Sunteți pe pagina 1din 1

SE APROBA

ANGAJATOR

NUME ŞI PRENUME

……………………………………………
FIŞA POSTULUI
( COMPLECTARE conf Legii 319/2006)

.
OBLIGAŢIILE LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN
MUNCĂ:

Lucrătorii se vor prezenta la servici în stare de muncă corespunzătoare .


- sunt obligaţi să participe periodic la instructajul de securitate şi sănătate în muncă , să-şi
însuşească normele generale şi specifice de securitate şi sănătate în muncă şi să fie atestat în
acest fel ;
- trebuie să posede cunoştinţe generale de securitate şi sănătate în muncă şi cele specifice
lucrărilor pe care le execută ;
- răspund de respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă la locul de muncă ;
- trebuie să-şi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile
de aplicare a acestora ;
- trebuie să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare şi
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi celelalţi lucrători participanţi la procesul de
muncă ;
- trebuie să aducă la cunoştinţa conducătorului ierarhic , orice defecţiune tehnică sau altă situaţie
care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;
- trebuie să aducă la cunoştinţa conducătorului ierarhic accidentele de muncă suferite de propria
persoană şi de alţi lucrători participanţi la procesul de muncă ;
- trebuie să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să-l
informeze de îndată pe conducătorul ierarhic ;
- trebuie să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul securităţii şi
sănătate în muncă ;
- trebuie să cunoască căile de retragere şi evacuare în caz de pericol , avarii , incendii .

S.C.......................................... S.R.L
..............................................