Sunteți pe pagina 1din 5

1

Probleme de examen pentru VLGN anul III


Problema nr. 1.
S se determine pulsaia proprie pentru grinda din figura 1:
Rezolvarea grinzii:
M1=0 sau: V2 2l / 3 1 l = 0
de unde V2 = 3 2
M2=0 sau: V1 2l / 3 1 l 3 = 0
de unde V1 = 1 2
Problema se rezolv prin metoda matricei de flexibilitate.
Matricea masic este: [M]=[m]

Fig. 1
Matricea de flexibilitate este: [F]=[11]
1
11 =
2 EI

2l / 3

1
1
x dx +
EI
2

2l / 3

l /3

1
3
0 (x ) dx = 2EI 4 3 x 0
2

Matricea dinamic este: [D ] = [F ][M ] =

16ml 3
24 27 EI

Ecuaia caracteristic este: [D ] [I ] = 0 , care devine:


Notnd = 1 2 se obine: 1

l /3

1
16 l 3
+
x3 =
EI 3 0
24 27 EI

24 27 EI
=0
16ml 3 2

16ml 3
= 0
24 27 EI

24 27 EI
se obine ecuaia caracteristic 1 = 0
16ml 3 2
24 27 EI
EI
De unde rezult = 1 , sau =
= 6.36
3
16
ml
ml 3
Pentru cazul particular EI=ct, vom avea:
Cu notaia: =

1
11 =
EI

2l / 3

1
1
x dx +
EI
2

i rezult: = 27

l /3

2l / 3

1
3
0 (x ) dx = EI 4 3 x 0
2

l /3

1
l3
+
x3 =
EI 3 0
27 EI

EI
EI
= 5.19
3
ml
ml 3

Problema nr. 2.
S se determine pulsaia proprie pentru grinda din
figura 2:
Determinarea reaciunilor:
M2=0, V1l 1 2l / 3 = 0 , de unde: V1=2/3
M1=0, V2l 1 l / 3 = 0 , de unde: V2=1/3
Matricea masic este:
[M]=[m]
Matricea de flexibilitate este:

Fig. 2
[F]=[11]
1
11 =
EI

l /3

1
2x
dx +
2 EI
3

2l / 3

l /3

2l / 3

4
1
x
x3 +
x3
dx =
9 EI 3 0
2 9 EI 3 0
3

Matricea dinamic este: [D ] = [F ][M ] =

8ml 3
27 2 EI

8l 3
= 2
27 EI

2
Ecuaia caracteristic este: [D ] [I ] = 0 , care devine:
Notnd = 1 2 se obine: 1
Cu notaia: =

27 2 EI
=0
8ml 3 2

27 2 EI
se obine ecuaia caracteristic 1 = 0
8ml 3 2

27 2
EI
27
=
2
3
2 2 ml
2 2
Pentru cazul particular EI=ct, vom avea:

De unde rezult = 1 , sau =


1
11 =
EI

l /3

2l / 3

1
2x
0 3 dx + EI
2

27
3 22

i rezult: =

8ml 3
= 0
27 2 EI

EI
EI
= 9.545
3
ml
ml 3

l /3

2l / 3

4
1
x
x3 +
x3
dx =
3
9

EI

3
9

EI

3

0
0

EI
27
=
3
ml
2 3

12l 3
27 2 EI

EI
EI
= 7.794
3
ml
ml 3
Problema nr. 3.
S se determine pulsaia proprie pentru grinda din figura
3.
Matricea masic este:
m 0
1 0
[M ] =
=
m

0 1
0 m

Matricea de flexibilitate este:

[F ] = 11 12
21 22

Fig. 3
1
11 =
EI

22 =

1
EI

l /3

1
2x
dx +
EI
3

2l / 3

12 = 21 =

1
x
dx +
EI
3

1
EI

l /3

2l / 3

4 x3
x
dx =
9 EI 3
3
2

l /3

l /3

1 x3
+
9 EI 3

2l / 3

=
0

4 l3
1 8l 3
12l 3
+
= 2
27 EI 27 27 EI 27 27 EI

12l
2x
dx = 2
3
27 EI
0

2x x
1
dx +
3 3
EI

l /3

2l
2 l x
1
9 + 1 + 3 x 9 + 3 dx + EI

l /3

21l 3
x 2x

dx =
2 27 2 EI
3 3

24 21
l
2
2 27 EI 21 24
Matricea dinamic este:
3
24 21 1 0
ml 3 24 21
[D] = [F ][M ] = ml2
=
2 27 EI 21 24 0 1 2 27 2 EI 21 24
Ecuaia caracteristic este:
3
24 21
1 0
[D] [I ] = 0 , adic: ml2

=0

2 27 EI 21 24
0 1

Deci: [F ] =

Notnd = 1 2 i =
24
21

2 27 2 EI
se obine:
2 ml 3

21
2
= 0 , sau: (24 ) 212 = 0 de unde 2 48 + 135 = 0

24

3
Soluiile ecuaiei caracteristice sunt: 1, 2 =

48 482 540 48 42 1 = 45
=
=
2
2
2 = 3

Ca urmare, se deduc:

1 =

2 27 2
5 32

2 EI
EI
EI
=9
= 5.692
3
3
5 ml
ml
ml 3

2 =

2 27 2
3

2 EI
EI
EI
= 27
= 22.045
3
3
3 ml
ml
ml 3
Problema nr. 4.
S se determine pulsaia proprie pentru grinda din figura 4.

Matricea masic este:


2m 0
2 0
[M ] =
= m

0 m
0 1
Matricea de flexibilitate este:

