Sunteți pe pagina 1din 8

GRUPA MIJLOCIE „FLUTURASII”

EDUCATOARE:Burlac Svetlana
An şcolar 2018-2019

DATA-------------------------------

DOMENIUL EU FAMILIA ȘIU SOCIETATEA,D.LIMBĂ ȘI COMUNICARE

OBIECTIVE:

Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;


Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute;
Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de
alte fiinţe şi obiecte.

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

OBIECTIVE:

să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât
şi in calitate de auditor;
să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv, pe baza experienţei personale şi – sau a relaţiilor
cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori, obiecte, forme geometrice
etc;
să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.

TEMA: „Peisaj de iarnă”


…………………………………………………………………………………………………………
ITEMI
1. Denumeşte materialele de lucru pentru realizarea peisajului de iarnă
2. Realizează un peisaj de iarnă respectând sarcinile date
3. Creează o lucrare corect din punct de vedere al compoziţiei.
TEMA:
Joc didactic: „Poveşti amestecate”
ITEMI
1. recunoaşte poveştile, alege planşele potrivite poveştii indicate
2. recunoaşte personajele din poveştile învăţate
3. precizează însuşirile specifice , identificând valenţele pozitive-negative ale personajelor
4. povesteşte un fragment din poveştile cunoscute
5. aşează planşele în ordinea desfăşurării poveştii
6. recunoaşte personajul asociindu-l cu elementul corespunzător
FORME DE EVALUARE: fişă, conversaţia, povestirea, repovestirea, dramatizarea
MATERIAL DIDACTIC planşe poveşti, calculator+pps cu poveste, cd interactiv „Povesti
încurcate”, fişă de lucru. flipchart, siluete cu personaje ce aparţin poveştilor, softuri
educaţionale,păpuşa Domnişoara Drăguţica, creioane colorate,

NUMĂR DE COPII CA CPA CD


EVALUAŢI

CA- COMPORTAMENT ATINS


CPA- COMPORTAMENT PARTIAL ATINS, NECESITA SPRIJIN
CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE
GRUPA MIJLOCIE „ALBINUŢELE”
EDUCATOARE:Paraschiv Gina
An şcolar 2016-2017

Data: …………

DOMENIUL ŞIINŢE

OBIECTIVE:
să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date :
apreciere a cantităţii, punere în corespondenţă, etc;
să efectueze operaţii şi deducţii logice în cadrul jocurilor cu piesele geometrice ;
să cunoască elemente ale mediului social şi cultural , poziţionând elementul uman ca parte
integrantă a mediului;
să cunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare precum şi interdependenţa dintre ele;
să recunoască şi să descrie verbal şi sau grafic anumite schimbări din mediul apropiat;
să recunoască , să denumească , să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat,
dreptunghi, triunghi în jocuri.
TEMA:
Activ.matematică: Joc didactic-interactiv : „Forme geometrice”, realizat cu ajutorul calculatorului
Cunoaşterea mediului: „”Spune când este ?”

ITEMI
1. colorează desenele potrivite anotimpului toamna
2. încercuieşte aspectele specifice iernii
3. descrie imaginile şi spune când se petrec acţiunile
4. alege corect figura geometrică solicitată cu ajutorul mouselui
5. identifică forma indicată după criteriul dat: mic-mare, subţire-gros, sus-jos, culoare
6. formează mulţimi respectând numărul de elemente indicat
FORME DE EVALUARE:
 „Aspecte specifice”- fişă de lucru
 Joc didactic
MATERIAL DIDACTIC : fişă de lucru, calculator, cd- interactiv, cântec: „Forme geometrice”-
Rogvaiv.

Tip de NUMĂR DE CA CPA CD


COPII
activitate EVALUAŢI
Cunoaşterea
mediului
Activitate
matematică
CA- COMPORTAMENT ATINS
CPA- COMPORTAMENT PARTIAL ATINS, NECESITA SPRIJIN
CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE
GRUPA MIJLOCIE „ALBINUŢELE”
EDUCATOARE:Paraschiv Gina
An şcolar 2016-2017

Data: ………………….

