Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: MANAGEMENT
DISCIPLINA: MANAGEMENT MARKETING IN TURISM
ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019, SEMESTRUL 5

Aprobare decan,
Conf. univ. dr. Mitea Neluta

SUBIECTE DE EXAMEN LA DISCIPLINA


MANAGEMENT MARKETING IN TURISM

1. Criteriile serviciilor de calitate: enumerare si descriere.16


2. Ciclul de viaţă al produsului turistic: enumerare și descriere; p.42
3. Piaţa turistică: definire si particularităţi. P.34
4. Turismul de odihnă şi de cură: clasificare si descriere; p.12
5. Cererea turistică: definire şi componente generatoare; p.53
6. Oferta turistică: definire şi caracteristici.p.35,50-51
7. Distribuţia în turism: rol si funcţii; p.45-46
8.Structura de primire turistică: definire şi descriere; p.81 (activitati practice pg.88, 89)
9. Etica în procesul de comunicare managerială în turism: definirea, clasificarea si descrierea
atributelor; p.59-60
10. Planul de marketing în turism: definire şi descriere; p.37-38
11. Formele de turism după gradul de mobilitate al turistului: clasificare şi descriere; pct.2/p.9
12. Industria turistică: definirea si descrierea caracteristicilor. P. 82
13. Indicatorii turismului: enumerare şi descriere; p.81
14. Stabilirea preţurilor în turism: enumerarea şi descrierea factorilor; p.44
15. Planificarea turistica: clasificarea şi descrierea principiilor majore. P.25
16. Producţia turistică: definirea si descrierea relaţiei ofertă turistica-productia turistica; p.51
17. Amenajărea turistica: clasificarea şi descrierea principiilor amenajarii; p.29
18. Comportamentul şi consumul turistic: descrierea factorilor personali, sociali şi situaţionali.
P.67,68,69
19. Comportamentul de cumpărare: clasificarea si descrierea factorilor de influenta; p.66
20. Formele de turism: enumerare după criteriul motivaţiilor deplasărilor; p.11
21. Politica de promovare a turismului: definire, obiective, medii publicitare; p.47,48,49
22.Tipurile de turism din punct de vedere al sezonalităţii: enumerare şi descriere; pct.4/p.10
23. Orientări manageriale în marketingul turistic: clasificare și descriere; 4.2.2./p.36
24. Sistemul turistic: enumerarea şi descrierea caracteristicilor. P.24
25. Formele de turism în funcţie de mijlocul de transport folosit: enumerare şi descriere; p.10
26. Produsele turistice: definire, clasificare şi descriere în funcţie de destinaţia turistică; p.41
27. Factorii care definesc şi explică fluxul turistic: clasificare şi descriere. P.78
28. Capacitatea de primire a fluxurilor turistice: clasificare şi descriere; p.79-80
29. Eficienţă şi durabilitate în turism: definire, tehnici de implementare: descriere; pg. 84, 85
30. Operaţiile contractuale în turism: clasificare şi descriere. P.74

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie minimală obligatorie:

1.Coita, D., Marketing turistic, Editura Universităţii din Oradea, 2007.


2.Kotler, Ph., Bowen, J.T., Makens, J.C., Marketing în ospitalitate şi turism,
Pearson International Edition, 2008.

Bibliografie recomandată:

4.Minciu Rodica, Popescu Delia, Pădurean Mihaela, Hornoiu Remus, Economia


turismului – aplicaţii şi studii de caz, Ed. Uranus, Bucureşti, 2007.
5.Neacşu Nicolae, Baron Petre, Snak Oscar, Economia turismului, Ed. Expert, Bucureşti,
2005.
6.Nenciu Daniela Simona, Strategii de marketing pentru dezvoltarea turismului românesc,
Ed. EX PONTO, Constanţa, 2009.

Prof. univ. dr. Elisabeta Nicorescu