Sunteți pe pagina 1din 2

1.

5 Importanța atenției în viața și activitatea omului

În funcţie de gradul de dezvoltare intelectuală a individului, de antrenamentul mental


realizat, de capacitatea de a învinge o anumită inerţie a minţii şi de a susţine un efort voluntar cu
un scop bine determinat, de forţa sa mentală , puterea atenţiei conştiente diferă enorm de la o
persoană la alta. Succesiunea armonioasă a ideilor şi tenacitatea în acţiune prind culoare datorită
puterii atenției voluntare. Misterul fiecăruia poate fi revelat şi conştientizat , datorită atenției care
poate fi orientată către interior, către propria noastră persoană [17, p 143].

Indivizii ce știu și pot să coordoneze perfect și să dezvolte această lume a atenției, reușesc în tot
ceea ce își propun tocmai pentru simplul fapt ca nu le scapă nimic. Însă, nimănui nu va putea să
aleagă între mai multe posibilități care i se oferă dacă este o persoană neatentă sau incapabilă de
o atenție susținută, și aproape întotdeauna va alege altcineva pentru ea. Atenţia sa este fie nulă,
fie instabilă; şi într-un caz şi în celălalt voinţa este cea care lipseşte, pentru că ea este insuficient
stimulată de subconştient. Este necesar să înţelegem că a fi atenţi nu înseamnă a fi obligaţi să ne
gândim permanent la anumite lucruri, ci a menţine în noi înşine o fereastră deschisă a spiritului
care ne permite să primim permanent noi informaţii, apeluri efective, de la fiinţele sau obiectele
care ne înconjoară. Atunci când atenţia este manifestarea firească a prizei de conştiinţă specifică
fiinţei care ştie să-şi păstreze supleţea şi mobilitatea spiritului, persoana va înregistra cu un
maximum de fidelitate şi constanţă întreaga complexitate a faptelor, a evenimentelor precum şi a
conexiunilor lor cu ansamblul.

O activitate instructiv-educativă nu poate avea loc fără câștigarea atenției elevilor. Atenția
selectează o anumită porţiune din câmpul perceptiv, intensificând impresia, asigurându-i şi mai
multă claritate. Cele trei forme principale ale atenţiei - involuntară, voluntară şi postvoluntară -
sunt absolut necesare în procesul învăţării sistematice. În desfăşurarea şi organizarea procesului
didactic sunt importante condiţiile care favorizează concentrarea involuntară a atenţiei.

Tabelul 1.6 Factorii care favorizează concentrarea involuntară a atenţiei

Factorii externi
Noutatea obiectelor, Intensitatea stimulilor de Mişcarea, schimbarea,
fenomenelor, situaţiilor le asemenea este foartă variaţia atrag uşor atenţia. De
atrage elevilor imediat atenţia. importantă. O lumină, un exemplu filmul este mai
Deci numai dacă avem sunet puternic trezesc atenţia, interesant şi util decât
certitudinea unui aspect obiectele mari sunt observate prezentarea unor imagini
important, dar de obicei mai repede decât cele mici, şi statice cu ajutorul unor planşe
nesesizat, are rost să expunem mai ales culorile vii, ţinând sau fotografii.
ceva familiar copiilor. desigur cont de realitate şi de
contrast
Factorii interni
Interesul Dorința Voința