Sunteți pe pagina 1din 6

GRANULATE. GRANULATA (F.R.

X)
Sinonime: zaharuri granulate, granule.

3.1. Generalităţi

A. Definiţie
Granulele sunt preparate farmaceutice solide, constituite din particule de formă
neregulată, vermiculară, cilindrică sau sferică care conţin substanţe active şi substanţe auxiliare
destinate administrării interne.
B. Avantaje. Granulele prezintă următoarele avantaje:
- sunt mai conservabile decât pulberile;
- maschează gustul şi mirosul neplăcut a unor substanţe;
- administrare comodă (utilizate mai ales în pediatrie);
- dirijarea absorbţiei.
C. Dezavantaje:
- granulele nu asigură o repartizare exactă în doze unitare a substanţei active, fapt pentru care
nu se utilizează pentru administrarea substanţelor toxice sau puternic active.
3.2. Formularea granulatelor
Sub formă de granulate se prelucrează de obicei substanţele medicamentoase utilizate în doze
mai mari ca: vitamine, tonice, extracte vegetale etc., iar conţinutul de substanţă activă este în
general 10-20%. Pentru a deosebi diferite tipuri de granulate se utilizează diferiţi coloranţi şi de
asemenea diferite arome.
F.R. X prevede următoarele aspecte legate de formularea granulelor:
La formularea şi prepararea granulatelor se pot folosi corectori de gust, miros şi coloranţi
aprobaţi de M.S.
În formula de preparare următoarele substanţe nu trebuie să depăşească limitele prevăzute:
- talcul 3% din masa granulatelor;
- acidul stearic, stearatul de calciu şi stearatul de magneziu cel mult 1% din masa granulatelor;
- aerosilul cel mult 10% din masa granulelor.
În funcţie de scopul terapeutic urmărit avem două tipuri de granulate:
- zaharuri granulate;
- granulate acoperite.
A. Zaharurile granulate sau granule neacoperite, sunt formate din substanţe active, zahăr şi
alţi auxiliari. În funcţie de compoziţie pot fi:
- zaharuri granulate obişnuite;
- zaharuri granulate efervescente care conţin în compoziţie pe lângă alţi auxiliari şi o substanţă
acidă şi una bazică care în contact cu apa reacţionează eliberând bioxid de carbon şi
producând efervescenţă.
B. Granulate acoperite. Sunt constituite din substanţe active şi excipienţi dar acoperite cu o
peliculă protectoare care poate fi gastrosolubilă sau enterosolubilă în funcţie de conţinutul
granulatelor.
3.3. Prepararea granulatelor

3.1.1. Prepararea granulatelor neacoperite


Pentru obţinerea acestei forme se utilizează două metode oficializate de F.R. X:
- granularea pe cale uscată;
- granularea pe cale umedă.
A. Granularea pe cale uscată
Metoda se utilizează pentru substanţe sensibile la umiditate şi căldură. Pentru asigurarea
unei aderenţe corespunzătoare între particulele individuale este nevoie de lianţi care sunt
adăugaţi sub formă de pulberi uscate. Granularea pe cale uscată comportă două faze:
- comprimarea amestecului;
- zdrobirea comprimatelor.
A1. Comprimarea amestecului se poate realiza în diferite moduri, de exemplu:
- comprimarea propriu-zisă când amestecul de substanţă activă + excipient este comprimat
obţinându-se comprimate mari numite brichete;
- prin presare între cilindrii – când materialele sunt introduse între 2 cilindri orizontali care se
rotesc în sens opus. Pulberea din pâlnie este condusă între cilindrii cu ajutorul unui dispozitiv
melc, este presată şi apoi colectată într-un recipient. Schema unui astfel de aparat este
prezentată în figura 6.16.:

a – ştuţ de umplere; b – alimentator cu spirală; c – cameră de dezaerare; d – valţuri de


