Sunteți pe pagina 1din 1

Nr ______ / ___________

ADEVERINTA

Conducerea scolii atesta prin prezenta ca Foaia matricola nr.


....eliberata de Scoala ........, judetul ........ la data de ........ a elevei
............. , nascuta la data de .............cu CNP .........., in tara
ROMÂNIA, fiica lui ........... si a ........, a fost verificata si este autentica.
Susnumita a frecventa cursurile Scolii ........... dupa cum urmeaza:
an scolar 2014 – 2015.........
..........

Datele au fost extrase din registrul matricol nr. IX , nr matricol 152


si sunt in concordanta cu datele inscrise in registrul matricol care se
pastreaza la arhiva.
Actul de studii a fost verificat de conducerea institutiei care isi
asuma raspunderea pentru exactitatea datelor inscrise in acesta.
I s-a eliberat prezenta pentru a-i folosi la .....
Director
.

Secretar
..........