Sunteți pe pagina 1din 2

RECAPITULARE MICROSOFT OFFICE WORD

Realizati un fisier cu numele RECAPITULARE_Word salvat pe desktop care sa respecte


următoarele cerințe
I. Setați pagina ca format A4 cu marginile 1 cm stanga , dreapta , sus , jos urmand calea :
II. Inserați un antet ( header) și un subsol ( footer). In antet scrieți textul „FISA DE
LUCRU RECAPITULATIVA WORD CLASA IX” iar în subsol dați o numerotare
automată a paginii ,
III. Inserați un chenar de pagina stil linie punctată de grosime 3 pct și culoare roșie.
IV. Pe al doilea rând sub antet scrieți titlul RECAPITULARE MICROSOFT
OFFICE WORD cu caracter Comic Sans Ms Bold Subliniat de dimensiune 14
V.Scrieți la un rând de titlu un text cu acelașii font , dimensiune și stil ca și titlul care să
prezinte aplicația Word -maxim 10 rânduri – spațiere la 1,15 rânduri, primul cuvânt să
înceapă cu o majusculă încorporată( Drop Case )
VI. Sub text inserati un WoldArt ca in exemplu

VII. Inserati un tabel de 6 linii si 4 coloane si introduceti 5 înregistrări – nume elev, media cl
a IX a, media cl a X a, media cl a XI a, media cl a XII a.
VIII.Pe baza datelor din tabel construiți graficul Evoluția mediilor
IX. Inserați o lista care să enumere 5 calități ale prietenului perfect utilizând ca marcator nou
definit simbolul
XI. Inserați următoarele ecuații

a3  b5 n n!
E1 = E2 =  n!  - x 5 Cnk =
a ( a - 3)(b - 1) i =1
k !(n - k )!

XII. Inserați un triunghi, un cerc, un cilindru și o stea - forme de culori diferite și contururi
diferite.

XIII. Inserați o caseta text ca în exemplul


Am terminat fișș a de
lucru!
