Sunteți pe pagina 1din 12

GRILE – Construcții din beton armat

1. Planșeul din figură este:


a) Planșeu cu grinzi
b) Planșeu cu grinzi într-o singură direcție
c) Planșeu casetat
d) Planșeu ciupercă

2. Grinzile prevăzute cu vute sunt raționale, deoarece:


a) Momentul încovoietor este mai mare în reazem
b) Forța de forfecare este mai mare in reazem
c) Vutele nu sunt rationale
d) Forța axiala este mai mare in reazem

3. Sistemul de armare prezentat este avantajos pentru:


a) pereții structurali
b) grinzi de foraj
c) grinzi
d) plăci
Răspunsul: Grinda perete

4. La pereți structurali, armăturile furnizate în afara sunt:


a) bare de confinare
b) bare orizontale
c) barele fasonate
d) bare vertical

5. Planșeul din imagine este:


a) planșeu într-o singură direcție
b) planșeu casetat
c) planșeu plat
d) planșeu ciuperci

6. Grinzile cu zăbrele au forme triunghiulare, deoarece:


a) forma triunghiulară este nedeformabilă pentru încărcări
b) forma triunghiulară este ușor de făcut
c) forma triunghiulară este nedeformabilă pentru sarcinile aplicate în nodurile
d) forma triunghiulară este preferată de architecți

7. Modelul structural pentru stâlpii singulari este:


a) Element vertical cu legatură limitată
b) Elemente vertical simplu rezemate
c) Element vertical articulate
d) Cadru
Răspuns: încastrare
1
8. Planșeul din imagine este:
a) Planșeu casetat
b) Planșeu cu grinzi într-o singură direcție
c) Planșeu plat
d) Planșeu ciupercă
Raspuns: Planșeu dală

9. Vă rugăm să indicați varianta indicată a profilului longitudinal pentru stâlpii singulari:

a) A
b) B
c) C
d) D

10. Acoperișul prezentat mai jos se face:

a) Cu planșeu casetat
b) Cu plăci subțiri
c) Planșeu cu grinzi pe o singură direcție
d) With beam - girder floors

11. Grinzile sunt armate într-o singură direcție când:


a) Raportul laturilor este mai mare decât 1,5 și mai mică decât 2
b) Raportul laturilor este mai mare de 0,5 și mai mică decât 2
c) Raportul laturilor este mai mare decât 2
d) Raportul laturilor este mult mare decat 1 și mai mic decât 2

12. Grinzi Vierendeel sunt similare cu:


a) Cadre cu sarcini orizontale
b) Grinzi regulate încărcate la îndoire
c) Grinzi Gerber
d) Grinzi cu zabrele

2
13. La betonul precomprimat cu armături pre-tensionate:
a) Armăturile sunt tensionate înainte de turnarea betonului
b) Betonul este turnat înainte de tensionarea armăturilor
c) Armăturile sunt tensionate în același timp cu turnarea betonului
d) Armăturile sunt tensionate la minimum 72 de ore după turnarea betonului

14. Articulația prezentată mai jos poate fi făcută:


a) Doar la partea de jos a zabrelei
b) Articulația nu poate fi făcută
c) Numai pe partea de sus a zăbrelei – nu stiu sigur
d) Fie pe partea de sus fie pe partea de jos a grinzii cu zabrele

15. Elementul prefabricat prezentat mai jos este:


a) O placă de bază tubular
b) Un element de PI prefabricat – dublu T
c) O jumătate de panou
d) Un element precomprimat curbat

16. Pereți structurali sunt:


a) Supusi la compresiune și încovoiere
b) Încărcați perpendiculat în planul lor median
c) Supuși doar la forfecare
d) Supuși doar la compresiune

17. Comportarea betonului la compresiune este:


a) Bună
b) Slab
c) Foarte slab
d) Nesatisfăcător

18. Structura prezentată mai jos este:

a) Cu pereți structurali regulați


b) Cu planșeu plat
c) Cu miez central
d) Pe cadre

3
19. Sectiunea transversală rațională a grinzilor din beton armat simpu rezemate încovoiate, în zona
de câmp:
a) A
b) B
c) C
d) D

20. Arcele sunt raționale pentru deschideri mai mari de:


a) 24 m
b) 6 m
c) Orice deschideri
d) 12 m

21. Modelul structural pentru Grinda Secundară este:


a) Grinda dublu rezemată
b) Cadru
c) Grinda continuă
d) Grinda simplu rezemată

22. În comparație cu cadrele, pereți structurali disipa energia provenită din cutremur prin:
a) Deplasare
b) Degradare
c) Oscilatii armonice
d) Nu exista nicio direrență între cele 2

