Sunteți pe pagina 1din 3

IZVOARLE FORMALE ALE DREPTULUI CONSTITUTIONAL ROMAN

Prin izvoare formale intelegem formele specifice de exprimare a normelor dreptului. Criteriile
pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional sunt:
 Autoritatea publica emitenta
 Continutul normativ al actului
Sunt izvoare ale dreptului constitutional numai actele normative care sunt adoptate de
autoritatile publice reprezentative
Izvoarele formale ale dreptului constituttional roman sunt:
 CONSTITUTIA SI LEGILE DE MODIFICARE A CONSTITUTIEI
Constitutia este izvorul principal al dreptului constitutional, deoarece toate normele cuprinse
in Constitutie sunt norme constitutionale indiferent de aspectele particulare ale relatilor sociale pe
care le reglementeaza. Aceleasi constatari sunt valabile si pentru legile de modificare a constitutiei.
O prima modalitate de argumentare doctrinara sustine ca normele constitutionale care au
obiect de reglementare aspectele de principiu ale organizarii si functionarii sistemului economic-
financiar, sau al societatii in ansamblu, nu reglementeaza relatii sociale specifice ci numai
consfintesc sau le consacra cu valoare de principiu.
O alta modalitate de argumentare doctrinara in sensul ca toate normele din Constitutie apartin
dreptului constitutional si reglementeaza relatii sociale specifice acestei ramuri de drept porneste
de la ideea potrivit careia nu exista delimitari rigide intre ramurile de drept
A treia modalitate teoretica de argumentare a tezei analizate porneste de la premisa potrivit
careia intr-o constitutie exista si norme care reglementeaza relatii sociale specifice altor ramuri de
drept fara ca normele respective sa-si piarda caracterul constitutional.
 LEGEA CA ACT JURIDIC AL PARLAMENTULUI
Nu toate legile sunt izvoare ale dreptului constitutional ci doar acelea care reglementeaza
relatii sociale fundamentale care apar in cadrul procesului de instaurare, mentinere si exercitare a
puterii statale.
Dispozitile art.73 din Constitutie clasifica legile in trei categori:
 Legi constitutionale care sunt acte normative care au ca obiect revizuirea Constitutiei.
Aceste legi sunt intotdeauna izvoare formale ale dreptului constitutional
 Legi organice care se caracterizeaza printr-un obiect specific de reglementare si o
procedura de adoptare parlamentara diferita de cea comuna
 Legi ordinare care cuprind norme ce reglemeteaza orice relatii sociale cu exceptia
celor care formeaza obiectul de reglementare pentru legile constitutionale si cele organice.
Legile organice si cele ordinare pot fi izvoare ale dreptului constitutional numai in masura in
care reglemeteaza relatii sociale constitutionale.
 REGULAMENTELE PARLAMENTULUI
Reglementeaza relatii sociale fundamentale legate de putere si sunt in numar de trei:
Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului, Regulamentul sedintelor comune ale
Camerei Deputatilor si Senatului.
 ORDONANTELE GUVERNULUI
Sunt acte normative cu forta juridica asimilata legii, care apar ca urmare a delegarii legislative
date de catre Parlament, aceste trebuie sa fie emise in limitele si conditiile legii de abilitare.
Pot fi izvoare ale dreptului constitutional daca reglementeaza relatii sociale fundamentale
legate de putere. Ordonantele de guvern sunt de doua feluri: ordonante de urgenta si ordonante
simple
 TRATATUL INTERNATIONAL
Sunt izvoare formale ale dreptului constitutional in masura in care reglementeaza in mod
nemijlocit, direct relatii fundamentale care apar in cadrul procesului de instaurare, mentinere si
exercitare a puterii. Tratatele trebuie sa fie ratificate de parlament.
In conformitate cu legea de revizuire a Constitutiei s-a introdus un nou titlu, Integrarea euro-
atlantica, potrivit caruia in urma aderarii Romaniei la U.E tratatele constitutive ale Uniunii precum si
celelalte reglementari comunitare care sunt obligatorii au prioritate fata de dispozitile contrare din
legile interne cu respectarea prevederilor actului de aderare. Din aceste reglementari pot fi
desprinse ideile:
 In conformitate cu actul de aderare al Romaniei la U.E, tratatele de baza ale U.E
precum si actele normative obligatorii fac parte din dreptul intern fara a mai fi necesara ratificarea
acestora.
 In ipoteza existentei unei neconcordante intre reglementarile interne si cele cuprinse
in tratatele U.E au prioritate ultimele in conditile in care trebuiesc respectate si dispozitiile art. 11
din Constitutie
 Tratatele de baza ale U.E precum si actele normative obligatorii pot fi izvoare ale
dreptului constitutional in masura in care reglementeaza relatii sociale fundamentale care privesc
instaurarea,mentinerea si exrcitarea puterii statale sau relatii sociale referitoare la drepturile si
libertatile fundamentale ale omului
Pentru ca un tratat international sa fie izvor al dreptului constitutional trebuie sa fie de aplicare
directa, sa fie ratificat de Parlament conform dispozitiilor constitutionale, sa fie licit si sa cuprinda
reglementari specifice dreptului constitutional.
ASPECTE PARTICULARE PRIVIND UNELE IZVOARE FORMALE ALE DREPTULUI CONSTITUTIONAL
 Cutuma juridica(obiceiul juridic)
Cutuma juridica reprezinta in esenta o regula de conduita cu valoare normativa care nu e
consacrata in mod expres de un act normativ dar careia societatea ii recunoaste forta juridica
datorita aplicarii ei repetate la anumite raporturi sociale. Cutuma poate fi izvor formal de drept
constitutional daca:
 Constitutia sau legea specifica face in mod expres trimitere la ea
 Reglementeaza relatii sociale specifice dreptului constitutional
 Cutuma juridica nu poate fi niciodata contrar normelor scrise
 Cutuma nu poate abroga sau modifica o norma scrisa eventual o poate completa sau
interpreta.
 Jurisprudenta
In dreptul roman nu este izvor formal, cu toate acestea deciziile Curtii Constitutionale a
Romaniei pronuntate in procedura exceptiei de neconstitutionalitate pot avea caracterul de izvore
formale ale dreptului constitutional deoarece sunt obligatorii pentru toate subiectele de drept.