Sunteți pe pagina 1din 4

11.

- Vechi Locuri Sacre şi Vortexuri

1.- SUNDAR SINGH ne spune(1907):


TOATE LOCURILE SACRE din ROMANIA, vor deveni FOCARE TRANSFIGURATOARE
DE ILUMINARE şi DESCOPERIRE a ADEVĂRULUI DIVIN.

2.- Gicu Dan precizare:


În cadrul Spaţiului Românesc(dar şi din alte ţări), Locurile Sacre sunt posesoarele
inevitabile inclusiv şi ale unor Vortexuri-Fluxuri Energetice 5 Dimensionale.
Utilizând (dar şi creând deseori) aceste Vortexuri, de fapt Fii Luminii vremurilor
trecute le-au utilizat toate potenţialele la fel de uşor, aşa cum noi utilizăm azi la
fel de uşor utilizăm bunurile materiale.
3.-O Entitate de Lumină ne spune:
Acolo unde au existat Locuri Sacre şi Spirite Luminoase, s-au format Conuri-
Vortexuri-Fluxuri energetice de lumină, cu alte cuvinte s-au emis nişte fuioare
energetice telurice, din care se emit fluide energetice zonei în care au trăit Marile
Spirite care şi-au adus contribuţia la Iluminarea Zonei şi a Locuitorilor din acea
Zonă(mesager Melfior Ra).

4.- Munţii Vâlcanului, din judeţul Gorj-exemplificare:


Melfior Ra experienţă personală :
Astăzi 7 ianuarie 1999, am primit o scrisoare de la Gicu Dan din Sântana , Judeţul
Arad, în care mi-a trimis o fotografie care reprezintă un loc minunat din Munţii
Vâlcanului. Am testat poza cu palma dreaptă…am Simţit ceva deosebit, o înaltă
frecvenţă vibraţională şi deodată prin dedublare mă aflam acolo în mijlocul naturii.
M-am dus direct la PIETRELE pe care la văzusem în fotografie, dar pe care acum le
vedeam în faţa ochilor mei astrali.
M-am aşezat cu corpul astral pe piatra despre care prietenul şi fratele meu întru
cunoaştere Gicu Dan îmi povestise cândva şi am simţit că din adâncul pământului
urcă un fluid energetic care m-a străbătut pe coloana vertebrală. Odată cu el am
primit de la O Entitate de Lumină şi următoarele informaţii: Cândva aici vieţuiau
Fiinţe Luminoase, Mari Preoţi care se ocupau cu menţinerea şi întreţinerea
graniţelor energetice ale Marii Dacii. Tot aici se afla şi o Şcoală de Iniţiere în
Tainele Ezoterice şi totodată un Centru Puternic şi Sacru precum cel din
Sarmisegetuza Regia.
În adâncul pământului pe linie verticală cu această piatră care se aseamănă foarte
mult cu sculptura lui Brâncuşi intitulată,, Poarta Sărutului,, se află o încărcătură
energetică.

Poarta Sărutului de la Tg-Jiu, Lucrare a Sculptorului Constantin Brâncuşi.


Pe stâlpi se observa cele două jumătăţi de cerc(Yin-nul şi Yanug-ul).
Din motive spirituale întemeiate, modelul sculptural 3D din munţii Vâlcanului nu
face deocamdată obiectul expunerii publice internaţionale.
(Foto: Liciu Constantin)
În permanenţă se emite energie benefică spre suprafaţă,..., captată de vârful unui
con energetic din adânc, fixat în Braţul de Nord al Crucii Energetice Telurice. În
acest loc se emite permanent un fluid captat din unda fluidică energetică emisă de
Soare şi captată de Piramida Luminii Celeste din Egipt, ce o trimite spre Piramida
Nordică din Munţii Retezat-România.
Iată de ce a trebuit să primeşti fotografia cu acest loc şi de ce la rândul lui Gicu
Dan a trebuit să vină aici cândva, pentru ca prin voi să putem comunica Lumii
Pământene aceste informaţii.
Iată de ce a venit aici şi Conştantin Brâncuşi , Marele Spirit care a sculptat în
piatră ceea ce a văzut aici şi anume: două energii Yin şi Yang, efemerul şi eternul,
femininul şi masculinul, pozitivul şi negativul, îngemănarea şi separarea(extras
din cartea Crucea Energetica a Terrei-autor Melfior Ra)