23. Creșterea sectiunii transversale în reazem (ilustrat mai jos), se face pentru:
a) A transmite momentul încovoietor
b) A transmite forta tăietoare
c) Pentru a evita flambajul
d) Torsiune Carry

24. Grinzile Vierendeel sunt:


a) Neraționale din punct de vedere structural
b) elemente compuse din plăci și grinzi
c) Elemente alcatuite din bare supuse numai la compresiune / întindere
d) Rațional din punct de vedere structural

25. Mecanismul de nivel este:


a) Un sistem structural pentru disiparea energiei diin cutremur
b) Un tip de eșec
c) un sistem de protecție pentru structura
d) un sistem de rigidizare a structurii

4
26. Pentru cadre etaje, situate în zone seismice, eșecul nodurilor:
a) Este acceptată în orice situație
b) Este acceptat pentru cutremure cu o intensitate mai mare decât 7
c) Este acceptat pentru cutremure cu o intensitate mai mare de 8
d) Trebuie să fie evitat

27. Formele elementelor subtțri prezentate mai jos sunt:


a) Suprafețe de traducere
b) Paraboloid hiperbolic
c) Suprafețe de rotație
d) Suprafețe poliedrale

- se obțin prin translația unei curbe după drumul alteia

28. Din structurile prezentate mai jos, care soluție trebuie evitată:
a) A
b) B
c) C
d) D

29. Planșeu cu Grinda Principală și Grinda Secundară:


Beams = GS
GIRDER = GP
a) Nerational din punct de vedere structural
b) Rațională din punct de vedere strucral, deoarece sarcina este transmisa în primul rând de GS
c) Rațională din punct de vedere structural, deoarece sarcina este transferată de la GS la GP
d) Rațională din punct de vedere structural, deoarece sarcina este realizată în primul rând de GP

30. Planșeul prezentat mai jos este:

a) Planșeu ciuperci
b) Planșeu Dală
c) Planșeu casetat
d) Planșeu cu nervuri dese

31. Modelul structural pentru grinzi de rigidizare GR este:


a) grinda continua
b) grinda dublu rezemata
c) grinda simplu rezemata
d) Cadru

5
32. Modelul structural pentru GP este:
a) grinda simplu rezemată
b) Cadru
c) grinda continuă
d) grinda dublu rezemată

33. Cedarea betonului supus la întindere:


a) elastică
b) ductilă
c) Casant
d) lent

34. Elementul indicat de săgeata este:

a) un panou din placi prefabricate


b) o grinda “adanca”
c) un perete structural - Grinda Perete
d) o grinda Vierendeel
35. Soluția cea mai eficientă pentru îmbunătățirea comportării betonului la compresiune este:
a) spirală precomprimat
b) etrieri circulari
c) etrieri rectangulari
d) în spirală din armatura regulată

36. Structurile cu membrane rare sunt:


a) Structuri cadru cu deschideri sub 6 m
b) structure cadru cu deschideri maimari de 6 m
c) Structuri cu pereti structurali amplasate la distanțe mai mari decât 9 m
d) Structuri cu pereti structurali amplasati la distanțe mai mici de 6 m

37. În comparație cu cadre regulate, cadrele lamelare drawback constau din:


a) Deplasări mai mari la cutremur
b) Amplasare redusă a stâlpilor
c) Amplasare redusa a GP
d) Deplsarati mari sub sarcini verticale

6
38. Pentru planseul prezentat mai jos, tipul de legătură este considerat:
a) Conectare acontenția
b) Articulație
c) Simplu rezemat
d) Nu poate fi spus

39. Membrul agățat (arătat în imagine) este supus la:


a) Compresie
b) Forfecare
c) Intindere
d) Moment incovoietor

40. Elementul prefabricat prezentat mai jos este:


a) O jumătate de panou
b) Grinda cu zăbrele
c) Un element dublu T
d) Un element precomprimat curbat

41. Forma cea mai rațională pentru cadre parter prefabricate, realizate din beton armat:
a) A
b) B slode 520
c) C
d) D

42. În imaginea de mai jos este prezentată:


a) Articulație pastică
b) Degradare din greșeli tehlogice
c) Degradare din forța tăietoare
d) Degradare din forta axială

43. Ce fel de armătură se pune în placa pentru forța tăietoare?


a) Etrieri
b) Bare longitudinale pe partea de sus
c) Nu este nevoie
d) Bare fasonate

