Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECT DIDACTIC

DATA: 10.12.2009 DATA: 10.12.2009


CLASA: I CLASA: a III-a
ÎNVĂŢĂTOR:BANCU CLAUDIA ÎNVĂŢĂTOR:BANCU CLAUDIA
ARIA CURRICULARĂ:Tehnologii ARIA CURRICULARĂ: Limba si comunicare
DISCIPLINA: Abilităţi practice DISCIPLINA: Limba romana
SUBIECTUL:Peisaj de iarna SUBIECTUL: Iarna
TIPUL LECŢIEI: predare de noi cunoştinţe TIPUL LECŢIEI: activitate pluridisciplinara
SCOPUL LECŢIEI: SCOPUL LECŢIEI:
Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu Cunoaşterea caracteristicilor anotimpului iarna;
diverse materiale şi ustensile; îmbogăţirea vocabularului; aplicarea în lucrări practice
Educarea capacităţii de a realiza o lucrare respectând a cunoştinţelor despre iarnă;
indicaţiile primite;
Cultivarea gustului estetic, a spiritului critic şi
autocritic
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: - OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
să identifice materialele şi ustensilele folosite; -să denumească cuvinte referitoare la anotimpul iarna
- să stabilească tehnica de lucru prin care se va obţine ţinând cont de regula impusă de jocul didactic;
produsul finit; -să descrie aspecte generale ale iernii;
- să decupeze corect respectând conturul; -să alcatuiască propoziţii cu expresiile date;

-să lipescă obiectele decupate;


-să manifeste plăcere în realizarea tabloului de iarnă. -să efectueze exerciţii de înmulţire şi împărţire;
-să colaboreze în vederea realizării unui produs cât
METODE ŞI PROCEDEE: mai reuşit.
expunerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea, METODE ŞI PROCEDEE:
lucru în echipă, ciorchinele, învăţarea prin descoperire, conversaţia, explicaţia, explozia stelară, observaţia,
MATERIAL DIDACTIC: coli albe, carton alb, carton jocul didactic, exerciţiul, problematizarea, munca
albastru, coală roşie, lipici, foarfece, staniol, şabloane independentă, lucrul pe grupe/echipe, ciorchinele,
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe brainstorming-ul, turul galeriei, activitatea practică;
grupe MATERIAL DIDACTIC:ecusoane, fişe, creioane
RESURSE TEMPORALE:45 minute colorate,
RESURSE lipici,
UMANE:
aracet,
8 elevi
planşe suport, crenguţe ,
RESURSE UMANE: 2 elevi LOC DE DESFASURARE: sala de clasa
poliester.
LOC DE DESFĂŞURARE:sala de clasă
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe
BIBLIOGRAFIE:
grupe;
Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele I
RESURSE TEMPORALE:45 minute
şi a-II-a, Bucureşti 2004
RESURSE UMANE: 8 elevi
Metodica predării lucrului manual, Ion Şerdean, F.
LOC DE DESFĂŞURARE:sala de clasă
Dumitruleasa, Editura Didactică si Pedagogică
BIBLIOGRAFIE:
Ghidul învăţătorului pentru clasa a III-a, - Editura
Aramis 2007
Metodica predării limbii si literaturii române, Ioan
Şerdean , Editura Didactică si pedagogică
Programa şcolară de limba si literatura română
pentru clasa a III-a
DEMERS DIDACTIC

