Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa nr.2 la Procesul-verbal nr.

LN-1 din 26 decembrie 2018


al ședinței Consiliului Politic al Blocului Electoral ACUM Platforma DA și PAS

LISTA
Candidaţilor în circumscripția națională la funcţia de deputat în Parlament pentru alegerile
parlamentare din 24 februarie 2019 din partea din partea Blocului Electoral ACUM Platforma DA și PAS

Nr. Numele Prenumele Anul Domiciliul/ Numărul de Apartenenţa Profesia Funcţia Locul de muncă

Sexul**
d/o naşter reședința*** identificare de politică
ii * stat (IDNP)
***
1. Sandu Maia F 1972 Chișinău 2000037031095 PAS Economist Președinte PAS
2. Năstase Andrei M 1975 Chișinău, 0971403355438 Platforma DA Avocat Președinte Platforma DA
Codru
3. Slusari Alexandru M 1974 Chișinău 2002088018054 Platforma DA Jurist, Istoric administrator SRL ,,Rural-
Asig”
4. Grosu Igor M 1972 Chișinău 0991308024031 PAS Istoric Secretar PAS
General
5. Munteanu Igor M 1965 Chișinău 0962604882320 - Politici Conferențiar IDIS (Institutul
Publice, universitar pentru
Drept Public Dezvoltare și
Inițiative
Sociale) /
ASEM
6. Țîcu Octavian M 1972 Chișinău 0973110868083 - istoric Cercetător Institutul de
Științific Istorie, MECC
Coordonator
7. Nicolaescu- Liliana F 1968 Chișinău 0691702897720 PAS Filolog, Expert liber Contracte de
Onofrei profesor de profesionist servicii cu
limba si în domeniul diverse
literatura educației organizații
română
8. Popșoi Mihail M 10.03 Chișinau 2004048038702 PAS Specialist în Vicepreședin Doctorand,
.1987 relații te PAS Universitatea
internaționale Milano
și politici
publice
9. Moțpan Chiril M 1958 Chișinău 0981905885702 Platforma DA Filolog, Jurist Secretar- Platforma DA
general
10. Grigoriu Inga F 1979 Chișinău 2000042167217 Platforma DA Licențiat în Președinte AO ,,Decid”
arte
dramatice
11. Ciobanu Maria F 1953 Nisporeni 0991011243714 PLDM Profesor de Deputat Parlamentul
limba româna Republicii
Moldova
12. Perciun Dan M 1991 Chișinău 2000002124791 PAS Specialist Manager Civitta Moldova
științe proiecte
politice
13. Plîngău Dinu M 1994 Edineț 2010014004529 Platforma DA Jurist Coordonator AO ,,Decid”
proiecte
14. Vovc Liviu M 1989 Ialoveni 2005044066917 Platforma DA Arhitect Vice- Platforma DA
președinte
15. Nantoi Oazu M 1948 Chișinău 0952006884754 - Inginer- Director de Institutul de
electrician program Politici Publice
16. Marian Radu M 1990 Chișinău 2005002028517 PAS economist manager Asociația
proiect Națională a
Companiilor TIC
(ultimul loc de
muncă)
17. Gherman Doina F 1982 Chisinau 0992408046026 PAS Management Inspector Birou Vamal
superior Centru,
Serviciul Vamal
18. Spătaru Arina F 1978 Bălți 0982204041990 Platforma DA Tehnolog Director SRL ,,ARINA-
industria S”
ușoară
19. Roșca Veronica F 1982 Chișinău 2000036005772 PAS Jurist Lector UTM
Universitar
20. Macari Stela F 1976 Chișinău 2001044033122 Platforma DA Inginer Responsabil CSM ,,Uniform”
constructor principal, SRL ICS
manager
producere
21. Litvinenco Sergiu M 1981 Cimișlia, 2000040006295 PAS Jurist Consilier AO ”Fortius”
Hîrtop juridic
22. Cataranciuc Sergiu M 1957 Chișinău 0972506542134 Platforma DA Matematică Profesor USM, Facultatea
aplicată universitar de Matematică și
Informatică
23. Pâslariuc Virgiliu M 1969 Chișinău 2000002001740 PAS istoric Conferențiar Facultatea de
universitar Istorie și
Filozofie, USM
24. Bolea Vladimir M 1971 Chisinau 0971903892763 PAS ISTORIC Director SC GFC
Holboca SRL
25. Boeștean Constantin M 1962 Chișinău 0971204558481 Platforma DA Jurist Conferențiar Universitatea de
universitar Stat de Educație
Fizică și Sport
26. Spînu Andrei M 1986 Criuleni, 2003021050629 PAS Business și Administrato Traduno
Ratuș Administrare r Technologies
a Afacerilor SRL
