Sunteți pe pagina 1din 2

Aprob

Decan FUA
dr.,conf.univ. Valeriu Lungu
_________________________
„____” ______________ 2018
DISPOZIŢIE
(proces verbal nr.9 din 26.03.2018 al Consiliului FUA)
a aproba temele și a confirma conducătorii proiectelor de licență
pentru studenții specialității 581.1 Arhitectura,
departamentul Arhitectura,
(anul de absolvire 2018)

Nr. Denumirea proiectului de licență

1. Centru regional de pregătire și atestare a MAI, or. Chișinău


2. Renovarea complexului industrial "Mezon", or. Chișinău
Centru de urgență și situații excepționale, Chișinău
Reconversia zonei industriale în centru de dezvoltare și agrement, or.Chișinău
Centru de arte vizuale, or. Chișinău
Conceptul unui complex urban multifuncțional în cadrul centrului istoric, or. Chișinău
3. Muzeu de artă contemporană, Chișinău
Centru de școlarizare și creație pentru copii, or. Chișinău
4. Revitalizarea și modernizarea complexului turistic din or. Soroca
Autodrom, s. Floreni, rn. Anenii Noi, Republica Moldova
5. Biserică Protestant Evanghelică, or. Chișinău
Restaurarea, reconstrucţia şi extinderea edificiului Teatrului Republican "Luceafarul ", or.Chişinău
6. Modernizarea fabricii de vinuri "Tomai-vinex", s. Tomai, RM
Centru de creație și dezvoltare pentru copii, or. Chișinău
Parc polifuncțional "Budjac", Comrat, Găgăuzia, RM
Complex aqua, or. Chișinău
Modernizarea centrului pentru tineret, or. Chișinău
7. Centru tehnologic de cercetare, or.Chisinau
Vinăria "Javgur Vin" din r.Cimișlia
Complexul “Chișinău-City”, or. Chișinău
Revitalizarea urbană și conversia zonei industriale adiacente r.Bîc, între bulevardele Mihai Viteazul și
Renașterii Naționale
Hipodrom în or.Cimișlia
8. Revitalizarea albiei râului Bîc, or.Chișinău
Complex sportiv și de divertisment, or.Cahul
Revitalizarea taberei de odihnă "Izvoraș", rn. Cimișlia
Azil de bătrâni, or. Cimișlia
Complex academic de arte, or. Chișinău
Hipodrom în orașul Cimișlia
9. Wedding Palace, or. Chișinău
Complex educațional pentru copii, or. Chișinău
Complex agroturistic, s. Malovata, rn. Dubăsari
Complex hotelier, com. Ceahlău, jud. Piatra Neamț, România
Revitalizarea centrului pentru tineret "Iurii Gagarin", or.Chișinău
10. Centru de cultură și memorie în or. Chișinău
Reconstrucția clădirilor existente. Reprofilarea în centru comunitar artistic, or. Chișinău
IT Park, or. Chișinău
11. Modernizarea Liceului Teoretic "Ion Creangă", s. Rădoaia, rn. Sîngerei
Complex multifuncțional în cadrul grădinii zoologice din Chișinău
Centru de învățământ, or. Chișinău
Vinărie, or. Leova
12. Centru cultural multifuncțional, or. Dubăsari
13. Centru ortopedic de reabilitare, or. Chișinău
14. IT Parc, or.Chișinău
Fabrica de uleiuri naturale, Nisporeni
15. Complex ecoturistic, r.Cimișlia
Școala de arte plastice, or. Chișinău
Crematoriu, or. Chișinău
Azil de batrâni în cadrul mănăstirii Curchi, rn. Orhei
16. Extinderea taberei de odihnă "Izvoraș", rn. Cimișlia
Nod intermodal, or. Chișinău
Extinderea hipodromului, or. Ceadîr-Lunga
River Park "LALOVA", r.Rezina

Şef departament Arhitectura ________________________ dr.arh.,conf.univ.Aurelia Carpov