Sunteți pe pagina 1din 1

Initiale: Data:

Client: Intocmit de: 10.10.2005


Perioada auditata:01.01.2005-31.12.2005 Revizuit de: 10.10.2005
B 2.1.1

Obiectiv

Sunt elemente nerezolvate din completarea oricărei liste de verificare a unui client nou sau de
evaluare a riscului ISA300?

Activitate desfasurata
Echipa de audit va completa „lista de verificare” a unui client nou (in conformitate cu procedura
interna de control al calitatii ISA 220 si ISQC 1), pt a se putea concluziona daca exista riscuri
majare care pot conduce la neacceptarea angajamentului de audit la acest potential client de
audit.

Rezultat

In urma activitatii desfasurate s-a constatat ca nu exista riscuri majore ca sa conduca la


neacceptarea angajamentului de audit la acest potential client de audit.

Concluzie

Clientul de audit poate fi acceptat de catre societatea de audit.