Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015

Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: Nave Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 1

1. Etapele ruperii prin oboseală

2. Cuplaj rigid cu flanșe

3. Solicitări in curele late

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 2

1. Rezistența la oboseală. Curba Wohler

2. Curele trapezoidale

29. Asamblări sudate de colț

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Unversitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 3

31. Cuplaje. Generalități

24. Legea fundamental a angrenării

6. Rezistența la oboseală pentru o anumită piesă

care lucrează în condiții date

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 4

3. Calculul parametrilor unui ciclu de oboseală

2. Transmisii cu curele late

3. Forțe in asamblarea șurub-piuliță

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 5

1. Calculul înălțimii piuliței

2. Numărul minim de dinți și interferența danturii

3. Soluții de proiectare la oboseală

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 6

1. Calculul la durabilitate limitată

2. Asamblări sudate cap-la-cap

3.Transmisii cu curele late

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 7

1. Calculul la pitting al angrenajului cilindric cu

dinți drepți

M t 1  K A  K V  K H  K H
a wH  ( u  1 )  3 2
( Z E  Z   Z H )2
2  a  u   HP

 H lim
 HP  Z L  Z N  Z R  ZV  ZW  Z x
sH

2. Clasificarea ciclurilor

3. Carbonul echivalent pentru asamblări sudate

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 8

1. Calculul la încovoiere pentru angrenajul cilindric

cu dinți drepți

M t 1 ( u  1 ) 2 z 1  K A  K v  K F  K F
a wF  3 YSa  YFa  Y
2   a   FP

 0 lim
 FP   YN  Y  YR  Yx
sF

2. Criterii de similitudine

3. Asamblări sudate cap-la-cap

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 9

1. Factorii care influențează rezistența la oboseală

2. Transmisii prin curele

3. Geometria angrenajului cu dinti drepti

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 10

1. Calculul ansamblului șurub-piuliță

2. Calculul coeficienților de siguranță

3. Cuplaje. Generalități

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 11

1. Elementele geometrice ale transmisiei cu curele

2. Cuplaj rigid cu flanșe

3. Calculul ansamblului șurub-piuliță

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 12

1. Forțe în asamblarea șurub-piuliță

2. Cuplajul rigid cu flanșe

3. Calculul parametrilor unui ciclu de oboseală

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 13

1. Forțe în angrenajul cilindric cu dinți drepți

2. Curele trapezoidale

3. Rezistența la oboseală. Curba Wohler

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 14

1. Transmisii în serie și în paralel

2. Cuplaje. Generalități

3. Calculul la durabilitate limitată

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 15

1. Forțe pe arborele roții de curea

2. Calculul coeficienților de siguranță

3. Carbonul echivalent pentru asamblări sudate

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 16

1. Transmisii cu curele late

2. Calculul ansamblului șurub-piuliță

3. Clasificarea ciclurilor

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 17

1. Transmisii cu curele late

2. Cuplaje. Generalități

3. Calculul înălțimii piuliței

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 18

1. Proiectarea transmisiei cu curele late

2. Asamblări sudate de colț

3. Cuplaj rigid cu flanse

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 19

1. Asamblări sudate de colț

2. Calculul la pitting pentru angrenajul cilindric cu

dinți drepți

M t 1  K A  K V  K H  K H
a wH  ( u  1 )  3 2
( Z E  Z   Z H )2
2  a  u   HP

 H lim
 HP  Z L  Z N  Z R  ZV  ZW  Z x
sH

3. Etapele ruperii prin oboseală

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 20

1. Calculul înălțimii piuliței

2. Factorii care influențează rezistența la oboseală

3. Geometria angrenajului cu dinți drepți

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 21

1. Calculul la încovoiere pentru angrenajul cilindric

cu dinți drepți

M t 1 ( u  1 ) 2 z 1  K A  K v  K F  K F
a wF  3 YSa  YFa  Y
2   a   FP

 0 lim
 FP   YN  Y  YR  Yx
sF
2. Clasificarea ciclurilor de solicitări variabile

3. Cuplaje. Generalități

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 22

1. Numărul minim de dinți și interferența danturii

2. Calculul la durabilitate limitată

3. Asamblări sudate cap-la-cap

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 23

1. Calculul la încovoiere pentru angrenajul cilindric

cu dinți drepți

M t 1 ( u  1 ) 2 z 1  K A  K v  K F  K F
a wF  3 YSa  YFa  Y
2   a   FP

 0 lim
 FP   YN  Y  YR  Yx
sF

2. Criterii de similitudine

3. Calculul înălțimii piuliței

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Sesiunea aprilie 2015
Galaţi
Facultatea de Inginerie
Restanta
Specializarea: NAVE Student:
Anul II

Disciplina
Organe de mașini navale

BILET NR. 24

1. Legea fundamentală a angrenării

2. Carbonul echivalent pentru asamblări sudate

3. Calculul coeficienților de siguranță

Examinator: Director Departament:


prof. dr. ing. Lorena Deleanu Prof. dr. ing. Lorena Deleanu