Sunteți pe pagina 1din 1

U.M.F. “Gr.T.

Popa” Iasi
Facultatea de Medicina Dentara
Disciplina Cariologie si Odontoterapie Restaurativa

CURS OPTIONAL
MANAGEMENTUL CLINICO-TERAPEUTIC IN PATOLOGIA ODONTALA PERI-
RESTAURATOARE
(14 ore)

Titular curs: Sef lucr.dr. Ghiorghe Angela

I. Patologia odontală perirestaurativă: date generalee, epidemiologie, (2 ore)


II. Etiopatogenia patologiei odontale perirestaurative . (3 ore)
III. Comportamentul materialelor de restaurare directa in timpul functionarii lor in cavitatea
bucala .(3 ore)
IV. Diagnosticul leziunilor odontale peri-restaurative.(3 ore)
V. Strategii terapeutice .(3 ore)