Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE ,,UNIREA’’ PAŞCANI

Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/ ECOMONIC Avizat,
Calificarea profesională: Economic/Tehnician în activităţi economice Director
Modulul: M V – CONTRACTE ECONOMICE
Nr de ore/an: 66
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T:- LT:2 IP:-
Clasa: a XI-a H
Profesor: ALECSA ANDREIA COSTINA Avizat ,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.I.: 3423/18.03.2009 Sef. catedra
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006

PLANIFICARE ANUALĂ
AN ŞCOLAR 2017-2018

Nr. crt. Conţinuturi Competenţe Nr. ore Perioada


vizate T L
1. Dispoziţii legale în practicile comerciale C1 - 14 S1-S7

2. Acţionează în spiritul concurenţei licite C2 - 16 S8-S16

3. Prevederi contractuale în termeni favorabili agentului economic C3 - 32 S17-S32


C1
4. Recapitulare C1-C3 - 2 S 33
5. TOTAL - 66

ÎNTOCMIT,
Prof. ALECSA ANDREIA COSTINA