Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprins

1
Cuvânt înainte

2
INTRODUCERE
Am să încep lucrarea cu câteva noţiuni introductive referitoare la ce înseamnă plagiat şi autoplagiat, şi cum
putem altfel începe o lucrare fără a defini termenii respectivi:

Prin plagiat , comform dicţionarului explicativ al limbii române se înţelege operă literară, artistică sau
științifică a altcuiva, însușită (integral sau parțial) și prezentată drept creație personală.