Sunteți pe pagina 1din 1

Tipuri de bioreactoare:

a) Bioreactoare cu funcţionare continuă, pentru culturi de microorganisme


Creşterea microorganismelor în regim continuu se poate realiza, ca şi în cazul reacţiilor chimice
în două tipuri de reactoare: - bioreactoare cu amestecare perfectă;
- bioreactoare tubulare (curgere tip piston)
Acestea sunt cazuri idealizate ale bioreactoarelor reale.
Bioreactorul cu amestecare şi funcţionare continuă
Este caracterizat prin omogenitatea fazei lichide. Nutrienţii sunt alimentaţi în mod continuu
în bioreactor, iar suspensia ce conţine microorganismele dipersate în faza lichidă, din care
substratul a fost consumat este îndepărtată din bioreactor tot în mod continuu.
Deoarece se consideră că bioreactorul poate fi descris de modelul cu amestecare perfectă,
probe prelevate din orice loc din bioreactor vor avea aceea şi compoziţie, egală cu cea din
curentul care părăseşte bioreactorul.
Acest mod de operare poart ă denumirea de CHEMOSTAT (Chemical environment is
static). Sistemul funcţionează în condiţii staţionare. Sistemul CHEMOSTAT este reprezentat de
un bioreactor în care se introduce în mod continuu mediul de cultură, în timp ce lichidul de
cultură este îndepărtat în mod continuu din sistem, iar volumul lichidului de cultură în bioreactor
este menținut constant.
Microorganismele pot să se dezvolte în stare fiziologică staționară, creșterea microbială se
produce cu viteză constantă și toți parametrii procesului rămân constanți (volumul culturii în
bioreactor, concentrația oxigenului dizolvat, concentrația nutrienților și a produselor de reacție,
pH, densitatea celulară etc.)