Sunteți pe pagina 1din 2

REGULI DE REDACTARE ȘI OFORMARE A UNUI REFERAT

Ce este un referat?
Dare de seamă, scrisă sau orală, comunicare publică care prezintă o expunere desfășurată a unei teme.
Cum se face un referat?
1. Puneți la punct o structură a referatului, ce va cuprinde scheletul studiului asupra temei.
2. Citiți materialele și luați notițe. 20 mm
3. Redactați referatul la calculator sau scrieți cu pixul. Folosiți foi de format A4.
4. Citiți referatul pentru a putea fi prezentat în formă orală.

Structura unui referat


Referatul trebuie să cuprindă următoarele părţi:
 Pagina de titlu; 10 mm

 Cuprins (dacă este cazul);


 Introducere(dacă este cazul); 20 mm
 Conţinutul referatului;
 Concluzii(dacă este cazul);
 Bibliografie;
 Anexe (dacă este cazul).
20 mm
Pagina de titlu (nu se numerotează dar intră în numărul total de foi) conține tema Referatului. Modelul foii
de titlu este prezentat în Anexa A.
Cuprinsul conține: introducere, lista capitolelor și subcapitolelor, puncte și subpuncte, concluzii, bibliografie
cu indicarea paginii cu care se începe fiecare din ele.
Cuprinsul trebuie să fie prezentat astfel:
Cuprins
Introducere...............................................................6
1 Capitolul 1.............................................................7
2 Capitolul 2................................
2.1 Subcapitol..............................
2.2...............................................
Concluzii......................................
Bibliografie...................................
Introducerea va conţine motivaţia alegerii temei, gradul de noutate a temei, obiectivele generale ale
referatului, metodologia folosită, cerințele și scopurile.
Conținutul este elementul de bază a REFERATULUI, trebuie să includă informația despre domeniul studiat.
Concluziile trebuie să includă pe scurt recapitulările în urma realizării REFERATULUI.
Bibliorafia referatului reprezintă sursele folosite, va curpinde atât cărți, cât și periodice sau site-uri web.
sursă

Reguli de redactare a REFERATULUI


Conținutul REFERATULUI se scrie la persoana a 3-ea. Se scrie la calculator sau cu pixul pe foi A4, se
culege cu fontul Times New Roman, Normal, Justify - 12, interval – 1,5.
Textul de bază (după cuprins) se culege cu următoarele alinieri faţă de margini (fără chenar şi inscripţii):
dreapta (Righ) - 10mm; sus (Top) - 20mm; stînga, jos (Left, Buttom) - 20 mm. (ANEXA B ).
Capitolele, subcapitolele, punctele şi subpunctele – sunt numerotate cu cifre arabe, şi se scriu din abzaţ. Nu se
scrie cuvîntul CAPITOL.

COJOCARU SVETLANA 1
REGULI DE REDACTARE ȘI OFORMARE A UNUI REFERAT

ANEXA A
Foaia de titlu

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII


GIMNAZIUL CU PROFIL TEATRAL „ION LUCA CARAGIALE”

disciplina: Educația tehnologică

REFERAT

TEMA:

a elaborat elevul clasei a V-a:


data:
a verificat profesorul: Cojocaru Svetlana

Anul de studii 2018-2019

COJOCARU SVETLANA 2