compactizare

Figura 6.16. Schema compactorului Hutt cu 2 cilindri


(după Popovici Adriana, Tehnologie farmaceutică, 2004)
A2. Brichetele sau plăcile obţinute se transformă în granulate prin zdrobire, apoi separarea
granulatelor de pulbere se face prin cernere.
Granularea pe cale umedă
Substanţa activă se amestecă cu auxiliarii necesari (aglutinanţi, dezagreganţi, edulcoranţi, coloranţi,
aromatizanţi) şi sunt transformaţi în granulate. Procesul se desfăşoară în următoarele faze:
B1. Omogenizarea pulberilor şi aglutinarea: substanţa activă se amestecă cu excipienţi solizi,
apoi se aglutinează cu un liant lichid potrivit (siropul simplu) până la obţinerea unei paste
omogene plastice.
Aglutinarea se mai poate realiza şi cu:
- solvenţi (apă, alcool de diferite concentraţii);
- soluţii aglutinante (gelatină 1-10%, gumă arabică 10%, metilceluloză 4%, C.M.C. sodică 2-6%
etc.);
- cu pulberi care măresc aderenţa (lactoză, zaharoză, carbonat de calciu etc.).
B2. Granularea: constă în transformarea masei umede în conglomerate numite granulate.
Operaţia se poate realiza:
a) manual (la nivel de farmacie) când materialul supus granulării este presat pentru a traversa o
suprafaţă perforată (sită, plasă perforată).
Pentru obţinerea granulelor în farmacie se utilizează sita III iar granulele obţinute sunt colectate
în tăvi.
b) în industrie obţinerea granulatelor se face cu diferite aparate adaptate la obţinerea unor
cantităţi mari de granulat.
În continuare vor fi prezentate câteva tipuri de granulatoare utilizate în industrie.
b1) Granulatorul clasic – prezentat în figura de mai jos, este compus dintr-un tambur cilindric
perforat, cu ax de rotaţie orizontal sau vertical, sau cu piston având o mişcare rotativă. Acest tip
de aparat este prezentat în figura 6.17.:
b2) Granulatorul oscilant – format dintr-un corp metalic semicilindric aşezat orizontal în interiorul
căruia oscilează cu o frecvenţă de 50-150 semirot/min o piesă metalică formată din 4-6 bare
metalice paralele cu suprafaţă perforată. Mişcările piesei metalice sunt semirotative în dublu
sens. Acest tip de aparat este prezentat în figura 6.18.
b3) Granulatorul rotativ – este format dintr-un rotor cu palete care se învârtesc cu viteză mică în
interiorul unui cilindru de pânză perforată (vezi Figura 6.19.).
b4) Granulatorul rotativ cu cilindru – este format din 2-3 cilindrii perforaţi paraleli şi apropiaţi care
se învârtesc în sens opus. Amestecul de granulat este adus între cilindrii de unde în urma
presiunii cilindrului este forţat să traverseze cilindrii de la exterior spre interior.
b5) Granulatorul cu ciocane – obţinerea granulatelor se realizează datorită lovirii amestecului
supus granulării de către ciocane care se rotesc cu viteză foarte mare.

c) Metode speciale de granulare


c1) Granularea în turbină. Materialul supus granulării se introduce sub formă de pulbere în
turbina care se roteşte cu viteză de 30 rot/min, după care pulberea este umectată cu lichid prin
intermediul unui pistol de pulverizare. După umectare în turbină se introduce un curent de aer
cald până la uscarea granulatelor.
c2) Procedeul Wurster – utilizează aparatul prezentat în figura 6.21. Aparatul este compus dintr-
o coloană cilindrică mai îngustă la partea inferioară decât în partea superioară. Prin partea de
jos a aparatului este introdus aerul încălzit, care menţine în suspensie particulele de pulbere
introduse printr-un tub lateral (4,5) şi care sunt acoperite de soluţia introdusă din rezervor (1) cu
ajutorul pompei (2) şi pulverizată cu dispozitivul de pulverizare (3). După uscare particulele cad
în porţiunea lărgită a coloanei datorită diferenţei de presiune, de unde sunt colectate cu ajutorul
unui ventilator de absorbţie (10) şi colectate într-un recipient.

