Sunteți pe pagina 1din 2

Exemplu ( În tabel se includ numai factorii, care sunt prezenți la posturile de muncă de la obiectivul

proiectat, conform temei de proiect). Alături de factori, se indică sursa normativă, în baza căruia se
normează. În acest tabel sunt indicate numai o parte de normative și standarde, fiecare proiectant
cunoaște specificul activității și utilizează normele de securitate din domeniul de activitate.

Tabelul Caracteristica condiţiilor igienico-sanitare, a factorilor periculoşi şi dăunători de producere

Aprecierea condițiilor de muncă


Factorii condițiilor de muncă
Vizuală După proiect

1 2 3

1. Condițiile igienico-sanitare

1.1. Microclimatul: HG 353 din 05.05.2010

- temperatura,°C

- umiditatea relativă a aerului,%

- viteza mişcării aerului,m/s

1.2. Iluminatul de producție: (NCM C.04.02-2016)

- natural lateral, FIN %

- natural combinat, FIN %

- artificial, lx

1.3 Ventilaţie: STAS 12.4.021-85

- aeraţie naturală, Kdv

- infiltrare naturală, Kdv

- artificială, Kdv

2. Caracteristicele încăperilor

2.1. Grupa încăperilor după lucrul vizual NCM


C.04.02-2016

2.2. Gradul de rezistenţă la foc a

clădirii NCM E.03.02-2014

2.3. Clasif. condițiilor de lucru după gradul de


electrosecuritate. NAIE 7 (ПУЭ)

2.4 Categoria industriei după pericol explosiv si


incendiar: NCM E.03.04-2004
3. Factorii periculoşi şi nocivi de producere

3.1. Electrici ( RAIE )

- Genul curentului

- Tensiunea,V

- Frecvenţa, Hz

3.2. Mecanici

- Vibrații (SM GOST 12.1.012:2008,GOST 12.1.012-


90 )

generale

locale

- Zgomotul ,dBA (NCM E.04.02-2014)

- Căderea obiectelor de la înălţime,m

- Mișcarea pârților mașinilor și mecanismelor

- Zborul aşchiilor de metale

3.3. Factori de risc termici (STAS 12.3.003-86)

- Foc deschis,°C

- Metal topit, °C

3.4. Factori de risc chimici ,mg/m3 (HG nr. 324 din


30.05.2013,Anexa 1)

- substanțe toxice

- gaze,

- vapori,

3.5 Praf mg/m3 (HG nr. 324 din 30.05.2013,Anexa 1 )

4. Posibilitatea izbucnirii incendiului

- substanţa inflamabilă.

- surse de aprindere

S-ar putea să vă placă și