Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a V-a speciala


Data:27.02.2012
Obiectul:Stimulare cognitivă
Subiectul activităţii: ,,Despre pasări!”
Tipul activităţii: Consolidarea cunoştinţelor
Obiectivul fundamental: Consolidarea cunoştinţelor despre păsările din jurul nostru.
Obiective operaţionale:
- cognitive:
- O1 Să clasifice păsările după locul unde trăiesc ;
- O2 Să denumească păsări domestice şi păsări sălbatice ;
- O3 să enunţe caracteristicile păsărilor .;
- O4 să enumere foloasele pe care păsările domestice şi cele sălbatice le aduc omului;
- O5 să enunţe cu ce se hrănesc fiecare categorie .
- afective:
- O6 : să se implice afectiv în activitate;
-O7 : să adopte atitudini de ocrotire şi îngrijire a pǎsǎrilor.
- psiho-motorii:
- O8 : să mânuiască materialele puse la dispoziţie ;
-O9 :să reconstituie corpului unei păsări cu ajutorul părţilor componente
Elemente de strategie didactică:
Resurse procedurale: conversaţia, observaţia, problematizarea, explicaţia<
Resurse materiale: fişe de lucru , planşe cu imagini suport;
Forme de organizare: frontal, individual.
Durata: 45 minute.
Scoala: Gr.Scolar ,,Corneliu Medrea”Sc. cu cls I –VIII ,,Avram Iancu” - Zlatna

Resurse bibliografice:
-A. Bădescu „ Ştiinţe ale naturii ”- manual clasa a III a , ed Aramis
- G. Ţoncu- „Micǎ enciclopedie de culturǎ generalǎ”, Grupul editorial ART, 2005;
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

NR. MOMENTELE OB CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DIDACTICE


ACTIVITATII
CRT ACTIVITATEA ACTIVITATEA ELEVILOR METODE ŞI MATERIALE
SI TIMUL EDUCATORULUI PROCEDEE DIDACTICE
ACORDAT

1 Moment O6 -Asigur condiţiile optime -Se pregătesc pentru activitate -conversaţia materialele
pentru buna desfăşurare a necesare
organizatoric
lecţiei activităţii
3 min
2 Captarea 06 -Înainte de a începe activitatea, -Elevii rǎspund întrebǎrilor . -explicaţia Textul
atenţiei vă voi citi un scurt text , din
O7 care voi veţi deduce despre ce -conversaţia
5 min. o să vorbim astăzi: „Cantecul
pasarelelor”

-Se va purta o discutie pe


marginea textului:
- Despre ce e vorba in acest
text?
- Ce ne anunţă ele prin
ciripitul lor bucuros?
3. Anunţarea Voi anunţa titlul activităţii „ Ce Elevii ascultă cu atenţie titlul explicaţia
activităţii şi a ştiu despre păsări ?” şi activităţii` şi obiectivele.
obiectivelor obiectivele pe înţelesul lor.

2 min.

4. Dirijarea O1 Li se prezintă elevilor imagini Elevii privesc noile imagini. explicaţia Set de imagini
cu diverse păsări, domestice cu păsări
dar şi păsări sălbatice conversaţia
Învăţării cunoscute de ei.

25 min. Ce păsări vă sunt vouă mai


cunoscute? Elevii enumeră păsările cunoscute .

Cum se numesc animalele ce Păsări domestice ! conversaţia,


trăiesc pe lângă casa omului? explicaţia,
Aici vedem şi păsări care nu problematizar
trăiesc în curţile noastre, pe Păsări sălbatice ! ea
acestea cum le numim?
O2
Ştiaţi ca avem în curţile noastre
şi păsări sălbatice, deşi nu le
hrănim ele îşi fac cuib la
straşina casei, în copacii din Rândunica, sticletel, vrăbiuţa...
curte!
Puteţi denumi câteva?
Dacă vă uitaţi bine, atât
păsările ce trăiesc în curtea
noastră cât şi celelalte păsări,
sălbatice au caracteristici conversaţia,
comune... Caracteristici: explicaţia,
învǎţarea
O3 Să le identificăm împreună: - au corpul acoperit cu pene, fulgi dirijatǎ
şi puf;
Voi scrie pe tablă :
au 4 membre: 2 aripi şi 2 picioare
Corpul lor cu ce este acoperit?
Ele se deplasează în zbor dar şi mers
Câte membre au? şi căţărare .

Cum se deplasează ele ? se înmulţesc prin ouǎ;

Prin ce se înmulţesc ele?

Păsările se deosebesc prin


modul de hrănire. cu grâu, porumb , râme, insecte....

Cu ce se hrănesc păsările din


O4 gospodărie ? conversaţia,
cu peşte, broaşte, şerpi, ...
explicaţia,
Dar raţele sălbatice, barza,
obsevaţia
lebedele, pescăruşii, pelicanii?
păsările domestice sunt folositoare
Ce ziceţi voi păsările sunt pentru că ne dau ouă, carne, fulgi...
folositoare?
Păsările sălbatice sunt omului
Ce foloase ne puteţi enunţa? folositoare pentru că ele consumă
De aceea credeţi că trebuie gâze, ţânţarii, larve de insecte .
O5 ocrotite?

Unele păsări nu sunt rezistente


la frigul din ţara noastră şi
toamna ele pleacă de la noi în
ţările calde , urmând a se
5. -elevii lucreaza pe fise
întoarce....

Elevii vor primi fise -eplicatia

O6 -munca -fise
independenta

O9
Realizarea
feed-back- Şi dacă am ajuns aici va -elevii vor complecta pe o plansa
ului O8 propun ca împreună să mare (pe rand ) rebusul
complectăm un rebus!

Voi face aprecieri la adresa -conversatia


8 min prestaţiei elevilor ! Planşa cu rebus
6 -explicatia
Aici daca ramane timp poti
pune curiozitaţi sau stiaţi că
Evaluarea sau, versuri....

Încheierea
activităţii

2 min.
CÂNTECUL PĂSĂRELELOR
«În parcul din faţa casei mele are loc în fiecare zi un adevărat spectacol. Nici nu se luminează bine de
ziuă şi păsările încep să ciripească.
Trezit din somn, îmi pare că afară ar fi o larmă de nedescris. Dar, ascultând mai atent, îmi dau seama că
de fapt ele vorbesc, se joacă şi chiar cântă. Prin ciripitul lor ele îşi exprimă bucuria venirii primăverii. »

1.
2. ŞTIAŢI CĂ........
- Rândunica mǎnâncǎ, din zbor, pânǎ la 1000 de insecte zilnic, fiind astfel de folos omului?
- Pentru a-şi hrǎni puii cu insecte, rândunica vine la cuib de vreo 300 de ori pe zi, fǎrǎ sǎ oboseascǎ?
- Cea mai răspândită specie de păsări domestice din lume este puiul de găină? Există mai mult
de un pui pentru fiecare om de pe pământ

-Unele rase de pui pot face ouă de diferite culori?

-Atunci când nu există un cocoş într-o mulţime de găini, una dintre găini preia rolul de
conducător, nu mai cloceşte ouă şi începe să cânte?

-Un cocoş va ataca pe oricine încearcă să rănească găinile

-Un cocoş respiră de 18-20 de ori pe minut, iar o găină de 30-35 de ori

-la pasarile ce traiesc in colonii,cele mature iau apararea tuturor puilor?

3. Credinţe din popor:


Dacǎ o rândunicǎ îşi face cuib la geamul tǎu e semn cǎ ai noroc. Cine stricǎ un cuib de rândunicǎ, mai ales puişorii, poate avea un mare
necaz. Îi poate arde casa!