Sunteți pe pagina 1din 1

2.

11 Intretinerea lucrarilor de cadastru general


2.11.1 Generalitati

Intretinerea lucrarilor de cadastru general reprezinta ansamblul de operatiuni, prin


care, documentele cadastrale sunt puse de acord cu modificarile survenite pe teren de la
data intoducerii cadastrului sau de la ultima actualizare a acestuia. Lucrarile de intretinere
ocupa un loc important in activitatea unitatilor de cadastru, geodezie si cartografie
judetene intrucat prin aceste lucrari se asigura una dintre cerintele de baza ale
documentelor cadastrului general si anume, aceea de reflectare permanenta a realitatii din
teren.
Din punct de vedere al modului de organizare, intretinerea lucrarilor de cadastru
general se face pe doua cai si anume, prin tinerea la zi sistematic - cotidian si prin
aducerea la zi periodica, conform cu Legea 7/1996 (Legea cadastrului si publicitatii
imobiliare) periodicitatea este de cel mult 6 ani, cand se va parcurge in mod obligatoriu
intregul teritoriu administrativ si se va confrunta continutul planurilor si al registrelor
cadastrale cu situatia reala din teren si se vor inregistra toate elementele modificatoare.
Pana la introducerea Cadastrului General pe un teritoriu administrativ sau in
perioada dintre inroducerea si intretinerea acestuia, publicitatea imobiliara se tine la zi prin
inscrierile cu caracter nedefinitiv pe baza documentatiilor de amplasament si delimitare a
bunurilor imobile elaborate in acest scop de persoane fizice si juridice autorizate si
receptionate de OJCGC.