B3) Uscarea granulatelor


Granulatele sunt supuse uscării. Uscarea se realizează în funcţie de cantitatea şi compoziţia
granulatelor. Pentru uscare granulele se pun pe tăvi emailate în grosime de până la 2 cm.
Operaţia se realizează în etuvă sau în camera de uscare. Uscarea se realizează încet la
temperatură constantă de aproximativ 30-400C şi poate dura până la 6-12 ore.
B4) Cernerea şi sortarea granulatelor
După uscare granulatele se cern prin sita nr. IV pentru a îndepărta pulberea (care se
regranulează) apoi se trec prin sita nr. I pentru uniformizarea granulatelor.

3.3.2. Obţinerea granulatelor efervescente


Zaharurile efervescente conţin substanţe care în mediu apos reacţionează eliberând bioxid de
carbon. În compoziţia acestor granulate intră substanţe cu caracter bazic (bicarbonat de sodiu)
şi substanţe cu caracter acid (acid citric, acid tartic etc.).
Pentru prepararea granulatelor efervescente se va evita utilizarea apei.
Pentru obţinerea acestui tip de granulate se pot utiliza mai multe metode:
- aglutinarea amestecului de pulbere cu alcool concentrat;
- granularea separată a substanţei acide de cele bazice;
- prin încălzirea amestecului de pulbere, când granularea se produce prin înmuierea
componentelor.

3.3.3. Obţinerea granulatelor acoperite


Granulatele acoperite numite şi „obduse” sunt granulate obişnuite care sunt acoperite cu un film
de polimer. Acoperirea se realizează din diferite motive:
- protejarea conţinutului de pH-ul gastric;
- mascarea mirosului şi gustului neplăcut;
- dirijarea absorbţiei;
- motive de ordin estetic etc.
Ca substanţe utilizate la acoperire pot fi;
- acetoftalat de celuloză în solvenţi organici;
- ulei de silicon în solvenţi apolari etc.

3.4. Caractere şi control. Conservare


A. F.R. X prevede controlul următorilor parametrii:
A1. Aspect. Granulatele se prezintă sub formă de fragmente vermiculare, cilindrice sau sferice,
uniforme cu gustul, mirosul şi culoarea componentelor. Granulatele acoperite trebuie să aibă un
înveliş uniform şi continuu,
A2. Mărimea particulelor. Se examinează conţinutul unui recipient sau pe 20 g granulat care se
aduc pe o sită cu latura ochiului de 0,8 mm (sita nr. 4). Se agită uşor şi se cântăreşte din nou.
Diferenţa între cântăriri poate fi maxim 10% raportat la masa luată în lucru.
A3. Dezagregarea. Se determină pe 3 g granulat.
Zaharurile granulate trebuie să se dezagrege în apă în cel mult 15 minute.
Zaharurile efervescente în maxim 5 minute.
Zaharurile acoperite în cel mult 1 oră.
Granulele acoperite enterosolubile trebuie să reziste cel puţin 2 ore într-o soluţie acidă de
pepsină şi să se dezagrege în maxim 1 oră într-o soluţie bazică de pancreatină.
A4. Masa totală pe recipient. Se stabileşte prin cântărirea individuală a conţinutului din 10
recipiente. Faţă de greutatea declarată pe recipient se permit următoarele abateri:
Masa declarată pe recipient Abatere admisă
Până la 10 g ± 5%
10 g până la 50 g ±3%
50 g până la 100 g ± 2%
100 g şi mai mult de 100 g ± 1%

A5. Dozarea. Conţinutul în substanţă activă se determină conform monografiei folosind


amestecul obţinut prin omogenizarea conţinutului din cel puţin 3 recipiente. Faţă de cantitatea
de substanţă activă declarată se admit următoarele abateri:
B. Conservarea. Se realizează în recipiente bine închise. Granulele efervescente se conservă
în recipiente bine închise în prezenţa substanţelor deshidratante.
C. Administrarea. Se realizează la volum cu lingura sau linguriţa.
Granulele efervescente nu se administrează ca atare ci numai după dizolvarea lor în apă.
Abfen 200 mg granule efervescente Ibuprofen
Abfen ine unui grup de medicamente denumite medicamente antiinflamatoare nesteroidiene sau AINS.
Fiecare plic conţine ibuprofen 200 mg. Acest medicament este utilizat: • pentru a reduce durerea în
situaţii cum sunt durerile dentare, menstruale şi durerile de cap • pentru a reduce febra (temperatura
mare) şi durerea atunci când sunteţi răcit.