44. Grinzi scurte sunt supuse in principiu la?


a) Forfecare – forta taietoare
b) Compresiune
c) Întindere
d) Moment incovoietor

45. Lungimea maximă a arcacelor poate fi:


a) până la 50 m
b) Peste 400 m
c) Până la 100 m
d) mai mici de 24 m

7
46. De ce bare longitudinale (prezentate cu culoare roșie) sunt îndoite:

a) Să reziste la forta tăietoare


b) Să reziste la forta axială
c) Să asigura continuitatea stâlpului
d) Să reziste la moment încovoietor

46. Nodul din figura de mai jos reprezintă:


a) Articulație plastică
b) Încastrare
c) Reazem
d) Articulație

48. În cazul cadrelor etajate situate în zone seismice, cedarea grinzilor trebuie să apară din:
a) forța de forfecare
b) Forța axială
c) Torsiunea
d) Moment de încovoiere

49. Elementul indicat cu săgeata roșie reprezintă:


a) Vuta
b) Pana
c) Element architectural = corbel
d) –

50. Cofrajul și armaturile din imaginea de mai jos sunt pentru:

a) Planșeu casetat
b) Planșeu cu GP
c) Planșeu cu GP si GS
d) Planșeu cu nervure dese

8
1. Care este curba la grinda perete?

2. Articulația
– La partea de sus a zăbrelei

3. Grinda perete
- Când pereții au suport continuu

4. Grinda adâncă
– Când reazemă într-un singur punct

5. Placa ciupercă

6. Ce încărcări preia Grinda Secundară?


– Încărcări din planșeu și le transmite Grinzii Principale

7. Zona critică

8. Diferența dintre GP și GR?


- GR preiau încărcări verticale mici, dar în același timp încărcări orizontale mari
- Grinzile normale preiau încărcări vertilcale mai mari

9. Ce tip de planșeu este planșeul Bubble Deck?


– Tip dală

10. Bile din plastic reciclat care sunt armate cu o membrane

11. Dacă cantitatea de beton este turnată într-un singur pas bilele se ridică la suprafață

12. Betonul se toarna în 2 faze

13. Elemente de suprafață subțiri?


- Cupole, arce, elemente curbe

9
14. Supuse la compresiune

15. Arcul cum se calculează optim?


-Momentul pe arc trebuie să fie = 0 pe toată lungimea lui

16. Unde trebuie să se formeze articulatia plastic la structure în cadre?


-Trebuie să se evite formarea articulației plastic

17. Desene cadre

18. Din ce cauză se rupe armătura?


– Stâlpul nu este îndeajuns confinat

19. Elemente de suprafata


– Poliedrale sau poligonale

20. Plăci curbe subțiri supuse la compresiune

21. Sunt sensibile la încărcări concentrate și își pierd stabilitatea la acțiunea incărcărilor orizontale

22. Ce dezavantaje au arcele?


-Sensibile la încărcări concentrate

23. Ce sunt plăcile?


-Elemente permendiculare pe planul lor

24. Desen potcoavă + bară orizontală

25. Pentru ancorarea armăturii în beton

26. Pentru a preveni smulgerea armăturii

27. Arcele raționale pentru deschideri


>24m

28. Armătura sub Grinda Secundară


– pentru preluarea V din GS

29. Tipul legăturii


- Articulație

10
30. Tip de legătură pe colț:
-Articulație plastic

31. Tip de legatură:


-Încastrare

32. Schema statică planșeu casetat:


-Grinda continuă

33. Armare planșeu casetat:


-Pe ambele direcții

34. La ce este solicitată grinda scurtă?


– la V

35. Un planșeu se armează pe ambele direcții dacă:


-Raportul laturilor < 5 și > 2

36. Un element supus la compresiune axială cedează:


-Din întindere

37. Grinda V.
- Are doar montanți

38. Strucura cu nucleu central

39. Secțiune ideală pentru stâlp


– Inelară

40. Din ce scadem numărul de armături?


– Scade M

41. Desen consolă

42. De ce se pune armature înclinată – partea superioară stâlp – în consolă?


– Pentru consum redus de material

43. Secțiunea în reazem pentru grinda simplu rezemată?


-Dreptunghi

44. De ce folosim armătura înclinată?


-Pentru preluare V

11
45. Stâlpii trebuie să cedere din V sau N?
-ambele variante + M

46. Combinația dintre cadre și diafragme are avantaje sau dezavantaje?


-Dezavantaje

47. Care este diferența dintre o stuctură pe cadre și un ape stâlpi lamelari?
-Modul de disipare al energiei și al deplsării

48. Structura în cadre disipă mai multă energie prin deplasare


-Forma raționale pentru cadre parter monolite și prefabricate

49. O hală cu GP si GS ce fel de strucură are?


50. Unde se formează articulația plastic?


– Mai întâi în capetele grinzilor

51. Planșeu ciupercă


-Element PI

12