Sunteți pe pagina 1din 2

Societatea Academică de Ştiinţe Administrative

INVITAȚIE
Societatea Academică de Ştiinţe Administrative
vă invită să participaţi la data de
26 Octombrie 2018, începând cu ora 9.30
la
Cea de-a XI-a Conferinţă anuală:
100 DE ANI DE ADMINISTRAȚIE ÎN STATUL NAȚIONAL UNITAR ROMÂN
-ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE-
CERCETAREA JURIDICĂ ȘI INTERDISCIPLINARĂ A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ROMÂNEȘTI

În ultima sută de ani istoria României a fost marcată de evenimente politice și sociale care au influențat
semnificativ administrația publică:
-constituirea statului național unitar și unificarea administrativă;
-al doilea război mondial și consecințele asupra teritoriului;
-comunismul și renunțarea la tradițiile democratice ale statului român;
-Revoluția din anul 1989;
-aderarea la Uniunea Europeană și NATO.
Toate acestea au produs consecințe, inclusiv pe plan juridico-administrativ, instituții de bază precum
contenciosul actelor administrative, Statutul funcționarilor publici, descentralizarea administrației publice, serviciul
public, codificarea administrativă ș.a. cunoscând evoluții semnificative.
Cercetarea doctrinei și a practicii juridico-administrative din perioada 1918-2018 în cadrul unei conferințe
științifice apare ca un demers util și, în același timp, ca o datorie de onoare pentru mediul academic, pentru cei care
slujesc științele juridice și administrative.
Această conferinţă - aflată la a XI-a ediție - reunește, în mod tradiţional, specialişti în domeniul dreptului
public și al științelor administrative - cadre didactice, magistrați, funcționari publici -manifestarea constituindu-se
într-un for de dezbatere şi analiză a noilor direcţii de cercetare în domeniu.
Conferința va cuprinde douăsecțiuni. O primă secțiune va aborda Identitatea administrației publice
românești: instituții; proceduri; practici;evoluții doctrinare, în vreme ce pe parcursul celei de-a doua secțiuni va fi
analizată Administrația publică în context european și global.
Participarea la conferinţă va înlesniconstituirea unui grup de reflecţie asupra problematicii anunţate, din
perspectivă multidisciplinară, a dreptului public şi a ştiinţelor administrative.

Lucrările se vor desfăşura în Palatul Camerei de Comerț și Industrie București, etaj 2, Sala de
Conferințe, Str. Ion Ghica, Nr. 4, Sector 3, București.
Având convingerea că prezenţa dumneavoastră va contribui la succesul manifestării ştiinţifice, aşteptăm
confirmarea participării prin completarea formularului de pe pagina web a conferinței sau pe adresele de e-mail
mariusvacarelu@gmail.com sau cristiiftene@yahoo.co.uk.

În numele comitetului de organizare,


Prof.univ.dr. Emil Bălan

Bucureşti,
11 Septembrie2018
Parteneri: Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative, SNSPA
Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative din România
__________________________________________________________________________
Mai multe informaţii pot fi obţinute la adresa http://www.buna-administrare.rsasa.ro/conferinta_2018.html
LOCAȚIECONFERINȚĂ
Palatul Camera de Comerț și Industrie București, etaj 2, Sala de Conferințe
Str. Ion Ghica, Nr. 4, Sector 3, 030044, București

INDICAȚII
Universitate / stațiemetrou
BulevardulNicolaeBălcescu, București 030167
 Indicații: (240 m, 3 min.)
 Direcție spre Sud-Est către str. Ion Ghica (72 m)
 Intoarcem dreapta și intrăm pe str. Ion Ghica
 Destinație pe partea dreapta (170 m)

ParcareUniversitate
StradaTomaCaragiu 1, București 030042
 Parcare cu 425 de locuri
 Indicații: (95 m, 1 min.)
 Direcție spre Sud către str. Ion Ghica (29 m)
 Intoarcem dreapta și intrăm pe str. Ion Ghica
 Destinație pe partea dreapta (66 m)