ACC Junior 20 mg/ml granule pentru soluţie orală Acetilcisteină


Copii cu vârsta între 2 şi 6 ani 5 ml (1 linguriţă dozatoare) de 2-3 ori pe zi (echivalent cu 200-300 mg
acetilcisteină)
Copii şi adolescenţi cu vârsta între 6-14 ani 5 ml (1 linguriţă dozatoare) de 3-4 ori pe zi (echivalent cu
300-400 mg acetilcisteină)
3 Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste14 ani 10 ml (2 linguriţe dozatoare) de 2-3 ori pe zi (echivalent cu
400-600 mg acetilcisteină)

ASPIRIN COMPLEX , granule pentru suspensie orală Acid acetilsalicilic, clorhidrat de pseudoefedrină
este indicată in tratamentul simptomatic al congestiei nazale şi al durerii şi febrei din cadrul răcelii.
Adulti: Doza recomandată: 500-1000 mg de acid acetilsalicilic în doză unică şi de 30-60 mg de
pseudoefedrină pentru o singură doză (1-2 plicuri ), care urmează să fie repetată la intervale de 4-8 ore.
O doză zilnică maximă de 4 grame de acid acetilsalicilic şi 240 mg de pseudoefedrină ( 6 plicuri) nu
trebuie să fie depăşite

Aulin 100 mg granule pentru suspensie orală Nimesulidă


AULIN este un medicament antiinflamator nesteroidian (AINS), cu proprietăţi analgezice (de calmare a
durerii). Este utilizat pentru tratamentul durerii acute şi al durerilor menstruale.
Doza uzuală recomandată este un comprimat de Aulin 100 mg sau un plic cu granule pentru suspensie
orală de Aulin 100 mg de două ori pe zi, după masă. Aulin trebuie să fie utilizat pentru cea mai scurtă
durată de timp, iar durata maximă a unei cure de tratament cu nimesulidă este de 15 zile.

Brufen 600 mg granule efervescente Ibuprofen

Budenofalk Uno 9 mg granule gastrorezistente Budesonidă


un tip de steroid cu acţiune locală, utilizat pentru a trata bolile inflamatorii ale intestinului. Budenofalk
Uno granule este utilizat în tratamentul: - bolii Crohn: episoade acute de intensitate uşoară până la
moderată ale bolii inflamatorii cronice care afectează porţiunea terminală a intestinului subţire (ileonul)
şi/sau porţiunea superioară a intestinului gros (colonul ascendent). - episoadelor acute de colită
colagenoasă (o boală caracterizată de inflamaţia cronică a intestinului gros, manifestată prin diaree
cronică apoasă).
Boala Crohn şi colită colagenoasă Adulţi (cu vârsta peste 18 ani) Luaţi un plic dimineaţa, cu excepţia
cazului în care medicul dumneavoastră nu vă recomandă altfel.
Mod de administrare Budenofalk Uno granule este destinat doar administrării pe cale orală. Trebuie să
luaţi Budenofalk Uno granule cu aproximativ o jumătate de oră înainte de micul dejun. Plasaţi granulele
direct pe limbă şi apoi înghiţiţi-le cu un pahar cu apă. Nu mestecaţi granulele, deoarece pot să nu
acţioneze adecvat. Durata tratamentului Tratamentul dumneavoastră trebuie să dureze aproximativ 8
săptămâni.
DALERON® C Granule pentru soluţie orală