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


OBIECTIVE:
Să redea teme plastice specifice desenului;
Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru , să cunoască şi să aplice reguli de
utilizare a acestora;
Să intoneze cântece pentru copii;
Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor.
Obiective specifice:
 Să execute corect exerciţiile de respiraţie
 Să recunoască cântece după intonarea unui scurt fragment
 Să respecte tonul şi semnalul de începere
 Să utilizeze corect instrumentele de lucru
 Să aplice culoarea pe suprafeţe date , respectând suprafaţa de lucru
TEMA:
Muzică: Lebăduţele-n concurs: „Cine cântă mai bine”
Pictură:Ce-ţi place mai mult ? „Peisaj de toamnă? – iarnă?”
ITEMI
1. execută corect exerciţiile de respiraţie pentru încălzirea vocii
2. recunoaşte cântecul după fragmentul melodic
3. respectă tonul şi semnalul de începere
4. intonează cântecul respectând ritmul şi linia melodică
5. utilizează corect instrumentele de lucru
6. respectă spaţiul plastic al lucrării
7. utilizează corect culorile raportat la imaginea ce urmează a fi obţinută.
FORME DE EVALUARE: CONCURS
MATERIAL DIDACTIC : cd player, calculator, microfon, pensule, acuarele, bloc de desen

Tip de activitate NUMĂR CA CPA CD


DE COPII
EVALUAŢI
Ed. muzicală
Ed. plastică
CA- COMPORTAMENT ATINS
CPA- COMPORTAMENT PARTIAL ATINS, NECESITA SPRIJIN
CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE
GRUPA MIJLOCIE „ALBINUŢELE”

EDUCATOARE:Paraschiv Gina

An şcolar 2016-2017

Data: ……………………………………..

DOMENIUL PSIHOMOTRIC

OBIECTIVE:

să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, sărituri, rostogoliri, căţărări;
să-şi formeze o ţinută corporală corectă;
să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fairplay
să cunoascăşi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.

TEMA: „Sportivii la concurs!”


………………………………………………………………………………………………………………
ITEMI
1. Respectă regulile jocului
2. Păstrează un comportament civilizat în timpul activităţii, respectând comenzile date
3. Se orientează corespunzător în spaţiul de joc.
4. Execută corect deprinderi motrice învăţate
5. Manifestă atitudini de cooperare, spirit de echipă.
FORME DE EVALUARE: CONCURS

MATERIAL DIDACTIC : SALTEA, MINGII, CANAPEA

NUMĂR DE COPII CA CPA CD


EVALUAŢI

CA- COMPORTAMENT ATINS


CPA- COMPORTAMENT PARTIAL ATINS, NECESITA SPRIJIN
CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE
CONCLUZII ŞI MĂSURI AMELIORATIVE
GRUPA : MIJLOCIE „ALBINUTELE”

EDUCATOARE:Paraschiv Gina

SCOPUL EVALUĂRII : verificarea şi fixarea cunoştinţelor dobândite anterior

CONCLUZII:

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

În cadrul activităţilor de educare a limbajului am observat o evoluţie pozitivă în ceea ce


priveşte îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv. Preşcolarii reuşesc să formuleze propoziţii
simple despre un obiect , reţin cu uşurinţă expresii ritmate , recită expresiv, repovestesc fragmente
din poveştile învăţare, utilizând în povestirea lor dialogul.

MĂSURI AMELIORATIVE:

Copiii care au dificultăţi de pronunţie (Ane-Marie, Antonia) - se vor desfăşura mai multe
jocuri exerciţiu de corectare a vorbirii.
Copiii care sunt timizi ( David, Antonia, Diana) vor fi solicitaţi mai des şi încurajaţi pentru
a căpăta încredere în forţele proprii;
Se vor desfăşura în continuare activităţi care să stimuleze dezvoltarea şi îmbogăţirea
vocabularului;
Se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor.