12.-Locuri unde se intenţionează a se Construi Viitoarele Temple


Divine –Universităţi Spiritual Divine.
1.- Gicu Dan precizare:
Viitoarele Temple-Universităţi Spiritual Divine vor fi amplasate în apropierea
Piramidelor Energetice Primordiale din Spaţiul Românesc(dar şi de pe Terra), şi
aşa cum energia 5D expandează pe toată planeta, aceste utilităţi de Ştiinţă
Spiritual Divină vor fi construite şi în alte amplasamente fizice predeterminate de
viitorii Mari Maeştrii ai Luminii Cristice.

2- IISUS CRISTOS ne exemplifică:


Cu privire la revelaţia pe care ai primit-o (Gicu) şi conform căreia lângă vatra
satului Boroşteni-Gorj, în apropierea Piramidei Energetice Primordiale(a lui Miki)
se v-a construi o Universitate Spirituală, îţi pot confirma că totul aşa va fi în
viitor.
Deocamdată, sub acest aspect lucrurile sunt întârziate(era anul 2003), deoarece
trezirea spirituală este destul de anemică( între timp s-au mai accelerat
lucrurile) , fapt pentru care estimăm construcţia acestei Universităţi Spirituale de
către cei ce vă vor urma.
Tot atunci cu construirea acestui MARE TEMPLU SPIRITUAL de la
BOROŞTENI( comuna Peştişani-judeţul Gorj ), se vor clarifica multe dintre
enigmele acestei ţări.
Dacă aceste informaţii spirituale ar fi oferite acum dintr-o dată, şocurile ar fi
foarte mari deoarece lumea încă nu este pregătită să le accepte, cu toate că la
nivel de PLAN DIVIN, la ora actuală PACEA şi ARMONIA între oamenii Terrei
trebuia să se simtă.
De voi depinde ce alegeţi, dar nu uitaţi că evenimentele se precipită spre voi,
deoarece aşa cum spuneam şi cu alte ocazii, timpul este condensat. (mesager
Floare Bândariu).
Pe panta muntoasă Faţa Crucii sau pe Platoul Gornoviţa, ambele aflate în dreapta
râului Bistricioara(satul Boroşteni-Gorj),se va construi Noua Universitate
Spirituală(Foto: Gicu Dan).

3- St. Germain ne spune despre aceste viitoare Noi Şcoli Spirituale:


Într-una dintre întrupările mele anterioare pe Pământ am descoperit că zona
munţilor voştri este una din cele mai Sfinte şi Sacre din lume. Deşi îmi plăcea sa
vizitez marile oraşe ale Europei, întotdeauna m-am întors în această zona, locul
care este Adevăratul loc de naştere al Civilizaţiei Moderne!
Energiile care sunt în munţii acestui pământ sunt vechi energii Atlante, păstrate şi
ascunse, ştiind în acele vremuri vechi că va trece mult până când va fi potrivit ca
ele sa fie utilizate. Acel moment este acum.
In această Noua Energie Spirituala, există potenţialul pentru noi cercetări in
domeniul vindecării. Exista potenţialul de a se redeschide aici Şcolile Misterelor
(ca Mari Temple Spirituale, sau Universităţi Spirituale), pentru ca ele au fost
foarte puternice, acum 700 de ani( 1300 e.n).
Oameni din toată lumea veneau la aceste Şcoli Secrete din România ca să înveţe.
Se studia Energia, Vindecarea, Artele Spirituale şi lucruri precum Călătoria
Multidimensională. Dar, din nou, acestea toate au fost suprimate acum multa
vreme. Acum Şcolile se pot întoarce şi cei care staţi aici astăzi(an 2009), aveţi
potenţialul de a fi cei care sa le redeschidă!
Mişcaţi energia aceea, luaţi iniţiativa ţi priviţi cum lucrurile încep să prindă contur!
Când o veţi face, veţi vedea ca oameni din toata lumea vor veni iarăşi in aceasta
zona a României (Braşov), ca să studieze (în aceste Noi Universităţi Spiritual
Divine) Energia Spirituală şi Channelling-ul, Vindecarea şi Experienţele
Multidimensionale!( Mesager Coldre, Linda…Poiana Braşov-România).

URMEAZA PARTEA II BIS