Un plic (5 g granule) conţine paracetamol 500 mg şi acid ascorbic 20 mg -este indicat pentru: - scăderea
febrei asociată diferitelor infecţii bacteriene sau virale (viroze), - ameliorarea durerilor musculare şi
articulare din răceală şi gripă, - ameliorarea durerilor de intensitate uşoară până la moderată, de cauze
neinflamatorii (dureri de cap, dureri dentare), în special la pacienţii cu afecţiuni gastrice, Adulţi şi copii
peste 12 ani: doza recomandată este de un plic cu granule Daleron C de 4 - 6 ori pe zi. Intervalul dintre
doze trebuie să fie de cel puţin 4 ore. Nu utilizaţi mai mult de 8 plicuri pe zi. Goliţi conţinutul unui plic
într-un pahar, turnaţi peste granule 150 ml apă caldă sau ceai, amestecaţi bine ş

DEBRIDAT 24 mg/5 ml granule pentru suspensie orală Trimebutină


un medicament care corectează tulburările tranzitului gastrointestinal care sunt legate de aceste
afecţiuni
Adulţi Doza uzuală este de15 ml, de 3 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare. Dacă medicul consideră
necesar, doza poate fi crescută până la maximum 15 ml de 6 ori pe zi. Utilizarea la copii Dozele uzuale
sunt: -copii cu vârsta sub 6 luni: 2,5 ml de 2-3 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare; -copii cu vârsta
cuprinsă între 6 luni şi 1 an: 5 ml de 2 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare; -copii cu vârsta cuprinsă
între 1 şi 5 ani: 5 ml de 3 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare; -copii cu vârsta peste 5 ani: 10 ml de 3
ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare, adică aproximativ 4,8 mg pentru fiecare kilogram de greutate
corporală, pe zi (4,8 mg/kg şi zi). Suspensia orală se prepară astfel: 3 Adăugaţi apă minerală negazoasă
sau apă fiartă şi răcită până la nivelul marcat pe sticla flaconului, printr-o linie.

Erdomed 225 mg granule pentru suspensie orală Erdosteină


Erdomed este un mucolitic care, după administrare orală, reduce vâscozitatea secreţiilor bronşice şi
favorizează eliminarea acestora, îmbunătăţind respiraţia. Erdomed este utilizat ca terapie secretolitică în
afecţiuni bronhopulmonare acute şi cronice, care sunt însoţite de o tulburare a producţiei şi
transportului de mucus şi pentru fluidificarea mucusului vâscos în cazul afecţiunilor acute şi cronice ale
căilor respiratorii.
Adulţi: se administrează conţinutul dizolvat al unui plic de 2 sau de 3 ori pe zi. Se dizolvă conţinutul unui
plic într-un pahar cu apă, suc de fructe sau ceai, se amestecă bine şi se administrează înainte de mese.
Suspensia orală trebuie administrată imediat. 3

Fervex “pentru adulţi” Granule pentru soluţie orală


1 plic cu granule pentru soluţie orală conţine paracetamol 500 mg, acid ascorbic 200 mg şi maleat de
feniramină 25 mg 1 plic cu granule pentru soluţie orală conţine paracetamol 280 mg, acid ascorbic 100
mg, maleat de feniramină 10 mg
Tratamentul simptomatic al răcelilor comune, rinitelor alergice şi vasomotorii, stărilor gripale (pentru
ameliorarea strănutului, secreţiei nazale apoase, inflamaţiei mucoaselor nazală şi sinusală, febrei,
durerilor de cap şi musculare)

Hepa-Merz granulat, granule pentru solutie orala L-ornitină-L-aspartat


Hepa-Merz granulat face parte din grupa: terapia ficatului. Hepa-Merz granulat stimulează detoxifierea
amoniacului prin creşterea sintezei ureei în ciclul ureei. El ajută la detoxifierea extrahepatică a
amoniacului din ţesuturi. În tratamentul encefalopatiei hepatice latente sau manifeste din cadrul
afecţiunilor cu activitate de detoxifiere hepatică insuficientă (de exemplu în ciroza hepatică) şi a
complicaţiilor acestora.