiuni necunoscute ale
diplomaţiei române, Bucureşti, Editura Hasefer, 1997, 255 p.
9. Iancu Carol, Evreii din România : 1919-1938 : de la emancipare la marginalizare,
Bucureşti, Editura Hasefer, 2000, 379 p.
10. Ioanid Radu, Holocaustul în România : distrugerea evreilor şi romilor sub regimul
Antonescu : 1940-1944, Bucureşti, Editura Hasefer, 2006, 454 p.
11. -----, Răscumpărarea evreilor : istoria acordurilor secrete dintre
România şi Israel, Bucureşti, Editura Polirom, 2005, 224 p. (documente)
12. -----, Evreii sub regimul Antonescu, Bucureşti, Editura Hasefer, 1997, 430 p.
13. Ionescu Mihail, Evreii sub regimul Antonescu, Bucureşti, Editura Hasefer, 1997, 430
p.
14. -----, Tehnica şi resorturile teroarei în perioada dictaturii legionar-antonesciene, în
Împotriva fascismului : sesiunea ştiinţifică privind analiza critică şi
demascarea fascismului în România, Bucureşti, Editura Politică, 1971,
320 p.
15. Kershaw Ian, The ,,Hitler myth” : image and reality in the Third Reich, Oxford,
Editura Oxford University Press, 2001, 299 p.
16. Koehler Hansjürgen, Inside the Gestapo : Hitler’s shadow over the world, Londra,
Editura Pallas, 1940, 287 p.

1
17. Laqueur Walter, The terrible secret : suppression of the truth about Hitler’s "final
solution" : with a new introduction by the author, New York, Editura Henry Holt and
Company, 1998, 262 p.
18. Mircu Marius, Ce s-a întamplat cu evreii în şi din România. Vol.
2: Prigoana cea mare, Bat Yam, Editura Glob Papirus, 1996, 400 p.
19. Onişoru Gheorghe, România în anii 1944-1948 : transformări
economice şi realităţi sociale, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică,
1998, 196 p.
20. Pelin Mihai, Legendă şi adevăr, Bucureşti, Editura Edart, 1994, 128 p.
21. Podrowinski Marian, Hitler şi clanul lui, Bucureşti, Editura Colosseum, 1990, 190 p.
22. Poliakov Léon, Ornea Liviu, Breviarul urii : al III-lea Reich şi evreii, Paris, Editura
Samuel Tastet, 2004, 480 p.
23. Radosav Maria, „Livada cu rodii”. Carte şi comunitate evreiască în nordul
Transilvaniei (secolele XVIII- XX), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007, 353 p.
24. Rosenbaum Ron, Explaining Hitler : the search for the origins of his evil, New York,
Editura Harper Perennial, 1999, 444 p.
25. Saioc Florian, Psalmul cenuşii : (holocaustul perpetuu), Târgu-Jiu, Editura Rhabon,
, 2003, 100 p.
26. Sima Horia, Era Libertăţii : Statul Naţional Legionar, Constanţa, Editura
Metafora, 2004, 2 vol.
27. Stanciu Sergiu, Evreii din România între anii 1940-1944. Vol.
4: Bilanţul tragediei - renaşterea speranţei : 1943-1944, Bucureşti,
Editura Hasefer, 1998, 513 p.
28. -----, Evreii din România între anii 1940-1944. Vol. 3. Partea 1-
2: Perioada unei mari restrişti : 1940-1942, Bucureşti, Editura Hasefer,
1997, 2 vol.
29. Trevor-Roper Hugh, Adolf Hitler : directive de război, Editura Elit, Ploieşti, 1999,
432 p.
30. Theodoru Radu, A fost sau nu Holocaust?, Bucureşti, Editura Lucman,
2002, 335 p.
31. Stoenescu, Alex Mihai, Armata, Mareşalul şi evreii : cazurile Dorohoi, Bucureşti,
Iaşi, Odessa, Editura RAO, Bucureşti, 1998, 507 p.
32. Strejnicu Flor, Mişcarea legionarǎ şi evreii, Sibiu, Editura Imago, 1996, 304 p.
33. Vultur Smaranda, Memoria salvată : evreii din Banat, ieri şi azi Iaşi,, Editura
Polirom, 2002, 465 p.
34. Weinreich Max, Hitler’s professors : the part of scholarship in Germany’s crimes
against the Jewish people, Londra, Editura Yale University Press, 1999, 291 p.
35. Wiesel Elie, Final report, Bucureşti, Editura Polirom, 2005, 416 p.
36. Wistrich Robert S., Hitler and the Holocaust, New York, Editura The Modern
Library, 2003, 295 p.
37. Yavetz Zvi, Viaţa politică şi "problema evreiască" în timpul domniei
regelui Carol al II-lea : (1930-1940), Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2006,
163 p.

de Mnere Calin

S-ar putea să vă placă și