27. Roșca Nicolae M 1962 Chișinău 0960406010721 PAS Jurist Conferențiar Universitatea de
universitar, Stat din Moldova
șef
Departament
Drept privat
28. Pavel Dumitru M 1978 Chișinău 2001027043971 - Jurist Avocat Cabinetul
Avocatului
,,Dumitru Pavel”
29. Manole Domnica F 1961 Chișinău 0960406010983 - Jurist Temporar X
neangajat
30. Coșeru Ina F 1975 Chișinău 0980203032641 PAS Biolog, președinte AO Centrul
economist Național de
Mediu
31. Doroș Aliona F 1984 Chișinău 2001002344198 Platforma DA Contabil Contabil șef SRL ,,Elit-Agro”
32. Terguță Ion M 1972 Chișinău 0982403019671 PLDM Jurnalist, Vice- PLDM
Economist președinte
33. Maxian Victor M 1975 Florești 0971806380808 Platforma DA Jurist X X
34. Adam Marcela F 1974 Chișinău 0973012016999 PAS Filolog, Lector USM
profesor de universitar
limbă și
literatură
română
35. Balan Gheorghe M 1968 Chișinău, 0982701425730 - Jurist Judecător Judecătoria
Codru (suspendat de Chișinău
drept)
36. Caisîn Valeriu M 1968 Strășeni, 0971507157769 PAS Silvicultor Vicedirector ICAS
Lozova științific
37. Tesa Iurie M 1984 Chișinău 2001034027494 Platforma DA Inginer Administrato New Technolevl
r SRL
38. Manic Valentina F 1956 Hîncești 0980409204750 PAS Economist Agent de CA ”Donaris
asigurări Viena Insurance
Grup” SA,
Reprezentanța
Hâncești
39. Bogos Victoria F 1987 Ialoveni, 2004020070997 Platforma DA Jurist Temporar X
Sociteni neangajat
40. Tamaciuc Pavel M 1958 Strășeni 0972105445649 Platforma DA Jurist X X
41. Canațui Oleg M 1976 Or. Leova 0972407202010 PAS Inginer Administrato SRL "STABIL-
r GLOBAL-
CAN".
SRL"ERO
MED-LUX"
42. Tutovan Sergiu M 1964 Cahul, 0970912081665 Platforma DA Agronom Agronom ICS ,,Acrimatco
Giurgiulești Service” SRL
43. Grădinaru Vasile M 22.01 Chișinău 0981205375853 PAS administrator Administrato SRL „Move
.1982 r Flex”
întreprindere
44. Prepeliță Corneliu M 1979 Ungheni 0982511038089 PAS profesor Profesor de L.T.M.Eminescu
istorie; ;
Specialist Direcția
principal Educație
Ungheni
45. Ungurean Larisa F 1964 Soroca 2004032040173 PAS Învățătoare Profesoară IPLT
de geografie „Constantin
și biologie Stere”
46. Colun Grigore M 1976 Chișinău 0961009900491 Platforma DA Jurist Administrato SRL ,,Locuința
r Confortabilă”;
ACC nr. 55/188
SRL
,,GLOBALCON
TACT-TU”
47. Conea Svetlana F 1953 Drochia 0991103121548 Platforma DA Contabil X X
48. Cușnir Mariana F 1981 Orhei 0972907279354 PAS Jurist Agent ICS TRIGOR
Comercial AVD
49. Pitel Ecaterina F 1991 Chișinău 2005045018588 Platforma DA medic Medic IMSP Spitalul
rezident Clinic
Republican
50. Bordianu Elena F 1982 Bălți 0981603213755 Platforma DA Filolog Consultant/fo Asociația
rmator Femeilor de
Afacere mun.
Bălți
51. Popa Zinaida F 1990 Chișinău 2004003088122 PAS Psihilog Psiholog Temporar
neangajată
52. Spînu Victor M 1991 Criuleni, 2007021016924 PAS Specialist IT Administrat SRL ”Leadgen”
Măgdăcești or
53. Bobrov Valeriu M 1960 Hîncești 2000020033206 Platforma DA Inginer- Manager SRL ,,Nova
tehnolog vânzări Broker”
54. Gamețchi Tatiana F 1990 Rîșcani, s. 2008030008847 Platforma DA Pedagog Consilier -
Braniște Local
55. Munteanu- Angela F 1972 Chișinău 0971612034337 PAS Jurnalist Administrato Î.I. ”Angela
Pojoga r Munteanu-
Pojoga”

Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 % pentru ambele sexe: 40% sau 22 femei și 60% sau 33 bărbați
____________
*lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 30 și nu va depăși numărul de 55 de persoane
**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)
*** Persoanele care împlinesc vîrsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii
****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare la domiciliu şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reşedinţa valabilă

S-ar putea să vă placă și