Sunteți pe pagina 1din 22
1S 91100.30 agno— SR EN 12390-3 STANDARD ROMAN Decembrie 2009 incercare pe beton intarit ora paca Partea 3: Rezistenta la compresiune a epruvetelor ‘Testing hardened concrete. Part 3: Compressive strength of test specimens Essais pour béton durci Partie 3: Résistance & la compression des éprowvettes APROBARE ‘Aprobat de Directorul General al ASRO la 31 iulie 2009 ‘Standardul european EN 12390-3:2008 are statutl unui standard roman CORESPONDENTA | Acest standard este identic cu standardul european EN 12390-3:2008 ‘This standard is identical with the European Standard EN 12390-9:2009 La presente norme est identique & la Norme européenne EN 12390-8:2008 TSOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA ASRO) ‘Se: Mendeleev. 2125, cod 010962, Bucuresti Decor Genera Tel: +4621 346 3296, Fax: 4024 31608 70 hf tc 0 9 a0 STOO MO 9.7 HF 231A (reget Sn VrwatAbonrre Ta 0 213967725 Fx dO21 3172514 OTT STOGEES "Servcul Recacte- Marking, Orolun de Aur» 4021 3169874 Repose su utzon su Dea eral add ae pil ¥ ao OASRO Feiner mack ec, moni aie Manos mA oe Ret: SREN 12800-3:2008, Esia2 Preambul nafional Aces slandard repre verslunesroméns a txt in Imba anges standard european EN 12390 3:2008; Standard fost wadus de ASRO, are scelel stl ce gi versiunile oie gi a fst publcal cu pormisunea CEN, Standard europaan EN 12990:3:2000 a fost sdopa ca standard tomb pia not de cone data de 3 ule 2000, nos da confirmare cre est locua de prezentul standard ‘Aces land inocuegla SR EN 12390-32002 Incerare pe toto intr Panea 3: Rezisons compresiane 9 epruvtaer. Corespondenia dite slandardle europene si inteajfonal la care se face refer in txt i Slandardleromane este wmtosrea EN 497-4200 oT SREN 107-1:2002 iment Parea 1: Compozie, specifeai sl cttei de conformitate Sie smantunoruzisle EN 12350:1:1098 oT SREN 12360-12003, ‘ncercare po bsionproasp. Partea 1: Egantonare EN 12090-12000 OT SREN 12000-12002 Incerear pe bston intr. arta 1: Forma, dens ate condi pon epravele gle EN 1239022009 OT SREN 12860-22000 Incercare pe belo intr. Frtea 2: Progstiea 9 conserve prover pen incarcarida easton EN 120004:2000 © 1OT SEN 12900-42002 Inoereare pe ben init. Fata 4: Rezistnia la compresivne Caractere mapnior de nereare EN 1250612009 DT SREN12508:1-2000 Incerearpe Beton In stuctur. Partea 1: Carte Prolvare, examina incre ls eamprestne 130 33104:2000, 1oT sRIsO 3310-2000 ‘Ste pont comers, Coe thai velit. Pate 1: Ste Denti cemere de satu netaice Pent aplcares acest standard oe ules standardele evopene gl itemaionale a care se face Teter respetv sanderdleromsne ence i asta) ‘Simiboll gracui do etivalenta (OT — ident), conform SR 100008 STANDARD EUROPEAN EN 12390-3 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM Februarie 2009 108 91.1000 Tnlooigle N 12900-32001 Versunes remin incercare pe beton intarit Partea 3: Rezistenja la compresiun pruvetelor ‘Testing hardened concate- Essai pour bélonduc!- Parte 3: __Proting von Festbston- Tail Par'S: Compressive svengh of Résistance la compression des Drucilestighal von Probetrperm ‘est specimens ‘prowetos Prezeml stendar european a fost adoptat do CEN la 27 decembrie 2008, ‘MemriiCEN sunt obliga s respecte Regulamentlnorn CENICENELEC care stpulesza conde Tnare pezenull siandard euopean | se areule sata Ge standard najoral rd ico moder. LUstaleactusizale relerinoie isiografierolartcare a cesta standarae najnale po tue pe bans docorera cre Cent de Management CEN sav orice membru CEN, Prezentl standard european exe in te verti oflle(englez8, rancera, gameng).O versiune Jn oreare a8 bnb, realest pin raducere sub resporesbitales unui membru CEN Th limba 80 ‘avons noteals Canis de Managem are sexi stat ea 9 vesunie ofa Momtré CEN sunt organismale najonale de standaizare dn umatoarle fi: Aust, Beli, Bugera, Coru, Oaemarca, Enela, Estonia, Finca, Frans, Germania, Ged, Manda, Ilan, Nata, Leona, Lusnis, Lixemburg, Mali, area Beans, Nowegia. Olanda, Poleria, Portugal, Republi Ceha, Romania Slovaia, Sloveria, Spana, veda 91 Ungera. ceN CCOMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE ‘Comite Europeen ce Normalisation Europace Komtoe fr Norm Centra de Management: Avenu Marni 17, 81000 Brussels joa 60 oes Tama gin Once {nett emee eambrior naa GEN ef. No. EN 12860:3:2000 RO