Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea „Al. I.

Cuza” din Iași


Facultatea de Matematică, Laboratorul de Informatică
Colocviul Național Studențesc „Probleme actuale de Informatică” ediția a II-a,
1976 (REF: M. Vlada, http://mvlada.blogspot.com/2019/01/info-iasi-si-rosycs-
iasi.html , 2019)
OBSERVAȚII:

1. Colocviul de informatică INFO-IAȘI din perioada 1977-1989 - Evenimentul se desfășura din 2


în 2 ani la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Matematică, în colaborare cu
Centrul Teritorial de Calcul Electronic Iași, ulterior – din anul 1985, și cu Institutul pentru
Tehnica de calcul și Informatică (ITCI) – Filiala Iași. Reuniune a cercetătorilor în informatică
din întreaga țară, ce se desfașura prin conferințe ale unor personalități ale domeniului, și prin
comunicări științifice în următoarele 3 secțiuni: Informatica teoretică, Inteligența artificială,
Modele matematice pentru conducerea sistemelor industriale și algoritmi numerici.
2. Colocviul Național Studențesc INFO-IAȘI „Probleme actuale de Informatică” din perioada
1975-1989 - Evenimentul se desfășura anual la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea
de Matematică, Laboratorul de Informatică. Acesta s-a desfășurat ca un Concurs Național de
Cercetare Științifică Studențească INFO-IAȘI, din anul 1977 desfășurându-se împreună cu
Colocviul de informatică INFO-IAȘI din perioada 1977-1989.

REF: M. Vlada, http://mvlada.blogspot.com/2019/01/info-iasi-si-rosycs-iasi.html , 2019

S-ar putea să vă placă și