[F ] = 11 12
21 22

Fig. 4
l /3

1
11 =
EI

1
2x
dx +
2 EI
3

3 l /3

4 x
=
9 EI 3

22 =

1
EI

1
+
2 81EI

l /3

1x

3
0

3 l /3

1 x
=
9 EI 3

dx +

12 = 21 =

1
+
2 81EI

1
EI

l /3

l /3

2l 2
1
9 1 3 x dx + EI

l /3

2
1 x3
x2
x3
l
x
l
4

12
+
9
+

2
3 0
9 EI 3

1
2 EI

l /3

9 + 3

dx +

1
EI

l /3

2
4 x3
x2
x3
l
x
l
6
9
+
+
+

2
3 0
9 EI 3

2x x
1
dx +
3 3
2 EI

l /3

x
dx =
3
l /3

=
0

17l 3
2 27 2 EI

2x
dx =
3

l /3

l /3

=
0

17l 3
2 27 2 EI

2l 2 l x
1
1 x + dx +
EI
9 3 9 3

l/3

x 2x
dx =
3

3
0

l /3

l /3

=2

l/3

2
1 2
29l 3
x2
x3
2l x + 3l 9 =
x3 +
27 EI 0
2 81EI
2
3 0
4 27 2 EI

Deci: [F ] =

l3
22 27 2 EI

34 29
29 34

34 29 2
29 34 0

3
68
ml
Ecuaia caracteristic este: [D ] [I ] = 0 , adic: 2
2
2 27 EI 58
Matricea dinamic este: [D ] = [F ][M ] =

Notnd = 1 2 i =

ml 3
22 27 2 EI

22 27 2 EI
se obine:
2 ml 3

0
68 29
ml 3
=

2
2
1 2 27 EI 58 34
29
1 0

=0
34
0 1

4
68
58

29
= 0 , sau: (68 )(34 ) 58 29 = 0 de unde 2 102 + 530 = 0
34

Soluiile ecuaiei caracteristice sunt: 1, 2 =


Ca urmare, se deduc: 1 =

22 27 2
96.78

102 102 2 2120 102 91.56 1 = 96.78


=
=
2
2
2 = 5.217

EI
EI
= 5.49
i 2 =
3
ml
ml 3

22 27 2
5.217

EI
EI
= 23.64
3
ml
ml 3

Problema nr. 5.
S se determine pulsaia proprie pentru grinda din figura 5.

Matricea masic este:


m 0
1 0
[M ] =
= m

0 m
0 1
Matricea de flexibilitate este:

[F ] = 11 12
21 22
Fig. 5

22 =

1
EI

2l / 3

12 = 21 =

1
x
dx +
EI
2

1
EI

l /3

l /3

1
11 = 2
EI
l /3

( x ) dx = 4 3EI x
2

l /3

3 2l / 3

1
x x
dx +
EI
2 2

2 x3
x
dx =
4 EI 3
2
+

=
0

l3
6 27 EI

1 3 l /3
l
=
x
0
3EI
27 EI

l 1 l x
1
6 + 2 1 x 6 2 dx + EI

l /3

l /3

l /3

( x )(0)dx =
0

l /3
1
1 l
1x
l
x
=
x3
0
4 3EI
EI 36
4 3 0
4 27 EI
2 3
l3
Deci: [F ] =
12 27 EI 3 12

2 3 1 0
ml 3 2 3
=
3 12 0 1 12 27 EI 3 12

3
2 3
1 0
ml

Ecuaia caracteristic este: [D ] [I ] = 0 , adic:

=0
12 27 EI 3 12
0 1
12 27 EI
se obine:
Notnd = 1 2 i =
2 ml 3
3
2
2
3 12 = 0 , sau: (2 )(12 ) 9 = 0 de unde 14 + 15 = 0

Matricea dinamic este: [D ] = [F ][M ] =

ml 3
12 27 EI

Soluiile ecuaiei caracteristice sunt: 1, 2 =


Ca urmare, se deduc: 1 =

14 142 60 14 11.661 1 = 12.83


=
=
2
2
2 = 1.16

12 27 EI
EI
12 27 EI
EI
= 5.025
i 2 =
= 16.71
3
3
3
12.83 ml
ml
1.16 ml
ml 3

5
Problema nr. 6.
S se determine pulsaia proprie pentru grinda din figura 6.

Matricea masic este:


m 0
1 0
[M ] =
= m

0 2m
0 2
Matricea de flexibilitate este:

[F ] = 11 12
21 22
1
11 =
EI

Fig. 6

22 =
1
12 = 21 =
EI
Deci: [F ] =

l/2

1
0 x 0 dx + EI

l
48EI

l/2

l/2

2
x dx =
0

1 3 l/2
l3
=
x
3EI 0
24 EI

1
1 3l
l3
2
=
=
x
dx
x
EI 0
3EI 0 3EI
l/2

1 l x 2 x3
5l 3
l

+
=
x + x dx =
EI 2 2 3 0
48EI
2

2 5
5 16

2 5 1 0 ml 3 2 5
5 16 0 2 = 48EI 5 32

3
1 0
ml 2 5

Ecuaia caracteristic este: [D ] [I ] = 0 , adic:

=0
48EI 5 32
0 1
48 EI
Notnd = 1 2 i = 2 3 se obine:
ml
5
2
= 0 , sau: (2 )(32 ) 25 = 0 de unde 2 34 + 39 = 0
5

32

Matricea dinamic este: [D ] = [F ][M ] =

ml 3
48EI

Soluiile ecuaiei caracteristice sunt: 1, 2 =


Ca urmare, se deduc: 1 =

34 342 4 39 34 31.622 1 = 32.81


=
=
2
2
2 = 1.1886

48
EI
EI
48
EI
EI
= 1.209
i 2 =
= 6.35
3
3
3
32.81 ml
ml
1.1886 ml
ml 3