Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect educțional nonformal

1. Titlu: Cum decurge un interviu?

2. Argument
Competențele de comunicare sunt esențiale pentru cariera viitoare de succes a unui
elev/student. În lumea competitivă de astăzi, abilitățile de comunicare sunt cea mai căutată
calitate a unei persoane educate. Interviul de angajare reprezintă momentul cel mai râvnit și în
același timp cel mai greu de obținut de către candidați, tocmai de aceea el trebuie valorificat pe
cât se poate de mult, fiind ultima etapă a procesului de recrutare. Pentru a avea succes la un
interviu, elevii/studenții trebuie să știe cum să se pregătească cu atenție pentru a-și spori șansele
de angajare.

3. Scop
Dobândirea de către elevi a cunoștiințelor și abilităților de prezentare la interviul de angajare.

4. Obicetive generale
- Să cunoască modalitățile de pregătire a unui interviu (motivație, controlul emoțiilor,
comunicare nonverbală)
- Să învețe să anticipeze posibilele întrebări ale angajatorilor în vederea pregătirii unor
răspunsuri asertive
- Să dobândească abilități de colectare a informnațiilor despre angtajatori și posturi vizate
- Să cunoască documentele ce țin de promovarea personală (CV, scrisoare de intenție etc.)
- Să își dezvolte abilități de relaționare
- Să participe cu interesc la activitate

5. Descrierea grupului țintă


Proiectul vizează elevi din clasa a XII-a din cadrul Liceului Teoretic „Ion Luca”.

6. Metode didactice
Metodele didactice folosite sunt brainstormingul, conversația, munca în echipă și jocul de
rol

7. Mijloace didactice
- Fișa de studiu de caz
- Coli A4
- Lista cu întrebări și criterii
- Foi de flipchart
- Poster definiție interviu de angajare

8. Resurse umane
- Profesorii diriginți
- Elevii

9. Descrierea acțivităților
- Profesorul va prezenta elevilor un poster pe care este scrisă definiția interviului de
angajare
- Profesorul va anunța tema activiății
- Elevii vor primi fișa cu studiu de caz. După ce cazul va fi citit cu voce tare, elevii vor fi
împărțiți pe două grupe: angajatori și solicitanți ai unui loc de muncă. Angajatorii trebuie să
noteze pe o coală de hârtie ce întrebări ar pune în cadrul interviului pentru a putea afla dacă
solicitantul este persoana cea mai indicată pentru a ocupa postului liber. Solicitanții vor nota
care este modul în care terebuie să se pregătească și să se prezinte la interviu.
- Colectivul clasei va fi împărțit în 4 grupe (2 grupe de angajatori și 2 grupe de solicitnți
ai locului de muncă). Pe guppe, pe foi de flipchart, vor extrage care sunt, din punctul lor de
vedere, cele mai importante 10 întrebări, respectiv criterii de prezentare la interviu.
- Fiecare grupă va fi invitată să-și desemnze un reprezentant care să compare lista
întrebărilor/criteriilor cu lista pregătită de profesor.
- Li se va propune elevilor un joc de rol, în care aceștia vor pune în practică întrebările și
criteriile extrase din studiul de caz.
- Se vor face aprecieri asupra modului în care s-a desfășurat activitatea

10. Metode de evaluare


Profesorul va supraveghea desfășurarea acțiunii, evaluând elevii. Pe lângă această formă
de evaluare, elevii vor primi un chestionar pe care trebuie să-l completeze la sfârșit.
Anexa 1
Studiu de caz – solicitant
Te numeşti Andrei şi ai gǎsit într-un ziar local, un anunţ prin care se cautǎ persoane care doresc
sǎ se angajeze ca agent de publicitate, la un supermarket din oraş. Pentru cǎ eşti în clasa a XII-a şi
consideri cǎ este oportun sǎ-ţi cauţi un loc de muncǎ, dorinţa ta este sǎ te pregǎteşti şi sǎ te prezinţi
la interviul de angajare pentru a ocupa unul din locurile de muncǎ anunţate. Care crezi cǎ sunt cele
mai importante criterii de a te pregǎti şi prezenta la concurs?
Studiu de caz – angajator
Te numeşti Popescu şi eşti proprietarul unui supermarket din oraş. Pentru cǎ „reclama este
sufletul comerţului”, ai dat un anunţ într-un ziar local prin care doreşti sǎ angajezi persoane care
sunt disponibile sǎ lucreze ca agent de publicitate la firma ta. Pentru cǎ, deja, sunt depuse multe
cereri, trebuie sǎ-ţi structurezi un set de întrebǎri prin care sǎ afli care sunt persoanele cele mai
indicate sǎ ocupe aceste posturi. Care crezi cǎ sunt cele mai importante întrebǎri pe care le-ai putea
folosi pentru a afla ceea ce te intereseazǎ?

Anexa 2 Lista de întrebǎri şi criterii pentru profesor


Întrebǎri:
- Vǎ rog sǎ-mi vorbiţi despre dumneavoastrǎ (calificǎri, experienţǎ, şcoli urmate,
realizǎri)
- Care este motivul pentru care doriţi sǎ lucraţi aici? (ceea ce ştie despre firmǎ şi despre
locul de muncǎ solicitat)
- Puteţi sǎ-mi spuneţi care sunt calitǎţile pe care le aveţi? (se aratǎ calitǎţile care sunt
importante pentru postul solicitat)
- Care sunt punctele dumneavoastrǎ slabe? (este un inconvenient, dar este bine sǎ
prezentǎm şi defectele noastre care, în timp, pot fi transformate în calitǎţi)
- Vǎ place sǎ lucraţi singur sau în echipǎ? (flexibilitatea se dovedeşte când existǎ
disponibilitate pentru ambele situaţii)
- Ce planuri de viitor aveţi? (vizeazǎ doriţa de perfecţionare, performanţǎ etc.)
Criterii:
- Simularea interviului – o persoanǎ apropiatǎ ne poate ajuta într-o astfel de situaţie
- Punctualitatea şi ţinuta decentǎ sunt foarte importante
- Încrederea în sine, relaxarea şi gândirea pozitivǎ – ticurile, nervozitatea, emoţiile
puternice, agresivitatea sunt în detrimentul nostru
- Întrebǎrile pe care dorim sǎ le adresǎm angajatorului trebuie puse la momentul oportun
– este bine sǎ fie pregǎtite din timp
- Sǎ nu punem întrebǎri care ar putea stârni suspiciuni