DOMENIUL ŞIINŢE
În cadrul activităţilor DŞ 1 , de cunoaşte a mediului, copiii au demonstrat că sunt mari
iubitori de natură, şi-au reamintit cu uşurinţă cunoştinţele despre toamnă şi iarnă (aspecte,
elemente specifice) .
MĂSURI AMELIORATIVE:
Copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul
activităţilor liber-alese prin diverse forme de activitate: colorare, citire de imagini, jocuri
de masa sau cele de rol.
În cadrul activităţilor DŞ2, matematice, preşcolarii au demonstrat că
recunosc formele geometrice învăţate, au realizat diferite construcţii cu
aceste forme, au utilizat calculatorul şi jocurile interactive ce solicita
recunoaştere, seriere, corespondenţă , cu succes, ştiu să plaseze obiectele
în poziţiile indicate, pe categorii de culoare, mic-mare, sus-jos.,
gros-subţire, folosind limbajul matematic adecvat.

MĂSURI AMELIORATIVE:

Copiii care au întâmpinat greutăţi (Ane-Marie, Antonia) vor desfăşura activităţi suplimentare
în cadrul activităţilor liber-alese, prin diverse forme de activitate: construcţii cu forme
geometrice , sortarea jucăriilor după criterii date, desfăşurarea unor jocuri „Ghici unde s-a
ascuns ursuleţul” „Aşează jucăria”, „Domnişoara Drăguţica s-a-ncurcat …” etc, pentru
stabilirea relaţiilor spaţiale , a formelor geometrice etc.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

În cadrul acestor activităţi s-a observat o evoluţie în ceea ce priveşte folosirea corectă a
culorilor pe care le-au asociat corespunzător temei date, s-au încadrat în spaţiul dat, lucrând cu
plăcere şi iniţiativă, dând dovadă de creativitate şi originalitate în compunerea spaţiului plastic.

MĂSURI AMELIORATIVE:

Se va insista pe încurajarea folosirii acestor componente , creativitatea şi originalitatea,


În redarea liberă a desenului , lăsând copiii să elaboreze creaţii individuale, originale şi creative.

În cadrul activităţilor de educaţie muzicală, preşcolarii s-au dovedit foarte


muzicali, învaţă şi redau cu plăcere cântecele învăţate, folosesc în cadrul jocurilor
iniţiate în cadrul activităţilor liber – alese jocurile cu text şi cânt, execută mişcările
sugerate de textul acestuia şi se acompaniază singuri – vocal - în timpul activităţilor
pe domenii experienţiale ce permit acest lucru.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
În cadrul activităţilor psihomotrice , preşcolarii se manifestă cu plăcere pe parcursul derulării
activităţilor, îmbinând cu uşurinţă mişcările solicitate cu jocuri de mişcare sau cele cu text-cânt-
mişcări, solicitând aceste activităţi ori de câte ori se poate . şi-au însuşit deprinderile de igienă
specifice, ţinuta corporală corectă însă trebuie urmărită şi corectată .
MĂSURI AMELIORATIVE:

ţinuta corporală corectă însă trebuie urmărită şi corectată, prin


jocuri ca „Mergi pe pod” „Voiniceii”.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

În cadrul acestor activităţi, preşcolarii au dovedit că pot să efectueze operaţii simple de


lucru cu materiale din natură şi sintetice, cunosc şi utilizează unelte simple de lucru pentru
realizarea unei activităţi practice, şi-au însuşit norme de comportare civilizată , îşi manifestă
sentimentele şi au căpătat sentimentul „unitar”, ajutându-se reciproc.

MĂSURI AMELIORATIVE:

se va insista pe dezvoltarea acestor sentimente, punând copiii în situaţia de oferii ajutor


vor fi încurajaţi în folosirea şi altor instrumente de lucru specifice activităţilor practice
(foarfeca).

Profesor învăţământ primar şi preşcolar, PARASCHIV GINA