Sunteți pe pagina 1din 4

1 Extreme condit ionate In doua exemple instructive vom trata problema extremelor conditionate : aarea punctelor de extrem local

ale unei functii de clasa C 2 , f : Rn R , ale carei variabile trebuie sa satisfaca in plus conditiile de legatura: F1 (x1 , x2 , ..., xn ) = 0, F2 (x1 , x2 , ..., xn ) = 0, ............................... Fk (x1 , x2 , ..., xn ) = 0, Problema 1: Aat i punctele de extrem local ale funct iei f : R3 R f (x, y, z ) = xy + 2yz + 2xz, stiind ca x, y, z satisfac relatia xyz 4 = 0. Rezolvare : Functia f este f (x, y, z ) = xy + 2yz + 2xz si avem o singura relatie de legatura data de : F (x, y, z ) = xyz 4 = 0. Etapa 1: Se formeaza functia lui Lagrange
k

(x1 , x2 , ...xn , 1 , 2 , ..., k ) = f (x1 , x2 , ...xn ) +


i=1

i Fi (x1 , x2 , ...xn )

(numarul multiplicatorilor este egal cu numarul de relatii de legatura) In cazul nostru avem o singura relatie de legatura si prin urmare: (x, y, z, ) = f (x, y, z ) + F (x, y, z ) = xy + 2yz + 2xz + (xyz 4) Etapa 2: Se aa punctele stationare ale lui , adica solutiile sistemului: = 0, x = 0, y = 0, z = 0, In cazul nostru avem de rezolvat sistemul: = y + 2z + yz = 0, x = x + 2z + xz = 0, y = 2y + 2x + xy = 0, z = xyz 4 = 0, care are solutia x = 2, y = 2, z = 1, = 2 si am obtinut pentru punctul stationar M (2, 2, 1, 2). Daca M (2, 2, 1, 2) este un punct stationar pentru atunci P (2, 2, 1) este un punct stationar conditionat pentru functia f .(se elimina valoarea lui de la coordonate)

2 Etapa a 3-a : Aam ce tip de punct de extrem este P(2,2,1). Se considera functia auxiliara: g (x, y, z ) = (x, y, z, 2) ( functia obtinuta inlocuind pe in functia lui Lagrange) In cazul nostru : g (x, y, z ) = xy + 2yz + 2xz 2xyz + 8. Calculam d2 g (2, 2, 1) pentru a decide ce tip de punct de extrem este P. d2 g = 2g 2g 2g 2 2g 2 2g 2 2g dxdy + 2 dxdz + 2 dydz dx + dy + dz + 2 x2 y 2 z 2 xy xz yz
2g x2

In cazul nostru avem

2g y 2

2g z 2

= 0 si : 2g = 2 2x. yz

2g = 1 2z, xy

2g = 2 2y, xz

Putem calcula d2 g si folosind regulile de diferentiere. In particular avem d2 g (2, 2, 1) = 2dxdy 4dxdz 4dydz. Eliminam unele diferentiale folosind relatia rezultata prin diferentierea relatiei de legatura : Relatia de legatura este xyz 4 = 0 si diferentiind-o obtinem : yzdx + xzdy + xydz = 0 iar in punctul P (2, 2, 1) aceasta relatie devine: 2dx + 2dy + 4dz = 0 de unde dz = 1 (dx + dy ) 2 Inlocuind pe dz in g gasim: d2 g (2, 2, 1) = 2dx2 + 2dy 2 + 2dxdy Pentru aceasta forma patratica avem : 2 =
2g (2, 2, 1) = 2 x2 2g (2, 2, 1) = 1 xy 2g (2, 2, 1) = 1 xy 2g (2, 2, 1) = 2 y 2

> 0,

2g 1 = (2, 2, 1) = 2 > 0 x2

Sau putem scrie d2 g (2, 2, 1) = dx2 + dy 2 + 2dxdy + dx2 + dy 2 = (dx + dy )2 + dx2 + dy 2 > 0.

In concluzie punctul P (2, 2, 1) este un punct de minim local conditionat pentru functia f si valoarea minima locala a functiei este f (2, 2, 1) = 12

3 Problema 2: Sa se determine extremele functiei f : R3 R, f (x, y, z ) = xyz cu legaturile x + y + z 5 = 0 si xy + yz + zx 8 = 0. Rezolvare : Avem doua relatii de legatura pe care le notam : F1 (x, y, z ) = x + y + z 5 = 0 si F2 (x, y, z ) = xy + yz + zx 8 = 0 Etapa 1 : Formam functia lui Lagrange : (x, y, z, 1 , 2 ) = f (x, y, z ) + 1 F1 (x, y, z ) + 2 F2 (x, y, z ) si astfel (x, y, z, 1 , 2 ) = xyz + 1 (x + y + z 5) + 2 (xy + yz + zx 8). Etapa 2: Aam punctele stationare a lui : =0 x y = 0 =0 z =0 1 =0 2 si derivand partial obtinem: yz + 1 + 2 (y + z ) = 0 xz + 1 + 2 (x + z ) = 0 xy + 1 + 2 (x + y ) = 0 x+y+z5=0 xy + yz + zx 8 = 0 Rezolvand sistemul se obtin punctele stationare : 4 7 4 16 4 7 4 4 16 4 4 4 7 16 4 A1 ( , , , , ); A2 ( , , , , ); A3 ( , , , , ) 3 3 3 9 3 3 3 3 9 3 3 3 3 9 3 si A4 (2, 2, 1, 4, 2); A5 (2, 1, 2, 4, 2); A6 (1, 2, 2, 4, 2) Deci punctele 4 4 7 4 7 4 4 4 7 M1 ( , , ); M2 ( , , ); M3 ( , , ) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 si M4 (2, 2, 1); M5 (2, 1, 2); M6 (1, 2, 2)

4 sunt puncte stationare conditionate pentru f. Etapa a 3-a: Pentru M1 , M2 , M3 functia auxiliara este: g (x, y, z ) = (x, y, z, 16 4 16 4 , ) = xyz + (x + y + z 5) (xy + yz + zx 8). 9 3 9 3

Pentru M4 , M5 , M6 functia auxiliara este: g (x, y, z ) = (x, y, z, 4, 2) = xyz + 4(x + y + z 5) 2(xy + yz + zx 8).
4 4 7 Luam de exemplu punctul M1 ( 3 , 3, 3)

Diferentiiind pe g obtinem: 4 4 4 d2 g = 2(z )dxdy + 2(y )dxdz + 2(x )dydz. 3 3 3 iar d2 g = 2dxdy (4,4,7)
3 3 3

In continuare vom elimina din diferentialele dx, dy diferentiind relatiile de legatura in 4 4 7 , 3, 3) punctul ( 3 Prin urmare: dx + dy + dz = 0 (y + z )dx + (z + x)dy + (x + y )dz = 0
4 4 7 si inlocuind x, y, z cu 3 , 3, 3:

dx + dy + dz = 0 11 dx + 11 dy + 8 dz = 0 3 3 3 Din aceste ecuatii gasim dy = dx si dz = 0 Deci d2 g = 2dx2 < 0 si M1 este asadar punct de maxim local conditionat iar (4,4,7)
4 4 7 valoarea locala maxima este f ( 3 , 3, 3) =
3 3 3

112 . 27

Analog se rationeaza pentru celelalte puncte .