Sunteți pe pagina 1din 1

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 490/2006


din 12/04/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 din 20/04/2006

pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului


nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si
activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte
conditii, specifice pentru politisti

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 9 alin. (3) din Legea nr. 179/2004 privind
pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si
activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.032 din 8 noiembrie 2004, se modifica potrivit anexei*) care face parte
integranta din prezenta hotarare.
___________
*) Anexa nu se publica, fiind clasificata potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 12 aprilie 2006.


Nr. 490.