CLASA I CLASA A III-A


Momentele Conţinutul ştiinţific al Resurse Momentele Conţinutul ştiinţific al Resurse
lecţiei lecţiei lecţiei lecţiei
Moment Pentru o bună instructaj Moment Pentru buna instructaj
organizatoric desfăşurare a lecţiei, se organizatoric desfăşurare a lecţiei
va aerisi sala de clasă şi se va aerisi sala de
se va pregăti materialul clasă şi se va pregăti
didactic necesar. materialul didactic
Se stabileşte liniştea necesar.
în sala de clasă Se stabileşte
liniştea în sala de clasă
ACTIVITATE DIRECTĂ ACTIVITATE
Discuţii Voi purta cu elevii o INDIRECTĂ
pregătitoare discuţie despre iarna: conversaţia Captarea Vor avea de completat munca
În ce anotimp suntem? atenţiei un rebus; pe verticală independentă
Ce se întâmplă cu vor obţine cuvântul
natura? iarna.
Ce se întâmplă cu pomii?
Dar cu florile?
Ce fac păsările
călătoare?
Anunţarea Îi voi anunţa pe elevi că conversaţia
temei şi a astăzi, la ora de abilităţi
obiectivelor practice, vom realiza o
compoziţie , având ca
temă „Peisaj de iarna”.
Dirijarea Le voi explica modul de
învăţării lucru şi de execuţie a
lucrării. Vom intui
materialele prezente pe conversaţia
bănci. Ei vor avea de explicaţia
decupat şi apoi de lipit demonstraţia
pe o planşă: brad, casa,
un om de zapada...
Trebuie să ţină, de
asemenea, cont de modul
de aranjare a obiectelor
pe pagină.
ACTIVITATE ACTIVITATE
INDIRECTĂ DIRECTĂ
În timp ce elevii Se verifică rebusul.
explicaţia conversaţia
lucrează, eu îi voi Anunţarea Anunţarea titlului
munca
supraveghea şi ajuta pe lecţiei se va face sub
independentă temei si a
cei mai neîndemânatici obiectivelor forma unui joc. Elevii
sau voi oferi explicaţii vor extrage dintr-un
celor ce n-au înţeles. săculeţ jetoane pe care
sunt scrise cuvintele
unei propoziţii învăţarea prin
încurcate şi ei trebuie descoperire
să le citească astfel
încât propoziţia să aibă
înţeles.
“Astăzi vom discuta
despre anotimpul
iarna”. Se enunţă apoi
din obiectivele lecţiei:
descrierea aspectelor
generale ale iernii,
alcătuirea unui text
despre iarnă, pictarea
unor peisaje de iarnă,
rezolvarea unor
exerciţii matematice.
Dirijarea Elevii sunt împărţiţi în
învăţării 4 echipe, fiecare având
un nume sugestiv:
Echipa Îngeraşilor,
Echipa Urşilor polari,
Echipa Oamenilor de
zăpadă, Echipa
Pinguinilor. Fiecare elev
va primi un ecuson cu lucru în echipă
simbolul grupei sale. învăţarea prin
Fiecare grupă va descoperire,
primi câte un ciorchine problematizarea
cu următoarele teme
de dezbatere: Natura
iarna (Ce se întâmplă munca în echipă
iarna în natură?),
Sărbătorile de iarnă
(Care sunt sărbătorile
de iarnă?), Obiceiuri şi
tradiţii de iarnă (Care
sunt obiceiurile şi
tradiţiile de iarnă?) şi
Iarna în operele
literare (Ce opere
literare în care se
vorbeşte despre iarnă
cunoaşteţi?). După ce
elevii vor discuta tema
dată, vor completa
ciorchinele cu noţiunile
corespunzătoare.
(ANEXA 1)
Elevii vor afişa şi
prezenta lucrările învăţarea prin
realizate. Se va realiza descoperire
Turul galeriei pentru
lucrări, pe grupe.
Elevii se vor împărţi în
4 grupe: Grupa
Scriitorilor, Grupa
Matematicienilor,
Grupa Pictorilor şi problematizarea
Grupa Naturaliştilor.
Cunoaşterea mediului-
Grupa Naturaliştilor
Se vor completa pe o
planşă principalele
„semne” ale anotimpului
iarna: Brainstorming:
„Când aud cuvântul
iarnă mă gândesc
la.......”Desenaţi planta
care este tot timpul
verde.(ANEXA 2)
Matematică - Grupa
Matematicienilor
-Grupa va primi o fişă
pe care o va rezolva.
(ANEXA 3)
Limba română – Grupa
Scriitorilor
-Grupa primeşte o munca in echipa
foaie de hârtie pe care problematizarea
trebuie să alcătuiască
un text cu titlul
„Iarna”, pe baza
expresiilor date:
Cunună de steluţe
argintii, mantie albă
strălucitoare, covoare
albe şi moi, ninge
neîncetat, copaci de
zahăr, ger cumplit,
omăt sclipitor etc.
(ANEXA 4)
Educaţie plastică -
Grupa Pictorilor
Elevii vor picta un
tablou cu titlul „Iarna
pe uliţă”, prin tehnica
decolorării după ce vor
observa câteva desene
model.
Evaluarea ACTIVITATE DIRECTĂ Feed-back-ul ACTIVITATE
lucrărilor Se va face Turul conversaţia INDIRECTĂ
galeriei, discutandu-se Se vor anunţa elevii că munca
despre modul în care au vor trimite independentă
realizat tabloul de iarnă. învăţătoarei o
scrisoare. O vor începe
în clasă, dar o vor
termina acasă.
Informaţiile din
scrisoare:
Despre ce a fost vorba
în lecţie?
Ce mi-a plăcut cel mai
mult în această lecţie?
Ce mi-ar fi plăcut să
mai fac la această
temă?
Ce am învăţat în plus
astăzi?
Cum voi folosi pe viitor
ceea ce am învăţat azi?

Incheierea Se va cânta “Iarna” Incheierea Se va intona un cântec


activităţii activităţii despre iarnă.
Anexa 1

Natura iarna

(Ce se întâmplă iarna în


natură?)
Sărbătorile de iarnă
(Care sunt sărbătorile de
iarnă?)
Obiceiuri şi tradiţii
de iarnă
(Care sunt obiceiurile şi
tradiţiile de iarnă?)
Iarna în operele
literare
(Ce opere literare în
care se vorbeşte despre
iarnă cunoaşteţi?)
Anexa 2 – GRUPA NATURALIŞTILOR
Când aud cuvântul IARNĂ mă gândesc la…. (brainstorming)

IARNA

Desenaţi planta care este veşnic verde.


Anexa 3– GRUPA MATEMATICIENILOR
Ca
0 – verde
5 - galben CALCULAŢI ŞI COLORAŢI
8 - maro
9 – roşu
10 - albastru
6 - negru 72:8=
4 - portocaliu

25:5=
81:9=
28:7=

56:7=
35:7=

100:10=
80:8=

54:6=

42:7=

36:4=

50:10=

10:0=
Anexa 4– GRUPA SCRIITORILOR

Alcătuiţi propoziţii folosind următoarele expresii:

Cunună de steluţe argintii, mantie albă


strălucitoare, covoare albe şi moi, ninge neîncetat, copaci
de zahăr, ger cumplit, omăt sclipitor etc.

______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Completează rebusul: A

1. Suntem în luna.................
2. Ne aduce daruri în cizmuliţe Moş...................
3. Moş.............cu plete dalbe
4. Urare: La mulţi .......
5. Cad fulgii de..........
B